ခ်စ္ မိတ္ေဆြမ်ား ေတာင္ေပၚလမ္းေတြကို အိမ္သုံးကားျဖင့္ ေမာင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္

ေအာ္တို ဂီယာအသုံးျပဳသူမ်ား ျမင့္မားေသာ ေတာင္အတက္မ်ားတြင္ အဲယားကြန္း မဖြင့္ပါႏွင့္၊ ေတာင္တက္ရန္အတြက္ Second ဂီယာျဖစ္ေသာ S, 2 တို႔ျဖင့္သာ ေတာင္တက္ပါ D သာပါေသာ ေအာ္တိုကားမ်ားတြင္ Manual ေျပာင္း၍ တက္သင့္ပါသည္

ဒီဇယ္ Pickup ကားမ်ားႏွင့္ Manual ဂီယာသုံး အိမ္သုံးကားငယ္မ်ားတြင္ ဂီယာကို ႀကိဳေဒါင္းပါ။

မနိုင္ေသာဂီယာႏွင့္ အတင္းဆြဲတက္ပါက Manual ဂီယာကားမ်ားတြင္ ကလပ္ပလိတ္ျပား မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ေခ်ာ္တတ္ပါသည္။

ျမင့္မားေသာ ေတာင္အဆင္းတြင္လည္း ေအာ္တိုဂီယာျဖစ္ေစ Manual ဂီယာျဖစ္ေစ ဂီယာႀကီးျဖစ္ေသာ S, 2 စေသာ ဂီယာႀကီးျဖင့္ အနည္းဆုံးဆင္းပါ။

အဆင္းရွည္ေသာ ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္ ဂီယာအေသးျဖစ္ေသာ 3, 4, D ျဖင့္ဆင္းၿပီး ဘရိတ္အား ၾကာရွည္စြာ ေမွးထားပါက ေတာင္ဆင္းတြင္ ဘရိတ္ေပ်ာက္တတ္ပါသည္။ ဘရိတ္ေပ်ာက္ပါက ဘရိတ္ေအာက္က်ကာ မမိေတာ့ပါ။

ဘရိတ္ေပ်ာက္ခဲ့ပါက မစိုးရိမ္ပဲ ဂီယာျဖင့္ ထိန္းရပ္ကာရပ္ၿပီး နာရီဝက္ေက်ာ္ခန္႔ နားလိုက္ပါက ဘရိတ္နဂိုကဲ့သို႔ အေပၚျပန္တက္ကာ ေကာင္းသြားပါလိမ့္မည္။

ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္း မ်က္ကြယ္ေကြ႕မ်ားတြင္ ဟြန္းတီးရန္ မေမ့ပါႏွင့္ ဟြန္းသံသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေတာင္ေကြ႕မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ အႏၲရယ္ကာကြယ္နိုင္ပယသည္။

ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းေခ်ာက္ကမ္းပါးနား ကားခ်င္းကပ္ေရွာင္ရာ၌ ေဘးကာတန္းႏွင့္ တိုင္မရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ဖို႔ေျမသားေပၚ မနင္းပါႏွင့္ မေသခ်ာပါက ရပ္ထားကာ ေရွာင္ပါ။ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ား မေသခ်ာပါက ရပ္ၿပီးသာ ေရွာင္သင့္ပါသည္။

ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္ ကားႀကီးမ်ားကို ဦးစားေပးပါ။ ကားႀကီးမ်ားသည္ ဝန္အေလးခ်ိန္မ်ားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား ဖို႔ေျမသားမ်ားတြင္ ေခ်ာက္ႏုတ္ခမ္းအထိ ကပ္သြား၍ မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားႀကီးမ်ားအား လမ္းဦးစားေပးပါ။

ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္ တအိအိ တက္ဆင္းေနေသာ ကားႀကီးမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ ဟြန္း တတီတီ တီး၍ လမ္းမေတာင္းပါႏွင့္ လမ္းလြတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လမ္းမေတာင္းသည့္တိုင္ ေနာက္ကားအား ေက်ာ္ရန္ေနရာေပးပါလိမ့္မည္။
ေက်ာ္မရေသာ လမ္းက်ဥ္းမ်ား လမ္းေပးမရေသာေနရာမ်ားတြင္ ဝန္အေလးျဖင့္ တက္ဆင္းေနေသာ ကားႀကီးမ်ားအား ဟြန္းသံျဖင့္ အေႏွာင့္ အယွက္မေပးပါႏွင့္

