ပီး ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ေစာ္ကားေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ေစာက္ေတာသား ဆိုတဲ့ အြန္လိုင္းဂရက္ဟာ အြန္းလိုင္းမွာအေတာ္ေလးကို ပြဲဆူခဲ့ပါတယ္။ ေတာသူေတာင္သားမ်ားကို အေျခာက္တိုက္သက္သက္ ေစာ္ကားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ပီး ေျပာၾကားသူမွာလည္း ဘာအဆင့္အတန္းမွမရိွတဲ့ လူ႔ကေလကေခ်တစ္ေယာက္

သာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႔ရဲ႕မိုက္ရိုင္းစြာ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈ႕မ်ားကို အမ်ားျပည္သူက ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲကေတာ့ ေတာသားၿမိဳ႕သား ဆိုပီး အြန္လိုင္းမွာ ဆဲၾကဆိုၾက တိုက္ခိုက္ၾကနဲ႔ ျမင္မေကာင္းခဲ့ပါ။ ဒီကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳပီး အျပန္အလွန္မွီခိုရပ္တ

ည္ရွင္သန္ၾကရတာ သဘာ၀တရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အျပန္အလွန္မွီခိုမႈေတြ အက်ိဳးျပဳမႈေတြ သဟဇာတမျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ပ်က္စီးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ- ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားစားသံုကုန္သီႏွံ အသားငါးမ်ားစုကို ေတာသူေတာင္သားမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ ေတာသူေတာင္သားမ်ား

အတြက္ က်န္းမာေရး ဆက္သြယ္ေရး ပညာေရး ေရာင္း၀ယ္ေရး စတဲ့ လူမႈ႕စီးပြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက ေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခု ညီညြတ္စြာေပါင္းစပ္မွသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာမွာပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ နာဂတ္ကိုဦးေဆာင္ၾကမယ့္လူငယ္မ်ား (တ

စ္ခ်ိဳ႕လူႀကီးမ်ားလည္းပါ) အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မႈမရိွဘဲ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ပုတ္ခတ္ေနၾကတာဟာ လံုး၀မေကာင္းပါဘူး။ ထမင္းတစ္နပ္ နပ္မွန္ဖို႔ ေတာသားေရာၿမိဳ႕သားပါ အသဲအသန္ႀကိဳးစားေနရတဲ့ဒီလိုအခ်ိန္၊ အဖက္ဖက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်က်န္ပီး ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ အခ်င္းခ်င္းစည္လံုးညီညြတ္စြာ စီး

ပြားေရး ပညာေရးေတြမွာ ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ေနၾကတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္စူးရွကေတာ့ ေတာသားၿမိဳ႕သားတိုက္ခိုက္မႈေတြအတြက္ ကဗ်ာတပုဒ္ေရးသားရြတ္ဆိုျပလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကဲ ပရိတ္သတ္ႀကီး နာဆင္ေတာ္မူၾကပါဗ်ား။ ဗြီယိုဖိုင္ကို ေအာက္ဖက္နားမွာတင္ေပးထားပါတယ္ဗ်ား