B.Tech ၊ B.E ၊ M.E ၊ Ph.D ႏွင့္ နိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ မ်ား အထိ တက္ေရာက္နိုင္ မည္ ဆို သည့္ အထက္တန္း အဆင့္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ (ရွယ္ထားေပးပါအုံး)

တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္က်ရႈံး ခဲ့သူမ်ားအား အေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင့္သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည့္အစီ အစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ဦးကိုေလးဝင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း၂၀၀၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္၊တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာ ရင္းရလာဒ္မ်ားကို ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔ ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခဲ့ရာတစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ကိုးသိန္းေက်ာ္ရွိ တဲ့အနက္ သုံး သိန္းေက်ာ္ေၿဖ ဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး က်ရႈံးသူစုစုေပါင္ းေျခာက္သိန္းခန႔္ရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီအေျခအေနမွ ာအေျခခံပညာဦးစီးဌာ နကစာေမးပြဲ က်ရႈံးခဲ့သူမ်ား အနက္မွ ဂ်ီတီအိုင္ အပါ အဝင္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ ရာတကၠသိုလ္မ်ားကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူနိုင္ မည့္အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္ းလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရ တဲ့အတြက္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထား မႈမ်ားကိုတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေမး-တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲက်ရႈံးသူေတြ ကိုအေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင့္သင္ ယူၿပီးေျမာက္ ေၾကာင္းလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမယ္ဆိုတာ နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးဘယ္လို စီစဥ္ထားရွိလဲဆိုတာ သိပါရေစခင္ဗ်၊ေျဖ-အဲဒါကက်တဲ့ သူတိုင္းမဟုတ္ဘူး။ က်ေပမယ့္လို႔သူ ကေက်ာင္းလည္း တက္တယ္။ အထက္တန္း အဆင့္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ရဖို႔ အတြက္သူ႔မွာစံသတ္မွတ္ ခ်က္ေတြနဲ႔ညီ တယ္ဆိုမွဒီလက္မွတ္ ကိုထုတ္ေပးမွာ။ေမး-စာေမးပြဲမွ ာအျပင္ေျဖအေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၿပီး က်ရႈံးခဲ့သူေတြေရာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ထဲပါ၊ မပါကိုသိခ်င္ ပါတယ္ဆရာ။ေျဖ-အျပင္ေျဖမပ ါဘူးေလ။ေက်ာင္းမတက္ တဲ့ကေလးကို ဘယ္လိုလုပ္ အထက္တန္းပညာသင္ ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ထုတ္ေပး လို႔ရမလဲ။ သူကေက်ာင္းမွ မတက္တဲ့ဟာျဖစ္ တဲ့အတြက္ မပါဘူး။ေမး-သင္ယူမႈၿပီး ဆုံးေၾကာင္ းလက္မွတ္ရ တဲ့ေက်ာင္းသား က်ာင္းသူေတြအေန နဲ႔တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကိုထပ္ မံေျဖဆိုခြင့္ရွိ၊ မရွိလည္းသိပါ ရေစဆရာ။ေျဖ-ရတယ္ ။သူကတကၠသိုလ္ဝင္ ခြင့္ကိုျပင္ပေၿဖ အေနနဲ႔ေၿဖ လို႔ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း တစ္ႏွစ္က်တဲ့ ကေလး ကေက်ာင္းထဲမွ ာဝင္တက္ၿပီး ေျဖခ်င္ေသးတယ္ ဆိုရင္လည္းေၿဖ လို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္သူကသင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ရ ထားၿပီးသားဆို ရင္ေတာ့ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ထပ္ မရေတာ့ဘူး။ေမး-သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ရရွိ သူေတြအေနနဲ႔ဂ်ီတီအိုင္ကို ဒီလက္မွတ္နဲ႔ တက္လို႔ရတယ္ဆို တာ ကေရာအမွန္ပဲလား ဆိုတာသိခ်င္ ပါတယ္။ေျဖ-မွန္တယ္ ။မွန္တယ္။ Under Graduated ဒီပလိုမာေတြ အကုန္လုံးကို တက္လို႔ရတယ္။Post Graduated ဒီပလိုမာ ေတာ့တက္လို႔မရဘူး ။ဘြဲ႕ရၿပီးသား သူေတြတက္လို႔ ရတဲ့ဒီပလိုမာေတြ တက္လို႔မရ ဘူး သူကUnder Graduated ဒီပလိုမာေတြဆိုရင္ တက္လို႔ရတယ္။

