ကင္ဂ်ဳံအမ္ ေသဆုံး ခဲ့ေသာ္ နန္းတက္ မယ့္သူ ( သို႔) ေျမာက္ ကိုရီး ယား ရဲ့ မ်ိဳး ဆက္ သန႔္ စင္ တဲ့ ပက္ ခ႐ု မ်ိဳးဆက္ နန္းလ်ာ ကို ရွာေဖြ ျခင္း

ေျမာက္ ကို ရီး ယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအ န္၏ ညီမ ျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ဳံအား ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ ေျမာက္ကိုရီး ယား ႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးအား ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖာက္ခြဲကာ ဖ်က္ဆီးမႈအေပၚ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပည္ သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုကာ အမႈဖြင့္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ သည္ ။

ကင္ယိုဂ်ဳံအား ယခုကဲ့ သို႔ အမႈ ဖြင့္လိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ ကိုရီး ယား ၂ နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ လည္း ပိုမိုဆိုးရြားလာေတာ့ သည္။ ကင္ယိုဂ်ဳံသည္ ကိုရီးယား ၂ နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး႐ုံးအား ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း တြင္ ယင္း႐ုံး သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ တည္ရွိေသာ္ လည္း ေတာင္ကိုရီးယားမွ ယြမ္သိန္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ အ ကုန္အက်ခံကာ တည္ေဆာက္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ ရွိရသည္။

ယင္း ေၾကာင့္ပင္ ေတာင္ကိုရီးယား ၏ ျပည္သူ ပိုင္ ပစၥည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေထာက္ျပကာ တိုင္ၾကား လာေသာေၾကာင့္ လက္ခံစစ္ေဆးေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္ ကိုရီးယား တြင္ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္း မ်ား အသုံးျပဳကာ ျပည္သူ ပိုင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးမႈဥပေဒပုဒ္မသည္ အနည္းဆုံးေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ျဖစ္ေစ ေသဒဏ္ထိျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္ ။

ယင္းျဖစ္ရပ္ အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ သည္ မိမိတို႔နိုင္ငံ အတြင္း သို႔ ျပည္ေျပးမ်ားက မိုးပ်ံပူေဖာင္း မ်ားျဖင့္ ဝါဒျဖန႔္စာရြက္ မ်ား ေပးပို႔ေနမႈကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ ၂ နိုင္ငံ ဆက္ ဆံေရး ႐ုံးအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး ရန္ ကင္ယိုဂ်ဳံက လက္မွတ္ထိုးကာ အမိန႔္ေပး ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ က ေၾကညာကာ သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္ ။ ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကင္ယိုဂ်ဳံအား အ ျပစ္ေပး အေရးယူရန္ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနလီဂၽြန္ေဂ်းက ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဥပေဒ လိုက္နာမႈ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ အ မႈဖြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အျဖစ္မွန္ကို တင္ျပရလၽွင္ ေျမာက္ကိုရီးယား သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ န်ဴကလီယား အေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈမ်ား၌ ေရွ႕မတိုးသာသည့္ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေန သည္။

အေမရိကန္ က ဆန္ရွင္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈ မျပဳ ေသးသျဖင့္ စိတ္ရႈတ္ေထြးမႈ မ်ားျပားလာေသာ ေျမာက္ကိုရီး ယား သည္ အေမရိကန္အား သြယ္ဝိုက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖိ အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကို ရန္စျခင္းသာ ျဖစ္သည္ ဟု ေလ့လာသူမ်ား က သုံးသပ္ ထားသည္။

