အိမ္ေဘးနား က အိမ္ကေန “ငါ့ကိုလႊတ္ေပးပါ” ဆိုၿပီး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ဆက္တိုက္ေအာ္ေနတဲ့ အသံၾကားလို႔ အိမ္နီးနားခ်င္းက စိုးရိမ္ၿပီး ရဲကိုအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဖုန္းေခၚလိုက္ေတာ့ ရဲသားေလးေယာက္ ေရာက္လာၿပီး အဲဒီ့အိမ္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းတာေပါ့။ အိမ္ေရွ႕မွာ အိမ္ရွင္က ကားျပင္ေနပါတယ္။ ရဲေတြေမးတာၾကားေတာ့ အိမ္ရွင္က ရယ္တာေပါ့။

“ကြၽန္ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ကားဘရိတ္ကို လဲေပးေနတာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ ရမ္ဘိုလို႔ ေခၚတဲ့ ၾကက္တူေ႐ြးတစ္ေကာင္ ရွိပါတယ္။ သူက ငွက္နားတန္းေပၚမွာနားရင္း အၿမဲတမ္း သီခ်င္းဆိုတာ၊ စကားေျပာတာမ်ိဳး လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ ရဲသား(၄)ေယာက္ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ေရာက္လာတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အကူအညီေတာင္းေနတဲ့အသံမ်ိဳးၾကားတယ္ဆိုၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ဖုန္းဆက္လာလို႔ လာစစ္ေဆးေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။”

“ကြၽန္ေတာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ၾကက္တူေ႐ြးေလး ရမ္ဘိုနဲ႔ရဲေတြကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္ေရာ ရယ္လိုက္ရတာ။ ေနာက္ေတာ့ အထင္မွားၿပီး ရဲတိုင္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းကိုလည္း ရမ္ဘိုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူမလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး သေဘာက်ၿပီး ရယ္ခဲ့ပါတယ္။”

“တစ္ခါတေလ ရမ္ဘိုက ကယ္ၾကပါ၊ ကယ္ၾကပါ၊ ငါ့ကိုထြက္ခြင့္ေပးပါ လို႔ေအာ္တတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ရမ္ဘိုေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အျပင္ထြက္ခ်င္ရင္ အဲလိုေအာ္ဖို႔ သင္ေပးထားခဲ့လို႔ပါ။” လို႔ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသားက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။