လူ သားေတြရဲ့ မဆင္မျခင္လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့ေျမထု ၊ ေရထု မွာ ပလက္စတစ္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနရာယူထားၿပီးေတာ့ ေရေနသတၱဝါေတြကို ဒုကၡေပးေနသလို ၊ လူသားေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ကမၻာ့ေရေၾကာေတြထဲမွာလည္း ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးမွာ ပလက္စတစ္ေလၽွာ့ခ်ေရးကို အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ကမၻာ့ပလက္စတစ္ သုံးစြဲမႈမွာ အဆင့္ (၆) ရွိတဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ တစ္နိုင္ငံလုံး ပလက္စတစ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကို အစိုးရဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

စူပါမားကတ္ေတြကစၿပီးေတာ့ ပလက္စတစ္ေတြ မေပးေတာ့တာေၾကာင့္လည္း ေဈးဝယ္သူေတြဟာ အိမ္မွာရွိတဲ့ ေတာင္းေတြ ပလုံးေတြကို ယူၿပီး ပစၥည္းထည့္စရာအျဖစ္သုံးစြဲေနၾကတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကလည္း အင္တာနက္မွာပ်ံ႕ႏွံ့ေနပါတယ္။ ဒီလို မ်ိဳး ဟာသဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ရာကေနၿပီးေတာ့ ၅ လခန႔္အၾကာမွာေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံဟာ ပထမ အဆင့္(၆)ကေနၿပီးေတာ့ ပလက္စတစ္သုံးစြဲတဲ့နိုင္ငံ အဆင့္ ၁၀ ကို ေလ်ာဆင္းသြားနိုင္
ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဘာျဖစ္ျဖစ္ အခုလို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ အဆင့္ (၄) ဆင့္တိုင္ေအာင္ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့တာဟာ အားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း မိုးရာသီတိုင္း ေျမာင္းေတြကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ ပလက္စတစ္ေတြ၊ ပလစ္စတစ္ဗူးခြံေတြကို အားလုံးေတြ႕ၾကမွာပါေနာ္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း အစိုးရဦးေဆာင္ၿပီး ပလက္စတစ္သုံးစြဲမႈကို ေလ်ာ့ခ်သင့္ၿပီလို႔ သင္ထင္ပါသလား။ သင့္ရဲ့ထင္ျမင္ခ်က္ေလးေတြကိုလည္း ေျပာျပေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။

Writer- SMT(Shwe Yaung Lan)