အက္စတာ Myanmar Idol Season 4 ရဲ့ Winner ဆု ကို ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ ရသြား ပါၿပီ

2 019 Myanmar Idol Season 4 ရဲဲ့ Winner ကေတာ့ ပရိတ္သက္တို႔ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ အက္စတာ ပဲ ျဖစ္သြားပါပီ။

ကေတာ့ ႏွစ္သစ္ ကို ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕အတူ စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္လည္း Winner ျဖစ္သူ ဘက္ဂ်မင္ဆြန္း, ေအးျမျဖဴ, အက္စတာ ကေတာ့ ထိုက္ထိုက္တန္တန္နဲ႕ ရရွိသြားပါၿပီ