ျမန္မာအေခၚအင္ၾကင္းေက်ာက္သည္ ဂရိဘာသာ petra မွဆင္းသက္လာၿပီးေက်ာက္သားအသြင္ေျပာင္းသြားေသာ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္း သစ္သား ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္ .. အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ petrified wood ဟု ေခၚေဝၚပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အင္ၾကင္းေက်ာက္သည္ အင္ၾကင္းပင္တစ္မ်ိဳးထည္း မွ ျဖစ္ေသာေက်ာက္ကို ဆိုသည္မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္သစ္ပင္ သစ္ကိုင္း သစ္သား မွအသြင္ေျပာင္းျဖစ္လာေသာေက်ာက္မ်ားကို အင္ၾကင္းေက်ာက္ ဟု ေယ်ဘူယသုံးစြဲေသာ နာမည္ျဖစ္ပါသည္ ….ကမာၻေပၚရွိ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၅ သန္း မွသန္း ၂၀၀ အၾကားတြင္ေပါက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သစ္ပင္ သစ္သား သစ္ကိုင္းမ်ား၏႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္..

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ေတြ႕ရေသာ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ား မွာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၅ သန္း မွ သန္း ၁၇၀ ၾကား ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ .လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ကမာၻေပၚတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ သစ္ပင္မ်ားသည္ လဲက်ေသဆုံးသြားၿပီး သဲႏုန္းေျမမ်ား ဖုန္းလြမ္းခံရျခင္း မီးေတာင္ေခ်ာ္ျပာမ်ား ဖုံးလြမ္းခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရပါသည္ .. ကမာၻေျမ အေပၚယံလႊာတြင္ အေပါမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာဆီလီကာ သလင္း ဓာတ္ပစၥည္းတို႔ တိုးဝင္ဓာတ္ျပဳျခင္းကို ခံၾကရပါသည္..

သစ္ပင္သစ္သား ၏ ဆဲလ္မ်ားထဲသို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ ႏွင့္ လဲလွယ္ ဓာတ္ျပဳရပါသည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမႀကီးထု၏ ဖိအား အပူခ်ိန္ တို႔ေၾကာင့္ မပ်က္စီးဘဲက်န္ေနသည့္သစ္ပင္ သစ္သား အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေက်ာက္တုံးအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားရပါသည္ … ေျမႀကီးထု၏ ဖိအား အပူခ်ိန္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား အေပၚမူတည္၍ ေနရာအသီးသီးတြင္ အရည္အေသြး အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားစြာေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္ ..ဓာတ္ျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားေရာေႏွာပါဝင္မႈေၾကာင့္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးစြဲထင္ရပါသည္ …ကာဗြန္ ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ အနက္ေရာင္ကိုေဘာ့ ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ အစိမ္းေရာင္ အျပာေရာင္ခ႐ိုမီယံ ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ အစိမ္းေရာင္ အျပာေရာင္ေကာ့ပါး ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ အစိမ္းေရာင္ အျပာရာင္အိုင္းယြင္းေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ အနီ , အညိဳ , အဝါေရာင္မင္းဂနိ ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ ပန္းေရာင္ လိေမၼာ္ေရာင္မန္ဂနိေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာငိ့ အဝါေရာင္ အနက္ေဖ်ာ့အစရွိသျဖင့္ ေက်ာက္တြင္ အေရာင္မ်ားစြဲထင္ရပါသည္ …

ကမာၻေပၚတြင္ အင္ၾကင္းေက်ာက္ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္ဟုသိရပါသည္ …ဩစေတးလွ် , အာဂ်င္တီးနား , ဘယ္လ္ဂ်ီယံ , ဘရာဇီး , ကေနဒါ , တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း , ခ်က္ , ဂ်ာမဏီ , အီေကြေဒါ ,အီဂ်စ္ , ျပင္သစ္ , ဂရိ ,ဟန္ေဂရီ , အိႏၵိယ , အင္ဒိုနီးရွား , ျမန္မာ , အစၥေရး , လစ္ဗ်ား , နမ္ဘီးယားနယူးဇီလန္ , ေဆာ္ဒီအာေရဗ် , ထိုင္း , ယူကရိန္း , အဂၤလန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္ဟု သိရပါသည္ …