ေျမာက္ ကို ရီး ယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္သည္ ညီမျဖစ္ သူ ကင္ယိုဂ်ဳံအား ေခါင္းေဆာင္၏ ညီမ၊ ေခါင္းေဆာင္ကင္ ၏ ကိုယ္ေရး အရာရွိစသည့္ ရာထူးမ်ားေပးထားသည္မွ နိုင္ငံ့ဦး ေဆာင္သူ အျဖစ္သို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္သြားရန္ ရွိ သည္ဟု အ ေထာက္ အထား သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေၾကာင္းကို Daily NK သတင္းဌာန၏ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္သည့္ သတင္းမွဘ ရက္ဒလီေကမာဒင္၏ သတင္းေဆာင္းပါး၌ ေဖာ္ျပထားသည္ ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ ျပထားသည္မွာ ေျမာက္ကိုရီး ယား အာဏာရ အလုပ္သမား ပါတီေကာ္မတီ၏ နိုင္ငံေရးဌာန တြင္ ကင္ယိုဂ်ဳံကို အလွည့္က်အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂-၇- ၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ဗဟိုနိုင္ငံေရး ပါတီအစည္းအ ေဝးတြင္ ကင္ယိုဂ်ဳံက အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း အမည္ မေဖာ္လိုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု ကို ကိုး ကား ၍ Daily NK ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကင္ယိုဂ်ဳံသည္ ဗဟိုနိုင္ငံေရးပါတီ၏ အျမဲတမ္းပါတီအဖြဲ႕ဝင္ ဟုတ္မဟုတ္ တိက်စြာ မသိရွိရေသးေသာ္ လည္း အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ အရာရွိအမ်ားစုက သတိျပဳမိၾက ေၾကာင္း ပါ ရွိသည္။

Daily NK သတ င္းဌာန သည္ ေျမာက္ကိုရီး ယားနိုင္ငံတြင္းရွိ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားထဲမွ သတင္းကို လက္ကိုင္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ရယူထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းသာ မွန္ပါက အကယ္ ၍ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္သာ ဆုံးခဲ့ လၽွင္ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ကင္မိ သားစု တြင္းမွမည္သူက ေခါင္းေဆာင္ရာထူး ကို ဆက္ခံ မည္ ေလာဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Asia Time သတင္းစာတြင္ သုံးသပ္ထားသည္ ကို အတည္ျပဳနိုင္ၿပီ ဟူ၍ မစၥတာ မာတင္ကေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္ ၏ သားျဖစ္သူက နိုင္ငံအားဦး ေဆာင္နိုင္ မည့္ အရြယ္ မေရာက္ ေသးမီ ကာလအတြင္း ၌ ကင္ယိုဂ်ဳံကို ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္၏ တြဲဘက္အုပ္ခ်ဳပ္သူကဲ့ သို႔ ၾသဇာအာဏာရွိသူ အျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ကင္ဂ်ဳံအန္အစိုးရ အ ဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ထားပုံရသည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ ကင္မိသားစု၏ အစဥ္အလာအား ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္လၽွင္ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ ကင္၏ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သူ ကင္ဂ်ဳံ အီသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ကင္ဂ်ဳံအန္ကို ေခါင္းေဆာင္ ရာထူး လြဲေျပာင္းဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာေရြးခ်ယ္ ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီ ၏ မ႑ိဳင္ ဟု အမည္တပ္၍ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ တာဝန္ယူေစ ခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ ႏွစ္ မတိုင္မီထိ ကင္ဂ်ဳံအန္ ကို ေခါင္းေဆာင္ ရာထူး ဆက္ ခံမည့္ သူအျဖစ္ တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရွိေပ ။ ထူးျခားဆန္းက်ယ္ သည့္ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးျဖစ္သည့္ ပါတီ၏ မ႑ိဳင္ဘြဲ႕ကို ကင္ဂ်ဳံ အန္ အစိုးရက ျပန္လည္ အသက္သြင္းထားၿပီး ယခုအႀကိမ္ ၌ ထို ဘြဲ႕ထူး ပိုင္ဆိုင္သူသည္ ကင္ယိုဂ်ဳံျဖစ္ရန္ အလားအလာအ ေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဆို သည့္ သတင္းမ်ားက လည္း တစ္စ ထက္တစ္စ ေပၚထြက္လာသည္။

အိုဆာဂါၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Asia Press/ Rimjmgang သတင္း ဌာန ၏ အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္ဂ်ီရိုကစ္ရွီမာ႐ုကလည္း ကင္ယိုဂ်ဳံ ၏ လက္ရွိရာထူးႏွင့္ ရာထူးတိုးမည့္ အလားအလာမ်ား ကို စုံစမ္း ကာ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။ ကစ္ရွီမာ႐ု၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အကယ္၍ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္ ႐ုတ္တ ရက္ကြယ္လြန္လၽွင္(သို႔)ေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ နိုင္စြမ္း မရွိေတာ့လၽွင္ ပါတီ၏ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယာယီတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္ ၏ အျမင့္ ဆုံးၾသဇာ အာဏာ ကို အေမြဆက္ခံမည့္သူ သည္ ကင္ယိုဂ်ဳံသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖခင္ျဖစ္ သူ ကင္ဂ်ဳံအီကြယ္ လြန္သြားၿပီး အစ္ကိုျဖစ္သူ ကင္ဂ်ဳံအန္ေခါင္းေဆာင္ က အာဏာ ရရွိခ်ိန္မွစ၍ ကင္ယိုဂ်ဳံကို ေျမာက္ကိုရီယား အစိုးရပိုင္ မီဒီယာ မ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ စတင္ေတြ႕ ရွိလာရသည္။ ကင္ယိုဂ်ဳံ၏ အဖိုးျဖစ္သူ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံ တည္ေထာင္သည့္ ကင္အီ ဆြန္းက ဂ်ပန္ကိုလိုနီမ်ားအား ဆန႔္က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ေနရာအျဖစ္ အထြတ္ အျမတ္ထားရာ ပက္ခ႐ုေတာင္ေပၚတြင္ အေဒၚျဖစ္သူ အင္က်န္ေဟြးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ျမင္းျဖဴစီးေနေသာ ကင္ယိုဂ်ဳံ၏ ႐ုပ္ပုံကို ေျမာက္ကိုရီးယား နိုင္ငံသားတိုင္း သတိထားမိ ခဲ့ၾက သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ကင္ယိုဂ်ဳံသည္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ပါတီအတြင္း သီး သန႔္ရွိေနသည့္ လြန္စြာအေရးပါေသာ နိုင္ငံေရးဌာန ၏ အလွည့္ က်အဖြဲ႕ဝင္သို႔ တက္လွမ္းခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပဳံခ်မ္းေဆာင္းရာ သီ အိုလံပစ္အားကစား ပြဲအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား သို႔ ကင္ယို ဂ်ဳံ သြားေရာက္၍ သမၼတမြန္ေဂ်အင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ အခါ ၌ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားစြာမွ ကင္ယိုဂ်ဳံကို သတိထားမိလာၾကသည္။ ကင္ယိုဂ်ဳံ၏ ထိုခရီးစဥ္သည္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မိသားစုဝင္ တစ္ဦး မွ ေတာင္ကိုရီးယားေျမေပၚသို႔ ပထမဦးဆုံးေျခခ် သည့္ ျဖစ္ရပ္ဟူ ၍ ကမၻာမွ မွတ္တမ္းတင္နို င္ခဲ့သည္ မြန္ေဂ်အင္း၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္၊ ရွိက်င့္ဖ်င္ စသည့္ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအန္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ကင္ယိုဂ်ဳံ သည္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကင္ဂ်ဳံအန္ႏွင့္ အတူတ ကြ ယွဥ္တြဲေတြ႕ရွိလာရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကင္ဂ်ဳံအန္ ႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲပ်က္ျပားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္ယိုဂ်ဳံကို ဗဟိုနိုင္ငံေရး ပါတီ၏ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ေခတၱရာထူးျဖဳတ္ ခ်ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ ထိုရာထူးကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ကြင္း မွ ကင္ဂ်ဳံအန္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခ်ိန္၌ ကင္ယိုဂ်ဳံက အစိုးရ အဖြဲ႕ ၏ လုပ္ရပ္ဆိုးမ်ား အတြက္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ေပါင္းစည္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ ေတာင္ ကိုရီးယားက ယုံၾကည္ဖြယ္ရာ မေကာင္းေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေၿဖ ရွင္းနိုင္ရန္ သမၼတ ထရမ့္ ၏ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မ်ားက လုံေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ကင္ယိုဂ်ဳံက ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုသည္။ ကစ္ရွိမာ႐ု အျမင္သေဘာထားတြင္ ကင္ယိုဂ်ဳံသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသူျဖစ္ေၾကာင္း သူမ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖန္တီးမႈ ပုံရိပ္မ်ားအရ ထင္ရွားသိသာလွသည္။ ကင္ယိုဂ်ဳံက နိုင္ငံကို တရားဝင္ဦးေဆာင္ေန သူ မဟုတ္ေသာ္ လည္း အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း၌ အလြန္ၾသဇာအာဏာရွိၿပီး ေခါင္းေဆာင္ရာထူး လက္ခံကာ လႊဲေျပာင္းရယူနိုင္ရန္ သူမအားျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ ေပးေန သည္ ဟုလည္း သုံး သပ္ ထားသည္။

