မႏၲေ လး-ျမစ္ႀကီးနားခရီးစဥ္ကို ေတာင္ကိုရီးယား ရထားတြဲသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲမႈ စတင္မည္…

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ပထမအသုတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ေလေအးေပးစက္ပါ ေလအိတ္အထက္တန္းတြဲ (၁၀) တြဲကို စားေသာက္တြဲ(၁)တြဲ၊ ဘရိတ္တြဲ (၁)တြဲတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္းတြင္ေျပးဆြဲမႈ မတ္လဆန္းထဲေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

အထက္ပါရထားတြဲမ်ားကို EDCF ေခ်းေငြျဖင့္ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္၊ ျမန္မာ့ မီးရထား ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဘျမင့္တို႔ ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက (ျမစ္ငယ္)သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကိုရီးယား EDCF ႏိုင္ငံေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ ေလေအးေပးစက္ပါ ေလအိတ္အထက္တန္းတြဲ (၁၀)တြဲအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အထက္ပါသတင္းထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေျပးဆြဲမႈတြင္ အထက္တန္းတြဲ (၁) တြဲလွ်င္ (၃၃) ဦးႏႈန္းျဖင့္ ခရီးသည္ (၃၃၀)၊ စားေသာက္တြဲ(၁)တြဲ၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း (၃၃) ဦးစီးနင္းႏိုင္သည့္ ဘရိတ္တြဲ(၁)တြဲတို႔ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။