၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီဖြင့္ပြဲႀကီးအတြက္ ေန႔နံအလိုက္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား ၊

၂၄/၄၂/၂၇/၇၂/၄၇/၇၄/၁၂/၂၁/၂၀/၄၀ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၄)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား -အျဖဴေရာင္ ၊အျပာေရာင္၊ စိမ္းျပာေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ – တနလၤာ ၊ ဗုဒၶဟူး၊စေန ၊

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား

၂၃/၃၂/၂၂/၃၆/၆၃/၉၃/၃၉/၂၉/၉၂/၆၉/၉၆ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၂/၆)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား-အနီေရာင္၊အျဖဴေရာင္၊ ခဲေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ – တနလၤာ ၊ အဂၤါ။ ၾကာသပေတး

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား

၃၃/၃၇/၇၃/၃၄/၄၃/၇၄/၄၇/၃၀/၄၀ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၃)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား-အနီေရာင္၊စိမ္းျပာေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ – အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊စေန

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား

၃၆/၆၃/၄၆/၆၄/၆၇/၇၆/၇၃/၃၇/၆၆ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၄/၆)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား-အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ -အဂၤါ၊ေသာၾကာ၊ စေန

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား ၊ ၅၅/၄၅/၅၄/၅၆/၆၅/၄၆/၆၄ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၅)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား- အျဖဴေရာင္၊အေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ -ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ေသာၾကာ

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား

၇၄/၄၇/၇၅/၅၇/၄၅/၅၄/၆၇၇၆/၄၆/၆၄ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၄/၇)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား-အျပာေရာင္၊အစိမ္းေရာင္၊ အဝါေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ -ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ စေန

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား

၇၇/၇၁/၁၇/၇၀/၁၀/၇၈/၈၇ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၇)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား-အျပာေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ ခဲေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ – တနဂၤေႏြ စေန

ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား

၈၄/၄၈/၈၈/၀၇/၇၈/၇၄/၄၇/၈၀/၄၀ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၈)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား-အစိမ္းရင့္ေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အညိဳေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ – ဗုဒၶဟူး၊စေန

ကိတ္သားသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမ်ား(ၾကာသပေတးမြန္းလြဲ ေမြးသူမ်ား)

၅၁/၁၅/၁၆/၆၁/၅၆/၆၅/၉၉/၆၆/၉၆/၆၉ အထူးအက်ိဳးေပးဂဏန္း (၅/၁)

ကံပြင့္ေစမည့္အေရာင္မ်ား-မီးခိုးေရာင္၊လိေမၼာ္ေရာင္၊အဝါေရာင္

ကံပြင့္ေစမည့္ေန႔ တနဂၤေႏြ ၊ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ

ေကာင္းက်ိဳးလိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝၿပီး ေကာင္းေသာကုသိုလ္ကံမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစ

ကံတူအက်ိဳးေပး၍ ထီဆုႀကီးမ်ားဆြတ္ခူးနိုင္ၾကပါေစ

ဆရာႀကီးဝင္းထက္ဝင္း