အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွာ၍ အိမ္တြင္း၌ ေနမေပ်ာ္ၾကေသာ ခင္ပြန္း(သို႔)ဇနီးသည္အတြက္၊ အခ်ိန္တန္ အိမ္ျပန္မလာ၍ ေန႔စဥ္ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနၾကရမည္မွာ အေသအခ်ာပါ။ တခ်ိဳ႕မိန္းမေတြမ်ား အိမ္အလည္ေကာင္းလိုက္တာ ထမင္း ခ်က္ခ်ိန္ေတာင္ ျပန္မေရာက္လို႔ ေယာက်ာ္းနဲ႔ နပန္းလုံးရသတဲ့ …။

တခ်ိဳ႕ေယာက်ာ္းေတြလည္း အိမ္အလည္ လြန္ေနလို႔ ညႀကီးသန္း ေခါင္မွာ မိန္းမက တံခါးဖြင့္မေပးလို႔ဆိုၿပီး တစ္ရပ္ကြက္လုံး ပြက္ပြက္ ညံ့ရသတဲ့ …။
ထိုသို႔ ထိုႏွယ္ …ေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ အိမ္အ လည္ က်ဴးတတ္၍၊ အိမ္မကပ္၍ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနၾကရေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအတြက္ ေသာကၿငိမ္းေအးေစမယ့္ နည္းေကာင္းေလးတစ္ခု၊ အိမ္ၿမဲေစေ သာ ယၾတာတစ္ခု ျပဳလုပ္ပုံကို လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ပါတယ္။ မိမိတို႔၏ ခင္ပြန္း(သို႔)ဇနီး ေျပာင္း လဲလာမႈကို လက္ေတြ႕ အက်ိဳးခံစားရမွာပါ။ ယၾတာျပဳလုပ္ပုံအား ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အိမ္မကပ္သူက –

တနဂၤေႏြသားသမီးဆိုခဲ့ရင္ – သီဟိုဠ္အ႐ြက္ အားနင္း၍ အေနာက္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူၿပီး ထန္း႐ြက္ေပၚတြင္ တနဂၤေႏြသားသမီး အိမ္ၿမဲပါေစဟု ေရးပါ။

တနလၤာသားသမီးဆိုခဲ့ရင္ – ထန္း႐ြက္အားနင္း၍ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး အုန္း႐ြက္ေပၚတြင္ တနလၤာသားသမီး အိမ္ၿမဲပါ ေစဟု ေရးပါ။

အဂၤါသားသမီးဆိုခဲ့ရင္ – အုန္း႐ြက္အား နင္း၍ အေနာက္ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာ မူၿပီး ကံေကာ္သားေပၚတြင္ အဂၤါသားသမီး အိမ္ၿမဲပါေစဟု ေရးပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးဆိုခဲ့ရင္ – ကံ့ေကာ္သာအား နင္း၍ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ဆီးသားေပၚတြင္ ဗုဒၶဟူးသားသမီး အိမ္ၿမဲပါေစဟု ေရးပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးဆိုခဲ့ရင္ – ဆီးသားအားနင္း၍ အေ႐ွ႕အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ႐ြက္လွ႐ြက္ေပၚတြင္ ၾကာသပေတးသားသမီး အိမ္ၿမဲပါေစဟု ေရးပါ။

ေသာၾကာသားသမီးဆိုခဲ့ရင္ – ႐ြက္လွ႐ြက္အားနင္း၍ အေ႐ွ႕ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ပ်ဥ္မ႐ြက္ေပၚတြင္ ေသာၾကာ သားသမီး အိမ္ၿမဲပါေစဟု ေရးပါ။

စေနသားသမီးဆိုခဲ့ရင္ – ပ်ဥ္မ႐ြက္အားနင္း၍ ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး သီဟိုဠ္႐ြက္ ေပၚတြင္ စေနသားသမီး အိမ္ၿမဲပါေစဟု ေရးပါ။

အဲဒီအစီအရင္ကို ဘယ္ေန႔မွာမဆို နံနက္(၇း၃၀)နာရီမွ (၉းဝဝ)နာရီအတြင္း ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္၏ တိက်ျခင္း၊ အ႐ြက္၏ တိက်ျခင္း၊ ဆုေတာင္းသစၥာတို႔တိက်ျခင္းမ်ားျပည့္စုံပါက ခင္ပြန္း (သို႔) ဇနီးတို႔သည္ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို မမင္ေတာ့ဘဲ အိမ္မွာ အၿမဲတြယ္ကပ္ေနမွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း …။ ။

Credit ဟိန္းထက္ေဇယ်ာ(အယူေတာ္မဂၤလာ-ေမာ္လၿမိဳင္)