ဗစ္ တိုးရီးယား အမွဳမွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ ထူးျခားခ်က္ တခု ရိွတယ္။ ဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကေလးမိဘေတြဟာ နာက်င္မွဳကို ၿမိဳသိပ္ၿပီးေတာ့ ခ်မွတ္ေပးတဲ့ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းထဲကပဲ ရေအာင္ ေလ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလို ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေလ်ာက္ရတာဟာ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲပင္ပန္းသလဲ အားလံုး အသိပါ။ (တရားရံုးမွာ မွဳခင္းဆရာ၀န္ႀကီး ထြက္ခ်က္ ေပးေတာ့ ကေလးအေဖ မၾကားႏိုင္လို႕ ထထြက္သြားရပါတယ္၊ ဥပမာပဲ ေျပာတာပါ)

ငါဆိုရင္ သြားသတ္လိုက္မွာပဲလို႕ ေျပာတဲ့သူေတြကို ေျပာျပခ်င္တာ တခု ရိွပါတယ္။ ဒီလို ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေလ်ာက္လွမ္းတာ သတၱိအစစ္ပါ။ ဒီလို သတၱိရိွရိွ ေလ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကလို႕ အခု ျပည္သူကို အမွန္အမွား ေ၀ခြဲလို႕ ရေအာင္ ျပႏိုင္ခဲ့တာပါ

ဒါေပမယ့္ အင္မတန္ စိတ္ပူတာ တခု ရိွပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ … ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေလ်ာက္လွမ္းလိုသူေတြ စိတ္ကုန္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီေလာက္ အမွန္တရားကို ခ်ျပခဲ့တာေတာင္မွ ဒီလိုပဲ ၿပီးသြားတာပဲ ဆိုတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္သာ ျပည္သူေတြ ထင္မွတ္သြားခဲ့ရင္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ဥပေဒေဘာင္ထဲက ႀကိဳးစား ေလ်ာက္လွမ္းလိုစိတ္ေတြ မရိွျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဘာမွ မထူးပါဘူးကြာ။ ကိုယ့္တရားကိုယ္ပဲ စီရင္တာ ေအးပါတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြ ၀င္သြားရင္… ဒါဟာ တရားဥပေဒ က်ဆံုးတာပါပဲ…

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ မက်ဆံုးဖို႕ ဒီအမွဳမွာ… အမွန္တရားကသာ ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။

သကၠမိုးညိဳ