အ သက္ (၁၀၅-ႏွစ္) အဖြားကို မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းျပန္ရေစခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္က သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးရ့ဲ စကၡဳဒါန

အသက္ (၁၀၅-ႏွစ္) အဖြားကို မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းျပန္ရေစခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္ စကၡဳဒါန

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၊ ေဝခါရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ေတာင္းေက်း႐ြာေန အဖြားေဒၚေငြပြင့္ (၁၀၅-ႏွစ္)ကို သီတဂူမ်က္စိေဆး႐ုံေတာ္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၀ -၁ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႔က ေလဆာျဖင့္ ကုသေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဘယ္ဘက္မ်က္စိ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က ညာဘက္မ်က္စိ ခြဲစိတ္ကုသေပးခြဲေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖါးကန႔္ၿမိဳ႕၊ သီတဂူစကၡဳဒါန ေဆး႐ုံတြင္ ၉ – ၁ – ၂၀၂၀ မွ ၁၃ – ၁ – ၂၀၂၀ အထိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၁၀ – ၁ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႔ အထိ စမ္းသပ္လူနာ – ၆၂၄ ဦး ထဲမွ ခြဲစိတ္ကုသေပးခဲ့ေသာ လူနာ – ၇၁ ဦးျဖစ္ပါသည္။

ဖါးကန႔္ေဆး႐ုံသည္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ စမ္းသပ္စစ္ေဆး ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ လူနာေပါင္းမွာ ၆၉၄၉ ဦး၊ ခြဲစိတ္ကုသ ေပးခဲ့သည့္ လူနာေပါင္းမွာ ၆၈၇ ဦး စကၡဳဒါနအလင္းေပးခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ သီတဂူစကၡဳဒါန ေဆး႐ုံေတာ္မ်ားမွာ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ဖါးကန႔္တို႔တြင္ ရွိပါသည္။

သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာ ရွိၾကပါေစ။

သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕

Photo – သီတဂူေအာင္သန္းဝင္း

credit – သီတဂူသတင္း