သီ တဂူအေထြေထြ အထူးကုေဆး႐ုံ အေဆာက္အဦးအတြက္ သိန္း-၄၀၀၀ မတည္လႉဒါန္းလိုက္တ့ဲအလႈရွင္မိသားစု

“ေက်ာက္စိမ္းေျမမွ ေဆး႐ုံအလႉပြဲ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ – သာဓုေခၚသံ မိုးထိညံ”

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖါးကန္႔ၿမိဳ႕ရွိ သီတဂူ စကၡဳဒါနေဆး႐ုံေဘးတြင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ သီတဂူအေထြေထြ အထူးကုေဆး႐ုံ အေဆာက္အဦ အတြက္ ဦးခင္ေမာင္ၫႊန္႔+ေဒၚယု၊ သား-ေမာင္ပိုင္ၿဖိဳးသီဟ၊ ပိုင္ၿဖိဳးသီဟကုမၸဏီမိသားစုက မတည္လႉဒါန္းေငြက်ပ္ သိန္း-၄၀၀၀။

ေဆးပေဒသာပင္အတြက္ သိန္း ၁၀၀၀ က်ပ္ လႉဒါန္းျခင္း။ သီတဂူေရအလႉေတာ္အတြက္ သိန္း-၆၀ က်ပ္စသည့္ ကုသိုလ္အစုစုကို သီတဂူဆရာေတာ္ထံ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေဝၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ

ဖါးကန္႔ၿမိဳ႕၊ သီတဂူအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံေတာ္ အလႉရွင္မ်ား၏ မြန္ျမတ္ေသာအလႉေတာ္ကို သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖင့္ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

sitagu သီတဂူ ၁၁-၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔

သီတဂူစန္းလပမာခ်မ္းျမသာယာရွိၾကပါေစ။
သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕

Posted by သီတဂူသတင္း
Photo – သီတဂူေအာင္သန္းဝင္း