အကုရခ က္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ထိုေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးမွာ ငယ္ရြယ္သူမ်ားတြင္သုက္လႊတ္ျမန္ေသာေရာဂါႏွင့္အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ပန္းညိဳးပန္းေသေရာဂါမ်ားျဖစ္ သည္။ ထိုေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးက်မ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ေဆးမ်ားမွာ

ရွဥ့္မတက္ဥ၊ ေတာင္ၾကာဥ၊ စာ သူငယ္ဦးေႏွာက္၊ က်ားအား၊ ဝံသည္းေျခ၊ ခန္းေတာက္ျမစ္၊ ၾကာဝစၧံ စသည္မ်ားကို တစ္မယ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ အျခားေဆးအမယ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ျဖစ္ေစ ေထာပတ္၊ မခမ္း၊ တင္လဲ၊ ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေစေရာစပ္၍ တိုက္ေကၽြးေလ့ရွိပါသည္။သက္သာသူမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသူမ်ားရွိသလို ဘာမၽွမထူးျခားသူမ်ားလည္း ရွိပါ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က ဤေရာဂါမ်ိဳးကုသေပးဖူးေသာ လူနာမိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ ျပန္လည္ ဆုံဆည္းပါသည္။ သူသည္ယခင္က အမ်ိဳးသားေရာဂါရရွိၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ထိခိုက္လာသျဖင့္ လူကပိန္ ၿပီ မ်က္ကြင္းမ်ားညိဳကာ မ်က္လုံးမွာလည္း အေရာင္မေတာက္ေတာ့ဘဲ ေမွးမွိန္လၽွက္ရွိပါသည္။သူ႔အတြက္ ေငြဘယ္ေလာက္ကုန္ကုန္ အေကာင္းဆုံးပရေဆးႏွင့္အားေဆးမ်ား ေဖာ္ေပးပါဆိုသျဖင့္ အားတိုးေဆးေပါင္း ခ်ဳပ္ ေဆးက်မ္းမ်ားမွ အေကာင္းဆုံးဆုံး တန္ဖိုးအႀကီးဆုံးေဆးမ်ား ေဖာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

စာေရးသူမွတ္မိသမၽွ ထိုသူကို ေဖာ္ေပးခဲ့ေသာ ေဆးအမယ္မ်ားတြင္ ရွားပါးသည့္ ကုံကမံ၊ ငွက္ သိုက္၊ ႀကံ့ေသြး၊ ေရႊဆိုင္းစသည့္ အဖိုးတန္ေဆးအမယ္မ်ားပါသည္။ သဘာဝငွက္သိုက္ဆိုလၽွင္ အက်ိဳး အပဲ့ပင္လၽွင္ တစ္က်ပ္သား တစ္ေသာင္းက်ပ္ခန႔္ ေပးရသည္။ အိႏၵိယမွလာသည့္ ႀကံ့ေသြးဆိုလၽွင္လည္း ဤသို႔ပင္ေပးရသည္။ ေဆးတစ္ဖုံေဖာ္လၽွင္ တစ္လစာေငြက်ပ္ ေလးသိန္း၊ ငါးသိန္း က်သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ၆ လခန႔္ စြဲစားသည့္တိုင္ သူ၏ ပန္းညႇိုးေရာဂါမွာ ျပန္လည္လန္းဆန္းလာျခင္းမရွိပါ။

ယခု ၂ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ျခားမွ သူ႔ကိုျပန္ေတြ႕ရေသာအခါ ေရွးယခင္ႏွင့္မတူ လန္းဆန္းတက္ႂကြေနၿပီး လူ အဂၤါ႐ုပ္မွာလည္း စိုေျပေနသျဖင့္ စကားစပ္ၿပီး ေမးျမန္းၾကည့္မိသည္။သူ႔တြင္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးနိုင္သည့္ ဆရာေကာင္းေဆးနည္းေကာင္း ေတြ႕ၿပီဟုထင္သည္။ သူႏွင့္နီးစပ္ရာ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္တစ္ခုတြင္ထိုင္ၿပီး မွတ္စုစာအုပ္ပါဖြင့္၍ ေဆးနည္းမ်ားရလိုရျငား ေမးျမန္းေသာအခါ သူေျပာေသာ ေဆး နည္းမွာ စာေရးသူထင္မထားမိေသာ ေဆးနည္းျဖစ္ေနေပသည္။

သူ႔ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေသာ ပန္းေသပန္းညႇိုး ေပ်ာက္နိုင္သည့္ေဆးမွာ ငါးၾကင္းသားျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။သူသည္ သူကဲ့သို႔ျဖစ္ဖူးေသာလူတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ထိုသူကးသူ႔ကိုေဆးနည္းေပးသည္။အိုင္ကေလာင္ဘက္မွဓာတ္စာဆရာႀကီး၏ဓာတ္စာေပးေသာနည္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ဆူၿဖိဳး၍အေကာင္ႀကီးေသာျမစ္ငါးၾကင္းသားလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကိုသာ ရေအာင္ရွာၿပီး ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ၇ ရက္ မွ ၁ လခန႔္အထိစားသုံးပါ။ ျပန္ၿပီးအားအင္ျပည့္ၿဖိဳး လန္းဆန္းလာပါလိမ့္မည္ ဟုဆိုသည္။

ထိုသို႔စားရာတြင္ တစ္ခုသတိျပဳရမည္မွာ ငါးၾကင္းကို ေၾကာ္မစားဖို႔ ျဖစ္သည္။ ေၾကာ္စားလၽွင္ ငါးၾကင္း၏အဆီဓာတ္မ်ား ေလာင္ကၽြမ္းသြားမည္။ အားေဆးမျဖစ္ေတာ့ ဟုဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခုသတိထားရန္မွာ ကန္မ်ားတြင္ ေမြး ျမဴသည့္ ငါးမျဖစ္ေစရ။ ျမစ္ေရကို စုန္ဆန္ကူးလာနိုင္သည့္ ငါးၾကင္းမ်ိဳးက ပို၍ အားေဆးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါ သည္။ ဤသည္မွာ စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ ကိုယ္ေတြ႕ ေျပာျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။Credit

စာေရးသူကိုယ္ေတြ႕ ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)