ၿပီး ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါတဲ့ ၁၀၀၀ တန္ေငြစကၠဴေတြထြက္ရွိတယ္ဆိုတာ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း သိရွိၾကမွာပါ…ဒါေပမဲ့ အဲဒီေန႔က ႐ုံးပိတ္ရက္ ဘဏ္ပိတ္ရက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ လာမယ့္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွာမွ ျပည္သူေတြလက္ထဲ ေရာက္နိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္…ထြက္ရွိလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ ၁၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴေပၚမွာ ပါရွိတဲ့ အမွတ္အသားေတြနဲ႔ ပုံသ႑ာန္ကို ပရိသတ္ႀကီးတို႔ သိေအာင္ ျပန္လည္မၽွေဝေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္…

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ရဲ့ မ်က္ႏွာစာဘက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံနဲ႔ ေက်ာဘက္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦပုံ ရိုက္ႏွိပ္ထားပါတယ္….အရြယ္အစားကေတာ့ အလ်ား ၁၅၀ မီလီမီတာႏွင့္ အနံ ၇၀ မီလီမီတာရွိပါတယ္…ေပၚလြင္ေသာအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္…ေငြစကၠဴေဆးသားရိုက္ႏွိပ္ရာတြင္ ေဖာင္းႂကြပုံႏွိပ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ အတြက္ ေငြစကၠဴရဲ့ တန္ဖိုး ဂဏန္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ စာသားေနရာမ်ားဟာ ပီျပင္ထင္ရွားသည့္အျပင္ လက္ျဖင့္စမ္းသပ္ၾကည့္ ပါက ၾကမ္းတမ္းမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္…

ေငြစကၠဴနံပါတ္ကို ျမန္မာအကၡရာ ျမန္မာဂဏန္းျဖင့္ အလ်ားလိုက္၊ အဂၤလိပ္အကၡရာ အဂၤလိပ္ဂဏန္းျဖင့္ ေဒါင္လိုက္ရိုက္ႏွိပ္ထားပါတယ္…

ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာစာဘက္ရွိ ဘယ္/ညာအစြန္းမ်ားတြင္ အျမင္အာ႐ုံအားနည္းသူမ်ားအတြက္ လက္ျဖင့္ ထိေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ပါက အာ႐ုံခံသိရွိနိုင္သည့္ ေဖာင္းႂကြလိုင္းတိုမ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ (၁၁) ေၾကာင္းစီ ရိုက္ႏွိပ္ ထားပါတယ္…ေငြစကၠဴပုံစံသစ္ကို အလင္းေရာင္တြင္ ေထာင္ၾကည့္ပါက ေငြစကၠဴမ်က္ႏွာစာဘက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံ၏ လက္ဝဲဘက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံေရစာကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါတယ္…

လုံျခဳံေရးႀကိဳးအား တစ္ဝက္ဖုံး တစ္ဝက္ေပၚ ေဒါင္လိုက္ျမႇုုပ္ထားၿပီး ေရာင္ေျပးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ေငြစကၠဴလႈပ္ရွားမႈ ရႈေထာင့္တိုင္းတြင္ ေရႊေရာင္မွ အစိမ္းေရာင္သို႔ ထူးျခားစြာ ႐ုပ္လုံးႂကြအေရာင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ နိုင္ပါတယ္.. ေငြစကၠဴမ်က္ႏွာစာ၏ လက္ယာဘက္ရွိ ျမန္မာစာသား “တစ္ေထာင္က်ပ္” နံေဘးခဲေရာင္ဧရိယာအား ၄၅ ဒီဂရီခန႔္ တိမ္းေစာင္းၾကည့္ပါက အဂၤလိပ္အကၡရာ “CBM” မ်ားကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါတယ္.. ေငြစကၠဴကို တည့္တည့္ၾကည့္ပါက မေတြ႕နိုင္ေသာ္လည္း တိမ္းေစာင္းၾကည့္ပါက ေငြစကၠဴ၏ ေက်ာဘက္ခါးလယ္တြင္ ေဒါင္လိုက္ရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေရႊေရာင္ကႏုတ္ကြက္အား ေတြ႕ျမင္နိုင္ ပါတယ္…”

အဲတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ ၁၀၀၀ တန္ေငြစကၠဴအေၾကာင္းေလးကို သိရွိရေအာင္ ျပန္လည္မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…

Writer – HW (Shwe Yaung Lan)
Source : ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္