ကာယကံရွင္ေလာက္ အေၾကာင္းစုံ ေသခ်ာမသိဘဲနဲ႔ နာမည္ႀကီးခ်င္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ အိုဗာတင္းေတြလုပ္ျပမေနၾကနဲ႔ သိပ္ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေနရင္ ေထာင္ထဲ အထုပ္ပိုက္ၿပီးလိုက္သြား လို႔ ရိုတ ေျပာၿပီ

” ေမသန္းႏုဆီက သိန္း(၄၀) ေအကႊးရစရာရြိေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရိုတ” ကာယကံရြင္ေလာက္ ေအၾကာင္းစုံ ေသ်ခာမသိဘဲနဲ႔ နာမည္ႀကီးခ်င္တာတဈခုတည္းနဲ႔ အိုဗာတင္းေတြလုပ္ျပမေနၾကနဲ႔ သိပ္ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေနရင္ ေထာင္ထဲ အထုပ္ပိုက္ၿပီးလိုက္သြား လို႔ ရိုတ ေျပာၿပီ…

Unicode Version

ကာယကံရွင္ေလာက္ အေၾကာင္းစုံ ေသခ်ာမသိဘဲနဲ႔ နာမည္ႀကီးခ်င္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ အိုဗာတင္းေတြလုပ္ျပမေနၾကနဲ႔ သိပ္ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေနရင္ ေထာင္ထဲ အထုပ္ပိုက္ၿပီးလိုက္သြား လို႔ ရိုတ ေျပာၿပီ…

” ေမသန္းႏုဆီက သိန္း(၄၀) ေအကႊးရစရာရြိေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရိုတ” ကာယကံရြင္ေလာက္ ေအၾကာင္းစုံ ေသ်ခာမသိဘဲနဲ႔ နာမည္ႀကီးခ်င္တာတဈခုတည္းနဲ႔ အိုဗာတင္းေတြလုပ္ျပမေနၾကနဲ႔ သိပ္ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေနရင္ ေထာင္ထဲ အထုပ္ပိုက္ၿပီးလိုက္သြား လို႔ ရိုတ ေျပာၿပီ…