ဖေလာ္ရီဒါက အသက္၁၁ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို ေစာ္ကားၿပီး ကေလးေမြးဖြားခဲ့သူ နာနီတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္၂၀ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစိုးရေရွ႕ေနရဲ့ေျပာၾကားခ်က္အရ အသက္ ၃
၂၈ႏွစ္အရြယ္ Marissa Mowryဟာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ေယာက်္ားေလးကို ၁၅ႀကိမ္နဲ႔အထက္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေစာ္ကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူမကေလးရလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကေလးရဲ့မိဘေတြဟာ သူမခ်စ္သူနဲ႔ရလာတယ္ထင္ခဲ့ေပမယ့္ ေကာင္ေလးရဲ့ေျပာၾကားခ်က္အရ DNA စစ္ၾကည့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ထိုေကာင္ေလးရဲ့ကေလးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူက အသက္၁၂ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို မတရားက်င့္ႀကံမႈနဲ႔ သူမကိုတရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။

သူမကေတာ့ ေကာင္ေလးဘက္က သူမအေပၚ အားသုံးၿပီးက်င့္ႀကံခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ သူတို႔၂ဦးရဲ့ဖုန္းေျပာထားတဲ့ အသံသြင္းမွတ္တမ္းမွတစ္ဆင့္ အျဖစ္မွန္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan )
Source-fox news

Unicode

ဖေလာ္ရီဒါက အသက္၁၁ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို ေစာ္ကားၿပီး ကေလးေမြးဖြားခဲ့သူ နာနီတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္၂၀ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစိုးရေရွ႕ေနရဲ့ေျပာၾကားခ်က္အရ အသက္ ၃
၂၈ႏွစ္အရြယ္ Marissa Mowryဟာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ေယာက်္ားေလးကို ၁၅ႀကိမ္နဲ႔အထက္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေစာ္ကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူမကေလးရလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကေလးရဲ့မိဘေတြဟာ သူမခ်စ္သူနဲ႔ရလာတယ္ထင္ခဲ့ေပမယ့္ ေကာင္ေလးရဲ့ေျပာၾကားခ်က္အရ DNA စစ္ၾကည့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ထိုေကာင္ေလးရဲ့ကေလးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူက အသက္၁၂ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို မတရားက်င့္ႀကံမႈနဲ႔ သူမကိုတရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။

သူမကေတာ့ ေကာင္ေလးဘက္က သူမအေပၚ အားသုံးၿပီးက်င့္ႀကံခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ သူတို႔၂ဦးရဲ့ဖုန္းေျပာထားတဲ့ အသံသြင္းမွတ္တမ္းမွတစ္ဆင့္ အျဖစ္မွန္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan )
Source-fox news