ရွမ္းအေရွ႕ ကိုးေကြ႕ေတာင္ကဲ့သို႔ အတက္မ်ားတြင္ ကားႀကီးမ်ားသည္ ညာေကြ႕မ်ားတြင္ ေကြ႕၍ မလြတ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ယာဥ္ေၾကာမွ ပန္းေကြ႕တတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေကြ႕မ်ားတြင္ ကားႀကီး ဘယ္ေၾကာယူေကြ႕ပါကကားငယ္မ်ား ဘယ္ေၾကာမွ ေျဖးညႇင္းစြာဆင္း၍ လမ္းေပးပါ။

ဝန္အေလးတင္ထားေသာ ကားႀကီးမ်ားသည္ ရပ္ၿပီးမွ အေကြ႕တင္ျပန္တက္ပါက အခန္႔မသင့္ပါက ေနာက္ကေရာင္းေႂကြျခင္း၊ ကလပ္ပလိတ္ကုန္ျခင္း၊ ရွပ္မ်ားက်ိဳးျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေတာင္တက္မ်ားတြင္ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္သာ တက္ျခင္းသည္ ကားအင္ဂ်င္ကို ဝန္႐ုန္းရ သက္သာေစၿပီး အႏၲရာယ္ကင္းပါသည္။ အတက္ အေကြ႕မ်ားတြင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးဘက္မွ ပန္းေကြ႕ရပါက အရွိန္ႀကိဴေလ်ာ့ထားပါ။

အေကြ႕မနိုင္ပါက တစ္ဘက္ ေခ်ာက္ႏုတ္ခမ္းအထိပါသြားတတ္ကာ အႏၲရာယ္ ရွိပါသည္။

ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္ မိတ္ေဆြတို႔ကားမ်ား ေခတၱနားလိုပါက မ်က္ကြယ္ေကြ႕ေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္က်ဥ္းေသာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ၿပီး လမ္းက်ယ္ေသာေနရာတြင္သာနားပါ။

မည္မၽွျမင့္မားေသာ ေတာင္ပင္ျဖစ္ပါေစ အိမ္စီးကားမ်ားသည္ ရပ္ၿပီး ျပန္တက္ရာတြင္ ယခုေခတ္ကားမ်ားသည္ သာသာယာယာပင္ တက္နိုင္ၾကပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ မေသခ်ာေသာေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ၿပီး ေရွာင္ေပးပါ။

မိတ္ေဆြကားအႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ေမာင္းၿပီး အျခားကားမ်ားလည္း အႏၲရယ္မျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုျပဳ ေမာင္းႏွင္ေပးပါရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ခရီးမထြက္ခင္

ပန္ကာႀကိဳး

အင္ဂ်င္ဝိုင္

ဂီယာဝိုင္

ဘရိတ္ဆီ.

ေရတိုင္ကီ Coolant

ပါဝါဆီ

ေရသုတ္တံႏွင့္ မွန္ေဆးရည္

ကားဟြန္း

တိုင္မင္ႀကိဳး

ဘရိတ္ရႈးႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းစစ္ေဆးရန္ မေမ့ပါႏွင့္

ေလစစ္မ်ား မေကာင္းပါက အသစ္လဲလွယ္ၿပီးမွ ခရီးထြက္ပါ။

ကား တာယာရက္စြဲမ်ားကို ခရီးမထြက္ခင္ အေသအခ်ာ စစ္ေဆးပါ။ တာယာ ပန္း ေကာင္း မေကာင္း စစ္ေဆးပါ တာယာရက္စြဲသည္ ၄ ႏွစ္ခန္႔အထိသာ စိတ္ခ်ရပါသည္။

ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး လိုရာခရီးသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ၾကပါေစ