အင္ၾကင္းေက်ာက္ ၏ အရည္အေသြးကို လိုက္၍ တကီလိုလွ်င္ $ 1 မွ $20 အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရင္းဝယ္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္ … အလြန္ရွားပါးေသာ အခ်က္မ်ား ပါရွိသည့္ ေက်ာက္မ်ားသည္ တကီလို $100 ေက်ာ္ ေရာင္းခ်သည္ကိုေလ့လာသိရွိရပါသည္ .. ႏိုင္ငံတကာ မွ အင္ၾကင္းေက်ာက္ ပညာရွင္မ်ား လက္ခံတင္ျပထားသည့္ ေက်ာက္ကို တန္ဖိုးတက္ေစေသာ အခ်က္မ်ား , တန္ဖိုးက်ေစေသာ အခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္ …

အင္ၾကင္းေက်ာက္ကို တန္ဖိုးတက္ေစေသာ အခ်က္မ်ား

လွပ၍ ေတာက္ပေသာ အေရာင္ရွိရမည္ အေရာင္ အေသြး စုံလင္စြာ ပါရွိရမည္ အလင္းမႈန္ မွ အလင္းေပါက္ ေက်ာက္သားျဖစ္ရမည္အဂိတ္ (သို႔) အိုပယ္ တိုးဝင္ေနေသာ ေက်ာက္သားျဖစ္ရမည္သစ္သား အမွ်င္အေၾကာမ်ား ထင္ရွားစြာ ပါရွိရမည္အပင္ ၏ သစ္သား ၏ အေခါက္အတိုင္း မပ်က္စီးဘဲ လွပစြာ ရွိရမည္အခက္အလက္မ်ား အေပါက္ႀကီးမ်ား စသည္ျဖင့္ မက်ိဳးမပဲ့ ရွိေနရမည္အပင္စားေသာ ပိုးေကာင္ အင္းဆက္ႀကီး ေကာင္မ်ား အပင္အတြင္း ေက်ာက္ျဖစ္လွ်က္ ပါရွိရမည္အင္ၾကင္းေက်ာက္ကို တန္ဖိုးက်ေစေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားမြဲေျခာက္ေျခာက္ အေရာင္ရွိေနေသာအလင္းပိတ္ေသာေက်ာက္သားပြေသာ႐ႊံ႕မ်ား ထုံးဂ်ိဳးမ်ား ပါမ်ားစြာ ပါေနေသာ အခ်က္မ်ားသည္ တန္ဖိုးက်ေစပါသည္..ကမာၻ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ တြင္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ခန႔္ မွ စတင္၍ အင္ၾကင္းေက်ာက္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္ သုံးစြဲေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္ ..က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး , မန္းေလးတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားေတြ႕ႏိုင္ပါသည္ ..

အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကဲ့သို႔ တေနရာထဲတြင္ စုၿပဳံျဖစ္ေပၚေနျခင္းမရွိပါ .. ဟိုေနရာ တစ္ခု ဒီေနရာ တစ္ခု ျပန႔္က်ဲ၍သာ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္ .. သို႔ျဖစ္၍ လုပ္ကြက္မ်ား ရယူ၍လုပ္ကိုင္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္ ..လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ မွ ယေန႔အထိေက်ာက္စိမ္းမ်ား မ်ားစြာထုတ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အင္ၾကင္းေက်ာက္ကို မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ မွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထုတ္သလို ေပါမ်ားစြာ ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါ .. ေတြ႕ရခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ရွားပါးျခင္း ဂုဏ္သတၱအျပည့္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ ..မပ်က္မစီးဘဲ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ က ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မာဆင့္ ၇ ရွိေသာ တာရွည္ခံသည့္ သတၱိလည္းရွိပါသည္ .အေရာင္အေသြး အမ်ိဳးႏွင့္ လွပေသာ သတၱိလည္းရွိပါသည္..အင္ၾကင္းေက်ာက္ကို အိမ္ၿခံအတြင္း ထားရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ ဝတ္ဆင္လွ်င္ျဖစ္ေစ က်န္းမာျခင္း ဥစၥာ ႂကြယ္ဝျခင္း အသက္ရွည္ျခင္း ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း တို႔ကို ေပးစြမ္းသည္ဟု ေရွးေဟာင္းဂရိစာေပမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ေလာကီ ပညာရွင္မ်ား က မွတ္တမ္းမ်ား ဆိုခဲ့ၾကပါသည္

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာ့ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားကို ျမန္မာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကၿပီးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္..

