အေျခခံ ပညာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈျမင့္တက္ေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေက်ာင္းတက္ရက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

မူလ က အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအား မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားရာမွ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္က က်င္းပသည့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ပညာေရးမွဴးမ်ားပါ၀င္သည့္ စံုညီအစည္းေ၀းတြင္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူလက မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားရာမွ မတ္လ၂၅ ရက္ေနာက္ပုိင္း အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုး ပိတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။“အမွန္ကေတာ့ ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္တဲ့ ရက္ေပါ့ဗ်ာ။ ၃၁ ရက္အထိ စာေမးပြဲ စစ္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ဆယ္ တန္း စာစစ္သြားမွာေလ။ အဲဒီေတာ့ ကုိးတန္းစာေမးပြဲေတြက စာစစ္ခ်ိန္ေရာ ေနာက္တစ္ခုက ကုိတန္းအေျဖလႊာစစ္တဲ့ အခ်ိန္ ရယ္ ေက်ာင္းစစ္ေတြ အေျဖလႊာစစ္တဲ့ အခ်ိန္ အထူးသျဖင့္ ဆယ္တန္းစာစစ္ခ်ိန္သြားမွာနဲ႔ တုိက္ေနလုိ႔။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔အတြက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လုပ္လုိက္တာ။ ၂၅ ရက္မွာ ေက်ာင္းတြင္းစစ္ေတြ အကုန္ျဖတ္၊ ၿပီးရင္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းပိတ္လုိက္မွာ။ အဲဒီလုိ လုပ္လုိက္တာ။ ဒါေပမဲ့ မူလသက္မွတ္ခ်က္ အတုိင္းပါပဲ။ ၂၃ ရက္ကေန ၃၁ ရက္အထိ စစ္ရမယ္ လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႔က သက္မွတ္ထားတယ္ေလ။ ၃၁ မွာ အၿပီး စစ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာ ႀကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္စစ္ႏုိင္ တယ္”ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကုိေလး၀င္းက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း သိန္းနွင့္ ခ်ီရွိၿပီး မတ္လအတြင္း အတန္းငယ္မ်ား ေက်ာင္းမပိတ္ဘဲ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိမည့္အေပၚ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ား စုက ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အကုန္သိ