ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီး ေတြ႕ဆံု…

ကခ်င္ျပည္နယ္သို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရာက္ရွိခဲ့ စဥ္က ေတြ ့ဆံုခဲ့ရာတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္း သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳဳးသမီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္တို ့သည္ ယေန ့(ဇန္နဝါရီ ၉) ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ ့တြင္ ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။

ပံု – ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ

ပံု – ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ မနက္ျဖန္ဇန္န ဝါရီ၁၀ ရက္ေန ့နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မေနာကြင္း၌က်င္း ပမည့္ ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန ့အခမ္းအနားသို တက္ေရာက္ရန္ ယေန ့နံနက္က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ ့သို ့ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ ့ဆံု ခဲ့စဥ္က ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ( ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေနာက္တည့္တည့္တြင္ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းသာေပၚခဲ့ သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး) ႏွင့္ေတြ ့ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – Bo Bo AND Peacock