ကၽြန္ေတာ့ facebook သူငယ္ခ်င္းေတြထဲကထီဝါသနာပါတဲ့ သူမ်ားရွိခဲ့ရင္ ထီထိုးနည္းေလး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ဒီတြက္နည္းအရေတာ့လူတစ္ေယာက္ရဲ့ထီေပါက္တဲ့ကံက( ၇ )ႏွစ္မွ တစ္ခါေပၚတာပါ။ ( ၅ )ႂကြင္းတဲ့ႏွစ္ျဖစ္ၿပီးရင္ ေနာက္ ( ၇ )ႏွစ္ၾကာမွ ( ၅ ) ျပန္ႂကြင္းတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ဒီတြက္နည္းကိုရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ( ၅ )ႂကြင္းတဲ့ ႏွစ္ကို တြက္ထားလိုက္တယ္။ အဲသည္ႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္စမွ ႏွစ္ဆုံးအထိ ( ၁၂ )လစလုံး မပ်က္မကြက္ ထီထိုးခဲ့တယ္။

တစ္ကယ္ ထီေပါက္တယ္ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ႀကိမ္ႀကီးမ်ားေတာင္- – ဟာ – – -ေတာ္ေသးတယ္ သတိေမ့ေတာ့မလို႔ အေရးႀကီးတဲ့ စကားတစ္ခြန္း က်န္ခဲ့ေတာ့မလို႔ တစ္ကယ္လို႔ ေအာက္ဆုံးစာတစ္ပိုဒ္သာ မေရးမိလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့ လၽွာေလး တိုရခ်ည္ရဲ့- – – ဒီတြက္နည္းကို ေရးခဲ့သူကေတာ့ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ လၽွမ္းလၽွမ္းေတာက္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ စေလၿမီု႔စာတိ စေလဦးပုညပါ။

သူ႔တြက္နည္းကို facebook သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္ တင္ေပး လိုက္တာပါ။ ထီထိုးမည့္သူ၏ ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ ၎ေမြးၿဂိဳလ္သက္ကို ေပါင္းရမည္။

တနဂၤေႏြ = ၆ ႏွစ္

တနလာ ၤ= ၁၅ ႏွစ္

အဂၤါ = ၈ ႏွစ္

ဗုဒၶဟူး = ၁၇ ႏွစ္

ၾကာသပေတး= ၁၉ ႏွစ္

ေသာၾကာ = ၂၁ ႏွစ္

စေန = ၁၀ ႏွစ္

ရာဟု =၁၂ ႏွစ္ေပါင္းရန္ျဖစ္သည္။

ၿပီးလၽွင္ ( ၄၃ ) ႏွင့္စားပါ။ စားႂကြင္းကို ေရာက္သက္နဲ႔ေပါင္းရမည္။ ထို႔ေနာက္ ( ၇ ) ႏွင့္စားရမည္။ ( ၅ )ႂကြင္းလၽွင္ ဧကန္ေပါက္မည္။ ( ၀ )သုည ႂကြင္းလၽွင္ စပ္ထိုးရမည္။

ဥပမာ ။ ။ အသက္( ၂၈)ႏွစ္ရွိ ၁၃၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာစေနသားျဖစ္အံ့

ေမြးသကၠရာဇ္ = ၁၃၃၅

ေမြးၿဂိဳလ္သက္ = + ၁၀

၁၃၄၅

၁၃၄၅ ÷၄၃= အႂကြင္း ၁၂

ေရာက္သက္ = ၂၈

၄၀

၄၀ ÷ ၇ = အႂကြင္း -၅ –

အႂကြင္း= ၅

ဥပမာ ။ ။ အသက္ (၃၅ )ႏွစ္ရွိ ၁၃၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ စေနသားျဖစ္အံ့

ေမြးသကၠရာဇ္ = ၁၃၃၅

ေမြးၿဂိဳလ္သက္ = ၁၀

၁၃၄၅

၁၃၄၅÷ ၄၃ = အႂကြင္း – ၁၂ –

ေရာက္သက္ ၃၅

၄၇

၄၇ ÷ ၇ = အႂကြင္း – ၅-

အႂကြင္း ၅)

(HtooHtoo)