ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကေရာင္းခ်ေပးမယ့္ သိန္း(၆၀)တန္ေျမကြက္ေတြကို ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူ (၁၉)ဦးက (၂)လအတြင္းၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဆက္သြယ္ေငြသြင္းဝယ္ယူရမွာျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ ေျမကြက္ေတြကိုဝယ္ယူဖို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕အညီ ေျမကြက္ဝယ္ယူခြင့္တင္ဒါေအာင္တဲ့သူက (၁၉)ဦး ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ေျမကြက္ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ထဲက တင္ဒါေအာင္တဲ့သူ (၁၉) ဦးသာရွိခဲ့တာပါ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေျမေတြကို ျပည္သူေတြဝယ္ယူခြင့္ရရွိဖို႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကေန နိုဝင္ဘာလအထိ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း (၁၂,၀၀၀)ကိုေရာင္းခ်ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုကို ေငြက်ပ္(၁၀,၀၀၀)ႏႈန္းနဲ႕ေရာင္းခ်ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ကလည္း ေျမကြက္ဝယ္ယူခြင့္ရရွိဖို႔ ေန႕စဥ္ လူေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ေလာက္က တန္းစီၿပီး ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဒါေအာင္တဲ့သူ (၁၉)ေယာက္ကေတာ့ ဇန္နဝါရီလ(၁၇)ရက္ေန႕ကစၿပီး (၂)လအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဆက္သြယ္ေငြေပးသြင္းၿပီး ဝယ္ယူနိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

တင္ဒါေအာင္တဲ့သူေတြဝယ္ယူရရွိတဲ့ေျမကြက္ေနရာေတြက ေ႐ႊျပည္သာ၊ လွိုင္သာယာ၊ ဒဂုံေတာင္၊ ဒဂုံေျမာက္၊ ဒဂုံအေရွ႕နဲ႕ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဘက္ေတြက ေျမကြက္ေတြကို ဝယ္ယူခြင့္ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္က ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယေန႕အခ်ိန္ထိၿမိဳ႕ျပလူေနအိမ္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးတဲ့ ေျမေနရာေတြမွာ ေပ(၄၀×၆၀)ေျမတစ္ကြက္ကို သိန္း(၆၀)နဲ႕ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကနဦးေလွ်ာက္လႊာေတြေရာင္းခ်ခဲ့စဥ္ကတည္းက တိုင္းအစိုးရကေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ဓူဝံ