Credit:ဆန္းမိုးေအာင္(မုံ႐ြာ)

Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန်

မြန်မာအေခါ်အင်ကြင်းေၾကာက်သည် ဂရိဘာသာ petra မွဆင်းသက်လာပြီးေၾကာက်သားအသွင်ေပြာင်းသွားေသာ သဈပင် သဈကိုင်း သဈသား ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည် .. အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် petrified wood ဟု ေခါ်ေဝါ်ပါသည်။ထို႔ေကြာင့် အင်ကြင်းေၾကာက်သည် အင်ကြင်းပင်တဈၿမိဳးထည်း မွ ဖြဈေသာေၾကာက်ကို ဆိုသည်မဟုတ်ဘဲ မည်သည့်သဈပင် သဈကိုင်း သဈသား မွအသွင်ေပြာင်းဖြဈလာေသာေၾကာက်ျမားကို အင်ကြင်းေၾကာက် ဟု ၾယေဘူယသုံးစွဲေသာ နာမည်ဖြဈပါသည် ….ကမ္ဘာေပါ်ရွိ အင်ကြင်းေၾကာက်ျမားသည် လွန်ခဲ့ေသာ ႏွဈသန်းေပါင်း ၅ သန်း မွသန်း ၂၀၀ အကြားတွင်ေပါက်ေရာက်ခဲ့ေသာ သဈပင် သဈသား သဈကိုင်းျမား၏႐ုပ်ကႊင်းျမားဖြဈကြပါသည်..

မြန်မာႏိုင်ငံအတွင်းတွင်ေတွ႔ရေသာ အင်ကြင်းေၾကာက်ျမား မွာ ႏွဈသန်းေပါင်း ၅ သန်း မွ သန်း ၁၇၀ ကြား ရွိသည်ဟုေဖာ်ပြထားသည်ကို ေတွ႔ရပါသည် လွန်ခဲ့ေသာ ႏွဈသန်းေပါင်းျမားစွာက ကမ္ဘာေပါ်တွင် ေပါက်ေရာက်နေသော သဈပင်ျမားသည် လဲကၾသေဆုံးသွားပြီး သဲႏုန်းမြေျမား ဖုန်းလွမ်းခံရခြင်း မီးေတာင်ေျခာ်ပြာျမား ဖုံးလွမ်းခံရခြင်းတို႔ေကြာင့် မြေမၾက်ႏွာပြင်ေအာက်သို႔ ေရာက်ရွိခဲ့ရပါသည် .. ကမ္ဘာေမြ အေပါ်ယံလွွာတွင် အေပါျမားဆုံးဖြဈေသာဆီလီကာ သလင်း ဓာတ်ပစ္စည်းတို႔ တိုးဝင်ဓာတ်ပြဳခြင်းကို ခံကြရပါသည်..

သဈပင်သဈသား ၏ ဆဲလ်ျမားထဲသို႔ ေအာက်ဆီဂျင် ႏွင့် လဲလွယ် ဓာတ်ပြဳရပါသည်ႏွဈေပါင်းျမားစွာ မြေကြီးထု၏ ဖိအား အပူၿခိန် တို႔ေကြာင့် မပၾက်စီးဘဲကျႏ်နေသည့်သဈပင် သဈသား အစိတ်အပိုင်းျမားသည် ေၾကာက်တုံးအဖြဈေပြာင်းလဲသွားရပါသည် … မြေကြီးထု၏ ဖိအား အပူၿခိန် ႏွင့် ဓာတ်ပြဳသည့် ပစ္စည်းျမား အေပါ်မူတည်၍ နေရာအသီးသီးတွင် အရည်အေသွး အၿမိဳးၿမိဳး ကွဲပြားစွာေတွ႔ရေလ့ရွိပါသည် ..