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုတိုး(အြန္လိုင္းကားဝပ္ေရွာ့)

Unicode

ချစ်မိတ်ဆွေများ တောင်ပေါ်လမ်းတွေကို အိမ်သုံးကားဖြင့် မောင်းတော့မယ်ဆိုရင်

အော်တို ဂီယာအသုံးပြုသူများ မြင့်မားသော တောင်အတက်များတွင် အဲယားကွန်း မဖွင့်ပါနှင့်၊ တောင်တက်ရန်အတွက် Second ဂီယာဖြစ်သော S, 2 တို့ဖြင့်သာ တောင်တက်ပါ D သာပါသော အော်တိုကားများတွင် Manual ပြောင်း၍ တက်သင့်ပါသည်

ဒီဇယ် Pickup ကားများနှင့် Manual ဂီယာသုံး အိမ်သုံးကားငယ်များတွင် ဂီယာကို ကြိုဒေါင်းပါ။

မနိုင်သောဂီယာနှင့် အတင်းဆွဲတက်ပါက Manual ဂီယာကားများတွင် ကလပ်ပလိတ်ပြား မျက်နှာပြင်များ ချော်တတ်ပါသည်။

မြင့်မားသော တောင်အဆင်းတွင်လည်း အော်တိုဂီယာဖြစ်စေ Manual ဂီယာဖြစ်စေ ဂီယာကြီးဖြစ်သော S, 2 စသော ဂီယာကြီးဖြင့် အနည်းဆုံးဆင်းပါ။ အဆင်းရှည်သော တောင်ဆင်းများတွင် ဂီယာအသေးဖြစ်သော 3, 4, D ဖြင့်ဆင်းပြီး ဘရိတ်အား ကြာရှည်စွာ မှေးထားပါက တောင်ဆင်းတွင် ဘရိတ်ပျောက်တတ်ပါသည်။ ဘရိတ်ပျောက်ပါက ဘရိတ်အောက်ကျကာ မမိတော့ပါ။

ဘရိတ်ပျောက်ခဲ့ပါက မစိုးရိမ်ပဲ ဂီယာဖြင့် ထိန်းရပ်ကာရပ်ပြီး နာရီဝက်ကျော်ခန့် နားလိုက်ပါက ဘရိတ်နဂိုကဲ့သို့ အပေါ်ပြန်တက်ကာ ကောင်းသွားပါလိမ့်မည်။

တောင်တက် တောင်ဆင်း မျက်ကွယ်ကွေ့များတွင် ဟွန်းတီးရန် မမေ့ပါနှင့် ဟွန်းသံသည် ကျဉ်းမြောင်းသော တောင်ကွေ့များတွင် နှစ်ဖက်လုံးအတွက် အန္တရယ်ကာကွယ်နိုင်ပယသည်။

တောင်တက် တောင်ဆင်းချောက်ကမ်းပါးနား ကားချင်းကပ်ရှောင်ရာ၌ ဘေးကာတန်းနှင့် တိုင်မရှိသောနေရာများတွင် ဖို့မြေသားပေါ် မနင်းပါနှင့် မသေချာပါက ရပ်ထားကာ ရှောင်ပါ။ ဘယ်မောင်းကားများ မသေချာပါက ရပ်ပြီးသာ ရှောင်သင့်ပါသည်။

တောင်တက် တောင်ဆင်းများတွင် ကားကြီးများကို ဦးစားပေးပါ။ ကားကြီးများသည် ဝန်အလေးချိန်များသဖြင့် အချို့နေရာများ ဖို့မြေသားများတွင် ချောက်နုတ်ခမ်းအထိ ကပ်သွား၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့် ကားကြီးများအား လမ်းဦးစားပေးပါ။

တောင်တက် တောင်ဆင်းများတွင် တအိအိ တက်ဆင်းနေသော ကားကြီးများ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ဟွန်း တတီတီ တီး၍ လမ်းမတောင်းပါနှင့် လမ်းလွတ်သောနေရာများတွင် လမ်းမတောင်းသည့်တိုင် နောက်ကားအား ကျော်ရန်နေရာပေးပါလိမ့်မည်။
ကျော်မရသော လမ်းကျဉ်းများ လမ်းပေးမရသောနေရာများတွင် ဝန်အလေးဖြင့် တက်ဆင်းနေသော ကားကြီးများအား ဟွန်းသံဖြင့် အနှောင့် အယှက်မပေးပါနှင့်

