ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ ငံ၊ နယူးေဆာက္ေဝးလ္ျပည္နယ္အစိုးရက ေတာမီးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အစာေရစာျပတ္ေတာက္ေနသည့္ သားပိုက္ေကာင္မ်ားအတြက္ မုန္လာဥနီႏွင့္ကန္စြန္းဥ ကီလိုေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေလေၾကာင္းမွ ႀကဲခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။နယူးေဆာက္ေဝးလ္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း ကိပ္ထရီးႏွင့္ဝိုဂန္ေတာင္ၾကား၊ ယန္ဂိုအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ကင္ဂ႐ူးေတာင္ၾကား၊ ဂ်ီႏိုလန္ေဒသတစ္ဝိုက္၊ ေအာ့စေလျမစ္ႏွင့္ ကာရာကူဘန္ဒီအမ်ိဴးသားဥယ်ာဥ္တို႔ရွိ သားပိုက္ေကာင္မ်ားေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမ်ားသို႔ အစားအစာမ်ားႀကဲခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးေဘးသင့္ေသာတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးဝလံ ကီလိုဂရမ္ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေလေၾကာင္းမွႀကဲခ်ေပးခဲ့ၿပီး တိရစၧာန္မ်ားမွာ အစားအေသာက္အရင္းအျမစ္မရွိဘဲ ေတာမီးထဲမွထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟု ျပည္နယ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္ႀကီး မတ္ကိန္းကေျပာသည္။“သားပိုက္ေကာင္ေတြရဲ႕ အေလ့အထအရ မီးထဲကသူတို႔ဘာသာ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေပမယ့္ မီးဒဏ္ေၾကာင့္ သူတို႔က်က္စားရာမွာရွိတဲ့ သဘာဝအစားေသာက္ေတြက အကန္႔အသတ္ရွိေနၿပီး ကူရာမဲ့ေနၾကတယ္”ဟု မတ္ကိန္းကေျပာသည္။အဆိုပါေဒသရွိ တိရစၧာန္မ်ိဳးစုံအေရအတြက္ႏွင့္ အစားအစာရယူႏိုင္မႈအေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ ကင္မရာမ်ားလည္း တပ္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဩစေၾတးလ်တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေသာ ေတာမီးေၾကာင့္တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ဆင့္ကဲအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ခန္႔မွန္းေျခတိရစၧာန္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၂၅ ဘီလီယံေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(WWF)ကထုတ္ျပန္ထားသည္။ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အဓိကမ်ိဳးစိတ္မ်ားက်င္လည္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးလာျခင္းေၾကာင့္ ေတာမီးမေလာင္ကၽြမ္းမီကတည္းကပင္ အစာေရစာရွားပါးမႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။

လက္ရွိအေတာအတြင္း ဩစေၾတးလ် တိရစၧာန္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခံရေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေလေၾကာင္းျဖင့္သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

စံေတာ္ခ်ိန္