၁၅.၁.၂၀၂၀ ရက္ေန႔ မွ ၂၁.၁.၂၀၂၀ ရက္ေန႔ အထိျဖစ္ပါတယ္ …။

မိတ္ေဆြတို႔ ခ်ိန္ဆနိုင္ရန္ ၁ ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္းပါ …။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ မွ ၂၁ ထိ ၊ ကံဉာဏ္ဝီရိယ ၃ ခ်က္လုံး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူနိုင္ၾကပါေစေသာ္ဝ္ …

Credit Sir Zen Yaw Ni

တနဂၤေႏြ

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

စေန

ဆရာဇင္ေယာ္နီ