ရှမ်းအရှေ့ ကိုးကွေ့တောင်ကဲ့သို့ အတက်များတွင် ကားကြီးများသည် ညာကွေ့များတွင် ကွေ့၍ မလွတ်သောကြောင့် ဘယ်ဘက်ယာဉ်ကြောမှ ပန်းကွေ့တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျဉ်းမြောင်းသော အကွေ့များတွင် ကားကြီး ဘယ်ကြောယူကွေ့ပါက
ကားငယ်များ ဘယ်ကြောမှ ဖြေးညှင်းစွာဆင်း၍ လမ်းပေးပါ။

ဝန်အလေးတင်ထားသော ကားကြီးများသည် ရပ်ပြီးမှ အကွေ့တင်ပြန်တက်ပါက အခန့်မသင့်ပါက နောက်ကရောင်းကြွေခြင်း၊ ကလပ်ပလိတ်ကုန်ခြင်း၊ ရှပ်များကျိုးခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။

တောင်တက်များတွင် ဖြေးဖြေးမှန်မှန်သာ တက်ခြင်းသည် ကားအင်ဂျင်ကို ဝန်ရုန်းရ သက်သာစေပြီး အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ အတက် အကွေ့များတွင် ချောက်ကမ်းပါးဘက်မှ ပန်းကွေ့ရပါက အရှိန်ကြိူလျော့ထားပါ။ အကွေ့မနိုင်ပါက တစ်ဘက် ချောက်နုတ်ခမ်းအထိပါသွားတတ်ကာ အန္တရာယ် ရှိပါသည်။

တောင်တက် တောင်ဆင်းများတွင် မိတ်ဆွေတို့ကားများ ခေတ္တနားလိုပါက မျက်ကွယ်ကွေ့နေရာများနှင့် လမ်ကျဉ်းသောနေရာများကို ရှောင်ပြီး လမ်းကျယ်သောနေရာတွင်သာနားပါ။

မည်မျှမြင့်မားသော တောင်ပင်ဖြစ်ပါစေ အိမ်စီးကားများသည် ရပ်ပြီး ပြန်တက်ရာတွင် ယခုခေတ်ကားများသည် သာသာယာယာပင် တက်နိုင်ကြပါသည်။ ဒါကြောင့် မသေချာသောနေရာများတွင် ရပ်ပြီး ရှောင်ပေးပါ။

မိတ်ဆွေကားအန္တရာယ်ကင်းအောင်မောင်းပြီး အခြားကားများလည်း အန္တရယ်မဖြစ်အောင် ဂရုပြု မောင်းနှင်ပေးပါရန် လိုအပ်ပါသည်။

ခရီးမထွက်ခင်

ပန်ကာကြိုး

အင်ဂျင်ဝိုင်

ဂီယာဝိုင်

ဘရိတ်ဆီ.

ရေတိုင်ကီ Coolant

ပါဝါဆီ

ရေသုတ်တံနှင့် မှန်ဆေးရည်

ကားဟွန်း

တိုင်မင်ကြိုး

ဘရိတ်ရှုးနှင့် အောက်ပိုင်းစစ်ဆေးရန် မမေ့ပါနှင့်

လေစစ်များ မကောင်းပါက အသစ်လဲလှယ်ပြီးမှ ခရီးထွက်ပါ။

ကား တာယာရက်စွဲများကို ခရီးမထွက်ခင် အသေအချာ စစ်ဆေးပါ။ တာယာ ပန်း ကောင်း မကောင်း စစ်ဆေးပါ တာယာရက်စွဲသည် ၄ နှစ်ခန့်အထိသာ စိတ်ချရပါသည်။

ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံး လိုရာခရီးသို့ ချောမောစွာ ရောက်ကြပါစေ

ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုတိုး(အွန်လိုင်းကားဝပ်ရှော့)