စြယ္စုံ ရ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ သူထူးစံ ဟာဆိုရင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းမွာ အႏုအၾကမ္း ဘက္စုံေတာ္တဲ့ မင္းသားတစ္ဦးပါ။

သူထူးစံ က သူ႔ရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဇနီးေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ ထိုက္စုဝင္း နဲ႔အတူ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူထူးစံ နဲ႔ ဇနီး ထိုက္စုဝင္း တို႔က မုံရြာၿမိဳ႕ ေက်ာကၠာ ေရႊဂူျဖဴ ဘုရားထီးေတာ္ တင္အလႉပြဲ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Unicode Version

စြယ္စုံရ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ သူထူးစံ ဟာဆိုရင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းမွာ အႏုအၾကမ္း ဘက္စုံေတာ္တဲ့ မင္းသားတစ္ဦးပါ။

သူထူးစံ က သူ႔ရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဇနီးေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ ထိုက္စုဝင္း နဲ႔အတူ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူထူးစံ နဲ႔ ဇနီး ထိုက္စုဝင္း တို႔က မုံရြာၿမိဳ႕ ေက်ာကၠာ ေရႊဂူျဖဴ ဘုရားထီးေတာ္ တင္အလႉပြဲ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။