က ခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ မနေက်းရြာတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တည္ေဆာက္သျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမတစ္ဦး ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ခံရေၾကာင္း ကာယကံရွင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္႐ုံးခန္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ေဒၚနီနီျမင့္က ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ရာအိမ္မႉးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးအား မဟုတ္မမွန္ တိုင္တန္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက ဥပေဒမဲ့ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္း၊ လစာမေပးျခင္းကိစၥတို႔ကို သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ေဒၚနီနီျမင့္က “ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္မကိုေျပာင္းေရြ႕သလဲ။ ျပစ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ရွိသလား။ ရွိရင္ ေျပာျပပါလို႔ ေမးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရိုင္က ေျပာတယ္၊ ဒါက ျပည္နယ္က လုပ္တာပါ။ သူတို႔ မသိရပါဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရတဲ့အေၾကာင္း သိရရင္ ကၽြန္မေျပာင္းမွာပါ။ အခုလို တိုင္ၾကားၿပီးမွေတာ့ ေျပာင္းခံရတာ သိကၡာအမ်ားႀကီးက်သြားၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚနီနီျမင့္သည္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ားက လႉဒါန္းထားသည့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၇၀၀ ကို မိမိတို႔ သေဘာျဖင့္ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနသည့္အတြက္ တားျမစ္စိစစ္ေပးရန္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးထံ တိုင္ၾကားခံထားရသည္။

ေဒၚနီနီျမင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးက စစ္ေဆးသည့္အခါ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရး ကိုင္တြယ္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိဟု စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ထားသည္။

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးအျဖစ္ (ယာယီ) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက “လစာျဖတ္တာကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးနဲ႔ ဆိုင္တာေပါ့။ သူ႔ကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေျပာင္းထားတာ။ အမိန႔္စာထုတ္ထားတယ္။ ဝန္ထမ္းကေတာ့ အမိန႔္စာထုတ္ထားရင္ နာခံရမွာေလ။ သူက မေျပာင္းဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးက လစာရပ္ထားတဲ့သေဘာပါ။ ေျပာင္းေရႊ႕ ခိုင္းသည့္ေနရာေရာက္ရင္ လစာျပန္ရမွာပါ။ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းတာကို အထက္က ညႊန္ၾကားတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၊ ေအးျမသာယာ ရပ္ကြက္အုပ္စု၊ မန ေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာင္သည္ ျခစား၊ မိုးယို၊ ယိုင္နဲ႔ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား စုေပါင္း၍ အစည္းအေဝး ၁၀ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေက်ာင္းသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၆ ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ႏွင္းႏုဝင္