ဓာတ်ပြဳသည့် ပစ္စည်းျမားေရာေႏွာပါဝင်မႈေကြာင့် အေရာင်အၿမိဳးၿမိဳးစွဲထင်ရပါသည် …ကာဗွန် ဓာတ်ပြဳမႈေကြာင့် အနက်ေရာင်ကိုေဘာ့ ဓာတ်ပြဳမႈေကြာင့် အစိမ်းေရာင် အပြာေရာင်ခ႐ိုမီယံ ဓာတ်ပြဳမႈေကြာင့် အစိမ်းေရာင် အပြာေရာင်ေကာ့ပါး ဓာတ်ပြဳမႈေကြာင့် အစိမ်းေရာင် အပြာရာင်အိုင်းယွင်းေအာက်ဆိုက် ဓာတ်ပြဳမႈေကြာင့် အနီ , အညိဳ , အဝါေရာင်မင်းဂနိ ဓာတ်ပြဳမႈေကြာင့် ပန်းေရာင် လိမ္ေမာ်ေရာင်မန်ဂနိေအာက်ဆိုက် ဓာတ်ပြဳမႈေကြာငိ့ အဝါေရာင် အနက်ေျဖာ့အစရွိသဖြင့် ေၾကာက်တွင် အေရာင်ျမားစွဲထင်ရပါသည် …ကမ္ဘာေပါ်တွင် အင်ကြင်းေၾကာက်ကို ႏိုင်ငံေပါင်း ၂၇ ႏိုင်ငံတွင် ေတွ႔ရွိရသည်ဟုသိရပါသည် …ဩစေတးၾလႇ , အာဂျင်တီးနား , ဘယ်လ်ၿဂီယံ , ဘရာဇီး , ကနေဒါ , တ႐ုပ်ႏိုင်ငံ အေနာက်ေမြာက်ပိုင်း , ခၾက် , ျဂာမဏီ , အီကွေဒေါ ,အီဂျစ် , ပြင်သဈ , ဂရိ ,ဟန်ဂေရီ , အိန္ဒိယ , အင်ဒိုနီးရွား , မြန်မာ , အစ္စေရး , လဈျဗား , နမ်ဘီးယားနယူးဇီလန် , ေဆာ်ဒီအာရေျဗ , ထိုင်း , ယူကရိန်း , အင်္ဂလန် ႏွင့် အမေရိကန်ပြည်ေထာင်စု တို႔တွင် ေတွ႔ရသည်ဟု သိရပါသည် …

အင်ကြင်းေၾကာက် ၏ အရည်အေသွးကို လိုက်၍ တကီလိုၾလႇင် $ 1 မွ $20 အထိ အၿမိဳးၿမိဳး ရေင်းဝယ်ကြသည်ကိုေတွ႔ရပါသည် … အလွန်ရွားပါးေသာ အခၾက်ျမား ပါရွိသည့် ေၾကာက်ျမားသည် တကီလို $100 ေၾကာ် ေရာင်းခၾသည်ကိုေလ့လာသိရွိရပါသည် .. ႏိုင်ငံတကာ မွ အင်ကြင်းေၾကာက် ပညာရွင်ျမား လက်ခံတင်ပြထားသည့် ေၾကာက်ကို တန်ဖိုးတက်စေသော အခၾက်ျမား , တန်ဖိုးကျစေသော အခၾက်ျမား ကို ေဖာ်ပြေပးပါမည် …

အင်ကြင်းေၾကာက်ကို တန်ဖိုးတက်စေသော အခၾက်ျမား

လွပ၍ ေတာက်ပေသာ အေရာင်ရွိရမည် အေရာင် အေသွး စုံလင်စွာ ပါရွိရမည် အလင်းမႈန် မွ အလင်းေပါက် ေၾကာက်သားဖြဈရမည်အဂိတ် (သို႔) အိုပယ် တိုးဝင်နေသော ေၾကာက်သားဖြဈရမည်သဈသား အျမႇင်အေကြာျမား ထင်ရွားစွာ ပါရွိရမည်အပင် ၏ သဈသား ၏ အေခါက်အတိုင်း မပၾက်စီးဘဲ လွပစွာ ရွိရမည်အခက်အလက်ျမား အေပါက်ကြီးျမား စသည်ဖြင့် မႀကိဳးမပဲ့ ရွိနေရမည်အပင်စားေသာ ပိုးေကာင် အင်းဆက်ကြီး ေကာင်ျမား အပင်အတွင်း ေၾကာက်ဖြဈၾလႇက် ပါရွိရမည် …အင်ကြင်းေၾကာက်ကို တန်ဖိုးကျစေသော အဓိကအခၾက်ျမားမွဲေခြာက်ေခြာက် အေရာင်ရွိနေသောအလင်းပိတ်ေသာေၾကာက်သားပွေသာရွွံ႔ျမား ထုံးၿဂိဳးျမား ပါျမားစွာ ပါနေသော အခၾက်ျမားသည် တန်ဖိုးကျစေပါသည်..

