ကေ လးငယ္ေတြ ဆိုတာ လူႀကီးေတြရဲ့ အနာဂါတ္ေတြပါပဲ။ အနာဂါတ္ေတြလွပဖို႔ အတြက္ လူႀကီးေတြက ျပင္ဆင္ေပးၾကရပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္လမ္းျပတဲ့အခါ စာသင္ေက်ာင္းေတြကေန ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။ ကမၻာ့ နိုင္ငံ အသီးသီးကလည္း ဒီလို ပညာေရးကို အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ ပညာေရးမွာ ထိပ္တန္းျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ပညာေရးမွာ ကေလးေတြကို အေလးထားၿပီး စာသင္ၾကားတဲ့ အဂၤလန္နိုင္ငံဟာ ကေလးေတြရဲ့ စိတ္ေန စိတ္ထားကို ထိန္းေက်ာင္းသင္ၾကားနိုင္ဖို႔ ဗုဒၶဘုရားရဲ့သတိပဌာန္ တရားေတာ္ကို သင္ၾကားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီနည္းလမ္းကို ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီတရားရႈမွတ္ျခင္းက ကေလးေတြရဲ့ စိတ္ကို အားေကာင္းေစတာေၾကာင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလန္နိုင္ငံရဲ့ စာသင္ေက်ာင္း ၃၇၀ ေက်ာ္မွာ တရားရႈမွတ္မႈကို အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြ ပိုမိုသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကိုေတာ့ အဂၤလန္နိုင္ငံဟာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ျပဳလုပ္မွာလို႔လည္း သိရပါတယ္။ NHS ရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အဂၤလန္နိုင္ငံမွာ ကေလး ၈ ဦးအနက္ ၁ ဦးဟာ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေန ျပႆနာ ရွိေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလို တရားရႈမွတ္ျခင္းနဲ႔ ကုသၿပီး အေျဖရွာခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး သင္ၾကားခဲ့တာကေတာ့ အဂၤလန္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံတည္း မဟုတ္ဘဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဘယ္တီမိုးနိုင္ငံရဲ့ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကလည္း ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ တရားရႈမွတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အတန္းေဖာ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ေရွ႕မွာ အျပစ္ေပးတာျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဒီလို တရားရႈမွတ္ျခင္းကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ အခုလို တရားရႈမွတ္ျခင္းေတြကို အေလးထားၿပီး က်င့္ႀကံတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းလိုက္သလဲေနာ္……………။

Writer- ME(Shwe Yaung Lan)