ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ပိုက္ဆံကို အႏုစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္…

1000 ဆိုတဲ့ စာလုံးအတြင္းမွာ SPW ( SECURITY PRINTING WORKS )ဆိုတဲ့ စာလုံးေလးေတြ အဲ့ရဲ႕ေနာင္ခံမွာ CBM ဆိုတဲ့စာလုံးေလးေတြ…

Aung San ဆိုတဲ့စာလုံးေလးေတြ…

BOGYOKE AUNG SAN 1915-1947 သမိုင္းမေမ့ဖို႔…

ေက်ာဘက္ပုံပါ…

MYANMAR/MYANMAR ဆိုတဲ့စာလုံးေလးေတြပါပါတယ္…

1000 KYATS

SPW SPW

1000K

Photo by Aung Myo Min