အီ ရတ္အေျခစိုက္ အေမရိကန္စစ္စခန္းေတြကို မစ္ဇိုင္းနဲ႔ တိုက္ခုိက္မႈဟာ စစ္သားေတြကို သတ္ဖို႔ ပစ္မွတ္ ထားခဲ့တာမဟုတ္ဘူးလို႔ အီရန္စီနီယာတပ္မွဴးတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ အခုတုိက္ခိုက္္မႈဟာ အေမရိကန္စစ္စခန္းေတြကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း အဆက္အျပတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြအတြက္ အစသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ၄င္းကေျပာပါတယ္။

ဒါ့ အျပင္ အီရန္အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုလီမန္နီကို အေမရိကန္က သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ လက္စားေခ်မႈ ဟာ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ေမာင္းထုတ္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ၄င္းကေျပာပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အီရတ္ကို မစ္ဇိုင္းတိုက္ခိုက္မႈကို အေမရိကန္ကလက္တံု႔ျပန္ခဲ့ရင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတစ္ခု လံုး တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေစလိမ့္မယ္လို႔ အီရန္က သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

Ref – Al Jazeera
Credit- Blacker