ငွက္ဖ်ား ရွင္တို႔အတြက္ မွတ္ဖြယ္ကဗ်ာစာတို႔ေလးမွာ ̏တ႐ုတ္စကား၊ အဟုတ္စကားမို႔ေက်ာ္၊ဝိဇၨာေက်ာ္ေဆးေတာ္ေပး၊ ငွက္ဖ်ားေသာ္ေဝးကြာေဘး၊မွတ္သားေနာ္တစ္သက္တာေရး ˝ဟုျဖစ္သည္။

မင္းေခါင္ရွင္ႀကီး ၁၉၁၈ခုႏွစ္ေလာက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ နမၼာခ႐ုေခ်ာင္းရြာတြင္ ေနစဥ္ကမီးေသြးဖုတ္တဲ့ ကခ်င္လင္မယားကို ငွက္ဖ်ားေတြတက္ေနကာ ႏွစ္ဦးစလုံးအိပ္ရာထဲလဲေန၍ ̏

မင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္ကိုမေသေဆးတိုက္မယ္ ˝ဆိုၿပီး တ႐ုတ္စကားေခါက္ကိုခြာကာ ျပဳတ္က်ိဳ၍ဆားအနည္းငယ္ ထည့္သြင္းၿပီးေသာက္ေစခဲ့ရာ ငွက္ဖ်ားအျမစ္ျပတ္သြားသည္ဆိုပါသည္။

ထိုစာမူကို ဝိဇၨာျပခဲ့ေသာ ငွက္ဖ်ားေဆးေတာ္တစ္လက္စာမူျဖင့္ ဂမၻီရဆန္းၾကယ္မဂၢဇင္းတြင္ေဖၚျပၿပီးခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္စကားပင္၏မ်ိဳးရင္းမွာ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီမ်ိဳးရင္းျဖစ္သည္။ ႐ုကၡေဗဒအမည္မွာ Plummeria acutifolia Poir ျဖစ္သည္။

အလြန္ေအးျမေသာေတာင္ေပၚေဒသမွအပ ျမန္မာျပည္အႏွံ့ေပါက္ေရာက္ပါသည္။

အေစး၊အပြင့္၊အရြက္၊အေခါက္တို႔ကို အသုံးျပဳနိုင္သည္။စပ္ခါးဖန္၍ပူေသာသတၱိရွိသည္။

ဆီးကိုရႊင္ေစသည္။သလိပ္ကိုေၾကေစသည္။ႏူနာ၊အနာေပါက္၊ ဝမ္းဗိုက္ ေရာဂါတို႔ကိုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

အသုံးျပဳပုံမ်ား အေစး

အေခါက္ႏွင့္ကိုင္းမွထြက္ေသာ နို႔ႏွစ္ေရာင္ေအေစးကို ဝမ္းႏုတ္ေဆးအျဖစ္သုံးသည္။နို႔ႏွစ္ေရာင္အေစးသည္ ဝမ္းဗိုက္ေရာင္ေရာဂါ၊ဝမ္းဗိုက္ထိုးေအာင္ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

အပြင့္ႏွင့္အရြက္

အရြက္ကိုစားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊မုန႔္ႏွစ္ျဖင့္ေၾကာ္၍လည္းေကာင္း၊စားၾကသည္။အပြင့္ကိုျပဳတ္တို႔ၾကသည္။အရြက္၊အပြင့္ကို မန္က်ည္းရည္ျဖင့္ ျပဳတ္၍သနပ္လက္သုပ္လုပ္စားျခင္းျဖင့္

ဆီးဝမ္းကိုရႊင္ေစ၍ သလိပ္ေလကို ေၾကေစသည္။

ေရႊေပၚကၽြန္းမွေဆးဆရာႀကီးအဘသိန္းကမူ ငွက္ဖ်ားသမားမ်ားအား တ႐ုတ္စကားေခါက္ကို (၃)ခြက္(၁)ခြက္ျပဳတ္က်ိဳၿပီး ဆားအနည္းငယ္ျဖင့္တိုက္ပါက ငွက္ဖ်ားအျမစ္ျပတ္သည္ဟု မိန႔္ဖူးသည္။

တ႐ုတ္စကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအျခားေဆးအသုံးမ်ားလည္းရွိေနေပးဦးမည္။

စာကိုး
ျမန္မာေဆးဝါးပင္မ်ား
ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိၿမိဳင္)