ေျမာက္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ အျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ မဟာစည္းမ်ဥ္း ၁၀ ခ်က္ကို ကင္ဂ်ဳံအန္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ သည္ ။ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအနက္ ဝါက်တစ္ ခုတြင္ ပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၍ ပက္ခ႐ု မ်ိဳးဆက္တစ္ေလၽွာက္ ထာဝရေတာ္လွန္ေရး ဆ င္ႏြဲ သြား မည္ ဟု ပါရွိၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍ဝါက်တစ္ေၾကာင္း၌ ပက္ခ႐ုမ်ိဳးဆက္၏ သန႔္စင္မႈကို ေသခ်ာက်နစြာ ေစာင့္ထိန္းရိုေသပါမည္ဟု ေဖာ္ၿပ ထား သည္ ။

ကစ္ရွီမာ႐ုက ကိုးကား ေဖာ္ျပထား သည့္ ထိုစည္း မ်ဥ္းအရ ကင္မိသားစုျပင္ပမွ မည္သူကမၽွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရ မည္ မဟုတ္ဟု ကစ္ရွိမာ႐ုက ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကင္ဂ်ဳံအန္ရာထူး စတင္လက္ ခံ စ ဥ္ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ရာထူးကို ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အႏၲရာယ္ျပဳနိုင္သည္ဟု ယူဆရသည့္ နိုင္ငံ ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ ျခင္းပင္ၿဖ စ္သည္ ။

ေဝဖန္သူ အၿခိဳ႕ က ကင္်ဂဳံအန္၏ အေဖတူ မေအကြဲညီျဖဈ သူ ကင္ျပဳံအီသည္ သံတမန္ ရာထူးမြ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္ကာ အေျခစိုက္ေနထိုင္ေန သည္႕ အ တြက္ ကင္်ဂဳံအန္၏ ေနရာတြင္ ဆက္ခံမည္႕သူဟူ၍ ထင္ေၾကး ေပးေနၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ကင္ျပဳံအီကို ေနအိမ္အကၾယ္ ်ခဳပ္ထားသည္ဟူေသာ သတင္း်မားလည္း ထြက္ေပၚေန သည္ ။ ကဈရြီမာ႐ု၏ အျမင္တြင္ ကင္ျပဳံအီသည္ ကင္်ဂဳံအန္၏ ရာထူး ဆက္ခံနိုင္မည္႕သူ မဟုတ္နိုင္ပါ။ ေသြးသား ေတာ္စပ္မႈသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ယဥ္ေၾကးမႈအရ ၿမိဳးဆက္ သန္႕စင္မႈ မရြိေ ပ။

ေခါင္းေဆာင္ရာထူး ဆက္ခံသူစာရင္း၏ ထိပ္ဆုံးရွိ ကင္ဂ်ဳံအန္ ၏ သား အႀကီး ဆုံး သည္ ယခု ၁၀ ႏွစ္သာ ရွိေနသျဖင့္ ေခါင္း ေဆာင္ရာထူး လက္ခံနိုင္ရန္ အနည္းဆုံး အႏွစ္ ၃၀ ခန႔္ ေစာင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန႔္စင္သည့္ ပက္ခ႐ု မ်ိဳးဆက္ အ ျဖစ္ ကင္ဂ်ဳံအန္ရာထူးကို ဆက္ခံရန္ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ဳံက တန္းစီဇယားအရ ဒုတိယျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း ကင္ဂ်ဳံအန္ေသ ဆုံးျခင္း (သို႔) တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ျခင္းမ ျပဳနိုင္ပါက ကင္ယိုဂ်ဳံက ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရန္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေန သည္ ကို ေတြ႕ရွိေန ရသည္ ။ တရားစြဲဆိုခံေနရသူ ကင္ယိုဂ်ဳံ သည္ ေျမာက္ ကို ရီးယား ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည္ေလာဟူသည့္ အခ်က္ကို ကမၻာမွ ေစာင့္ေမၽွာ္လ်က္ ရွိေနၾက သည္ ။

SaiKyawMaung