ကမ္ဘာ ႏိုင်ငံအၿခိဳ႕ တွင် ၁၉၇၂ ခုႏွဈခန႔် မွ စတင်၍ အင်ကြင်းေၾကာက် အလွဆင်ပစ္စည်းျမား ထုတ်လုပ် ေရာင်းဝယ် သုံးစွဲနေကြပြီဖြဈပါတယ် ..ကေျႏာ်တို႔ မြန်မာႏိုင်ငံတွင် မေကွးတိုင်း ဒေသကြီး , မန်းေလးတိုင်းဒေသကြီး စဈကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ႏွင့် ကချင်ပြည်နယ် တို႔တွင် အင်ကြင်းေၾကာက်ျမားေတွ႔ႏိုင်ပါသည် ..

အင်ကြင်းေၾကာက်ျမားသည် ေၾကာက်စိမ်းျမားကဲ့သို႔ တနေရာထဲတွင် စုပြဳံဖြဈေပါ်နေခြင်းမရွိပါ .. ဟိုနေရာ တဈခု ဒီနေရာ တဈခု ပြန႔်ႀကဲ၍သာ ေတွ႔ႏိုင်ပါသည် .. သို႔ဖြဈ၍ လုပ်ကွက်ျမား ရယူ၍လုပ်ကိုင်ရန်ခက်ခဲလွပါသည် ..လွန်ခဲ့ေသာ ႏွဈေပါင်း ၂၀၀ ေၾကာ် မွ ယေန႔အထိေၾကာက်စိမ်းျမား ျမားစွာထုတ်ယူႏိုင်ေသာ်လည်း အင်ကြင်းေၾကာက်ကို မည်သည့်ႏိုင်ငံတွင် မွ ေၾကာက်စိမ်းျမားထုတ်သလို ေပါျမားစွာ ထုတ်ယူႏိုင်ခြင်းမရွိပါ .. ေတွ႔ရခဲေသာေကြာင့် ဖြဈပါသည်

ရွားပါးခြင်း ဂုဏ်သတ္တအပြည့်ရွိသည်ကို ေတွ႔ရပါသည် ..မပၾက်မစီးဘဲ ႏွဈသန်းေပါင်းျမားစွာ က ဖြဈေပါ်ခဲ့ပြီး မာဆင့် ၇ ရွိေသာ တာရွည်ခံသည့် သတ္တိလည်းရွိပါသည် .အေရာင်အေသွး အၿမိဳးႏွင့် လွပေသာ သတ္တိလည်းရွိပါသည်..အင်ကြင်းေၾကာက်ကို အိမ်ခြံအတွင်း ထားရွိၾလႇင်ဖြဈေစ ဝတ်ဆင်ၾလႇင်ဖြဈေစ ကျႏ်းမာခြင်း ဥစ္စာ ကႊယ်ဝခြင်း အသက်ရွည်ခြင်း ေျပာ်ရွွင်ခြင်း တို႔ကို ေပးစွမ်းသည်ဟု ေရွးေဟာင်းဂရိစာပေျမား ႏွင့် မြန်မာ့ေလာကီ ပညာရွင်ျမား က မွတ်တမ်းျမား ဆိုခဲ့ကြပါသည်

သို႔ဖြဈပါ၍ မြန်မာ့ အင်ကြင်းေၾကာက်ျမားကို မြန်မာျမား ပိုင်ဆိုင်ႏိုင်ကြပြီးအႀကိဳးေၾကးဇူးျမား ရရွိပါစေကြောင်း ဆုေတာင်းမေတ္တာ ပို႔သအပ်ပါသည်..

Credit:ဆန်းမိုးေအာင်(မုံရွာ)