ေမး-ဂ်ီတီအိုင္ အပါအဝင္ Under Graduate ဒီပလိုမာသင္ တန္းေတြကေရာ ဘယ္ေတာ့ ေလာက္မ်ား တက္ခြင့္ရနိုင္ မလဲဆိုတာသိပါ ရေစခင္ဗ်။ေျဖ-အဲဒါက မၾကာခင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေတြထုတ္ေပး လိမ့္မယ္။ အဲဒါေတြၿပီး သြားတာနဲ႔အြန္လိုင္ းကတဆင့္ ဖြင့္တဲ့Under Graduate ဒီပလိုမာသင္ တန္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေတြကဖြင့္တဲ့ Under Graduate ဒီပလိုမာ သင္တန္းေတြ ကိုတက္လို႔ရ လိမ့္မယ္။တကၠသိုလ္ေတြအေနနဲ႔ ကေတာ့အရင္ဆုံး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖၿပီးေတာ့ေအာင္ မွတက္လို႔ရမယ္။ေမး-အထက္တန္း ဆင့္သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္ းလက္မွတ္ထုတ္ေပး တဲ့ေနရာမွ ာအျပင္ေျဖနဲ႔ေက်ာင္း ေျဖကိုခြဲျခားလိုက္တာ မမၽွတဘူးဆို တဲ့ေဝဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚေနတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ေရာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။ေျဖ-မခြဲျခားပါဘူး။ဘယ္သူက ခြဲျခားလို႔လဲ။ေက်ာင္းမွာမွ ရွိမေနတဲ့သူကို ဘယ္လိုလုပ္ သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမွ ာတုန္း။အျပင္က လူကအျပင္က လူပဲေလ။အျပင္ကလူကို သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေပးလို႔မရဘူးေလ။ေက်ာင္းမွာတက္ ၿပီးေတာ့မွသင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေပး လို႔ရမွာေပါ့။ဘယ္သူေတြ ကခြဲျခားတယ္ လို႔ေျပာေနလို႔လဲ။အဲဒါ အလကားေလၽွာက္ၿပီး ဖြေနတာ။ခြဲျခားတာမဟုတ္ဘူး။ခြဲျခားတာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာဒီ ကေလးေတြႏွစ္စဥ္၊ ႏွစ္စဥ္သုံးပုံ ႏွစ္ပုံေလာက္ရႈံးၿပီးေတာ့မွ အေဟာသိကံျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ ရာဘာသာရပ္ေတြ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ဖန္တီးေပး ရတာ။ဒါကအမ်ိဳးသား ပညာေရး၊မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ လုပ္ေပးေနတာ။ခြဲျခားတာမဟုတ္ဘူး။

အရင္တုန္းကဆို မိဘေတြက အစိုးရေက်ာင္းေတြ မွာဆိုရင္တခ်ိဳ႕အေန နဲ႔ပထမႏွစ္ေတာင္ မတက္ခ်င္ဘူးေလ။ မတက္ဘဲ နဲ႔ဘာလုပ္ၾကလဲ ဆိုေတာ့ျပင္ပ ကေနၿပီးေလ့လာ ၿပီးေျဖတယ္ေပါ့။ တျခားေဘာ္ဒါေဆာင္ေတြမွ ာထားၿပီး လုပ္ၾကတာ။ အခုဒီအစီအစဥ္ အရကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေက်ာင္းေတြမွ ာစနစ္တက်၊ စည္းကမ္းတက်လိုက္နာၿပီးတက္မွ။သူတို႔ကိုသတ္မွတ္ ထားတဲ့စံသတ္ မွတ္ခ်က္(၇)ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီမွ။ အဲဒါက လည္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ေက်ာင္းထဲမွ အကယ္ဒမစ္ဘုတ္အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။အဲဒီဘုတ္အဖြဲ႕ေတြကဆုံးျဖတ္ၿပီးမွေပးတာ။ဒီကေလးေတြ အေဟာသိကံျဖစ္ သြားမွာစိုးတဲ့အတြက္ သူတို႔ကိုသင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေတြေပးလိုက္မယ္ ဆိုရင္အထက္တန္း အဆင့္သင္ယူၿပီ းေျမာက္ေၾကာင္းကို လက္ခံတဲ့နိုင္ငံတ ကာကတကၠသိုလ္ေတြလည္းရွိတယ္။ ဒီမွာသင္ယူၿပီ းေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ရထားတယ္ ဆိုရင္ျပည္ပ တကၠသိုလ္ေတြထဲမွ ာအခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ေတြ ကဝင္ခြင့္ေျဖခိုင္း ၿပီးလက္ခံတယ္ ။တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ ဝင္ခြင့္ေျဖစရာမ လိုဘဲလက္ခံတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြ လည္းရွိေကာင္း ရွိနိုင္တယ္။ ဒါကတကၠသိုလ္ေတြရဲ့မူဝါဒအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ျမန္မာျပည္မွာလည္းဒီလိုဘဲ။ ဆယ္တန္းက်ၿပီးေတာ့လမ္းေဘးေရာက္ေနတဲ့ကေလးအမ်ားစုကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ကဘာလုပ္ရလဲဆိုေတာ့ဒီကေလးေတြရဲ့ဘဝတစ္သက္ တာသင္ယူမႈအတြက္ ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်ိတ္ဆက္ သင္ၾကားေပးရတာ။Under Graduate ဒီပလိုမာတန္း တက္မယ္။ႏွစ္ႏွစ္၊သုံးႏွစ္တက္ၿပီးရင္ Advance Diplomaတန္းတက္မယ္။အဲဒီကေနမွ Degree တို႔၊Bachelor (ဘြဲ႕)သင္တန္းေတြတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရလိမ့္မယ္။အဲဒီကမွအဆင့္ျမင့္သြားရင္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္း(PhD)အထိတက္လို႔ရတယ္။ ဒါသူတို႔ကိုခြဲျ ခားဆက္ဆံတာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူကခြဲျခား ဆက္ဆံမွာ တုန္း။ေက်ာင္းမတက္တဲ့ ကေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပး လို႔မရဘူးေနာ္။

