အာ မခံမရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားျမန္မာႏုိင္ငံသို႔မေရာင္းရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UMFCCI မွဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Wyndham Grand Yangon Hotel တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ကက်င္းပသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ကမာၻေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အကုန္သိသတင္းဌာနထံေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“တရုတ္သမၼတရွီက်င္းဖ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလာတဲ့အခါ ကုန္သြယ္မႈကုိအရယူႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အာမခံမရွိတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ လာၿပီးေတာ့မပုံေအာဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေတြကုိေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ တရုတ္သမၼတလာတဲ့အခါမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အရည္အေသြးမမီတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ မေရာင္းဖုိ႔ေျပာသင့္တယ္” ဟု ကုန္သည္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွစားသုံးရန္မသင့္သည့္စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွ၀င္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ တရုတ္သမၼတ Xi Jinping သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ၂ ရက္ၾကာလာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းခရီးစဥ္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းတရုတ္သမၼတ၏ ပထမဦးဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္ကာ ၁၉ ႏွစ္အတြင္းပထမဦးဆံုးတရုတ္သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အကုန္သိ