ေအာင္ဆန္း vs လင္ကြန္း

ေအာင္ဆန္းနဲ႔ လင္ကြန္း ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ဆုံၾကရာဝယ္…

လင္ကြန္း ။ ။ေဟ့……ေအာင္ဆန္း ငါက အေမရိကန္ရဲ့ ၁၆ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတကြ။

ေအာင္ဆန္း ။ ။က်ဳပ္ကလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ပါ။

လင္ကြန္း ။ ။ငါက အေမရိကန္ရဲ့ ဆိုးရြားလွတဲ့ ေတာင္ေျမာက္ ျပည္တြင္းစစ္ကို နိုင္ေအာင္တိုက္ခဲ့တာကြ။

ေအာင္ဆန္း ။ ။ခင္ဗ်ားက ျပည္တြင္းစစ္ပဲ ရွင္းရတာပါ။က်ဳပ္က အေနာက္ဘုရင္ ေနမဝင္အင္ပါယာသခင္ အဂၤလိပ္နဲ႔ အေရွ႕ဘုရင္ နိပြန္ဂ်ပန္ကို တိုက္ထုတ္ပီး လြတ္လပ္ေရး ယူထားတာပါဗ်။

လင္ကြန္း ။ ။ငါက ခက္ခဲလွတဲ့ ေရွးရိုးစြဲ အျဖဴ အမည္း ျပသနာကို ရင္ၾကားစိ ခဲ့တာေကာ မင္းသိလား။

ေအာင္ဆန္း ။ ။ခင္ဗ်ားက အျဖဴ အမည္း ႏွစ္ေရာင္တည္း ရင္ၾကားစိရတာပါဗ်။က်ဳပ္က ပင္လုံမွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ရင္ၾကားစိခဲ့ရတာ ခင္ဗ်ားၾကားဖူးမွာပါ။

လင္ကြန္း ။ ။ဒါနဲ႔ ငါ့ရဲ့ Gettysburg စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္းက ကမၻာေက်ာ္ခဲ့တယ္ေနာ။

ေအာင္ဆန္း ။ ။ခင္ဗ်ားရဲ့ေလေၾကာရွည္တဲ့ Gettysburg မိန္႔ခြန္းမွာ ဘာေျပာထားသလဲ ဘယ္သူမွ မသိဘူး။က်ဳပ္ရဲ့ ရဲရင့္ ျပတ္သားတဲ့ စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္းကို က်ဳပ္တို့ တစ္တိုင္းျပည္လုံး ကေလးကစ အလြတ္ရတယ္ဗ်။

လင္ကြန္း ။ ။ငါက ေငြဝယ္ကၽြန္ စနစ္ကိုလည္း ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသးသကြ။

ေအာင္ဆန္း ။ ။က်ဳပ္ကလည္း ကိုလိုနီစနစ္ ဖက္ဆစ္စနစ္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့တာပါပဲ။

လင္ကြန္း ။ ။ငါက တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ သမၼတကြ။

ေအာင္ဆန္း ။ ။ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ား ျပဇာတ္ၾကည့္ရင္း အပစ္ခံရတာ ဆန္းသလားဗ်။က်ဳပ္ကတိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနရင္း အသက္စေတး ေပးဆပ္ခဲ့တာပါဗ်။

ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ဗ်ာ ခင္ဗ်ားအဖိုးဘယ္သူလည္း ဘယ္သူမွမသိဘူး။ က်ဳပ္အဖိုးကို က်ဳပ္တို့တစ္တိုင္းျပည္လုံးသိတယ္။ ခင္ဗ်ားသားသမီးေတြ ဘယ္သူေတြလည္း ဘယ္သူမွမသိဘူး။ က်ဳပ္သမီးကို တစ္ကမၻာလုံးက သိတယ္။ တိတ္တိတ္ခေလး ေနစမ္းပါ။

Min Kyaw Thu Htay

ေလးစားစြာျဖင့္ျပန္လည္မၽွေဝပါသည္…