ေမး-ဒါဆိုရင္အစိုးရေက်ာင္းေတြ ကေပးတဲ့အေျခခံ ပညာအထက္တန္း အဆင့္သင္ ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ကနိုင္ငံတကာေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြကိုပါ တက္လို႔ရနိုင္တာ မ်ိဳးလားဆိုတာ သိပါရေစ ခင္ဗ်။ေျဖ-အဲဒါကိုသုံးလို႔ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ကိုပါ ရည္ရြယ္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေပးတာပါ။အခုလိုအခ်ိန္ေပးေျဖၾကားေပးတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးအထူ းတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ် ။ဟုတ္ကဲ့ပါ။ေမးျမန္းတဲ့ အတြက္လည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွာ က်ရႈံးခဲ့ေပမယ့္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အေျခခံပညာအထက္တန္းဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ (High School Completion Certificate) ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလက္မွတ္နဲ႔ ပညာေရးတကၠသိုလ္နဲ႔အသက္ေမြးဝ မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆက္လက္ပညာ သင္ယူခြင့္ရမွာျဖစ္ တယ္လို႔ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ေ က်ာင္းေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အရည္အေသြး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ ျပည့္မီမႈ၊ ဘာသာရပ္ အလိုက္တတ္ေျမာက္မႈ၊စာေပအႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္မႈ၊ ေက်ာင္းစည္ းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ေက်ာင္းေကာင္စီအ သင္းအဖြဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ စတဲ့ ကဏ္႑ ၇ ရပ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး “အေျခခံပညာအထက္ တန္းဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းလက္မွတ္” (High School Completion Certificate) ကိုအကဲျဖတ္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ကို ေျဖဆိုတဲ့အခါ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၀%ဝန္းက်င္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၾကၿပီး တကၠသိုလ္ ပညာကို ဆက္လက္ သင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္ မေအာင္တဲ့ ၇၀%အတြက္ေတာက္ေလ်ာက္ မစဥ္းစားခဲ့တဲ့အတြက္ အားလုံးဟာပညာေရးလမ္းဆုံးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲ့တာကို မျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္သူ Completion Certificate ရရွိထားသူေတြက တကၠသိုလ္ကို တိုက္ရိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း Undergraduate Diploma ေတြလို၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း Diplomaလို သင္တန္းမ်ိဴးေတြ တက္ခြင့္ရေအာင္ အသိအမွတ္ျပဳနိုင္တဲ့ လက္မွတ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-GTIလိုဟာမ်ိဴး၊ စိုက္ပ်ိဴးေရးသိပၸံလို ဟာမ်ိဴး၊ ဆရာအတက္သင္ ပညာေရးေကာလိပ္လို၊ေနာက္အျခားဝန္ႀကီ းဌာနမွာရွိတဲ့အသက္ေမြ းဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းေလးေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Diplomaေလးေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒိ Diplomaေလးေတြကို ဒီလက္မွတ္ နဲ႔သြားၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳးစားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို မေအာင္ေသာ္ျငားလည္း ဒီ Completion Certificate ရထားတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဥပမာအားျဖင့္ GTI လိုဟာမ်ိဴးတက္လိုက္တယ္။ GTIမွာတက္ၿပီးသူက ထူးခၽြန္သြားတယ္ဆိုရင္ GTI ကေနမွတစ္ဆင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ လိုဟာမ်ိဴးကိုေပါင္း ကူးၿပီးေတာ့သင္ယူ ခြင့္ရမယ္။

နည္းပညာတကၠ သိုလ္တက္ခြင့္ရ ၿပီဆိုရင္သူက GTI ဆင္း ကေနၿပီးေတာ့ B.Tech တို႔B.Eဘြဲ႕တို႔ရမယ္။ B.Eဘြဲ႕ရၿပီဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္M.E တို႔ Ph.Dတို႔ကိုဆက္ၿပီးေတာ့သြားနိုင္တာေပါ့။ေနာက္တစ္ခုက အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေပါ့။ အရင္တုန္း ကေအာက္ေျခဝန္ ထမ္းေတြမွာဆိုရင္ ဒႆမတန္းေအာင္ရမည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ရမည္ဆိုတဲ့အစား ဒီလက္မွတ္နဲ႔လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခြင့္ ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အျခားဌာနအားလုံးနဲ႔ညႇိႏွိုင္းသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ဆိုလိုတာေကတာ့ ဒီအထက္တန္းၿပီ းဆုံးေၾကာင္းလက္ မွတ္သည္ သာမန္လက္မွတ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဓိပ္ပါယ်ရွိတယ်ေပါ့။ Meaningful Certificate ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ၿပီးတန္ဖိုးရွိတဲ့ Valuable Certificate ျဖစ္ေအာင္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္း ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဴပ္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

Credit Myanmar Platform