ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကိုယ္တိုင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္မသြားသည့္အျပင္ ေန႔ေရာ ညပါ ကစားလာၾကေသာ(၅၀)တန္မဲ ေလာင္းကစားနည္း…

ပဲ ခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕႐ွိ လမ္းေဘးေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ပံုပါအတိုင္း ပစၥည္းမ်ားကိုမက္လံုးေပး၍ (၅၀)တန္ မဲ ေလာင္းကစားနည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ကစားေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ဆိုလ်ွင္ မိန္းမ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါမက်န္ ေန႔ေရာ/ညပါကစားလာတာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ မိဘမ်ားကေပးေသာမုန္႔ဘိုးမ်ားအား မုန္႔မဝယ္ စားၾကေတာ့ဘဲ ရလိုမက္ေမာမႈျဖင့္ မဲ ေလာင္းကစားေနရာတြင္ အရံႈးခံ ကစားလာၾကတာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာအက်င့္ပ်က္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေခ်႐ွိေနသည္ ။

ယခုဆိုလ်ွင္လည္း ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ ဆိုင္မ်ားတြင္ လူအုပ္ဖြဲ႔၍ ညဘက္ညဥ့္နက္သည့္အခ်ိန္ထိကစားေနတာေတြ႔ျမင္ေနရသည္ ။

အထက္ပါ(၅၀)တန္ မဲ ေလာင္းကစားနည္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဟန္႔တား ေပးဘို႔ကိုလည္း ေဝါၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ မၾကာခင္(27-11-2019) ရက္ေန့က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ မႉးႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္လည္း သစ္စက္ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္ ။

ညဘက္ပါကစားလာျခင္းႏွင့္ ကေလးေတြပါ ကစားလာျခင္းေၾကာင့္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း…?

ထြန္းရီ(ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးမႉး) – SH သတင္းအဖြဲ႕