တန လၤာသားသမီးတို႔သည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ရတတ္သည္မိမိဆိုင္းငံ့ရပ္တန႔္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္သို႔္ေသာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိမည္။ အမ်ိဴ းသားေကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္တြင္ ကံထူးသူမ်ားဆိုလၽွင္ မမွားပါဘု။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လာဘ္လာဘ အခြမ္းအလမ္းမ်ားစြာထြက္ေပၚလာမည္။ အလိုဆႏၵမ်ားလည္း ျပည့္ဝနိုင္သည္။အေပါင္းအသင္းေဆြမ်ိဳ းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ာေဆာင္ရြက္တတ္ရတတ္သည္။အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားအတြက္စကားေျပာဆိုမႈရွိပါမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ထီးေပါက္ကိန္းရွိသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာအတြက္ အခြင့္အထူးခံရရွိနိုင္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ဝီရိယရွိမွမိမိေမၽွာ္မွန္းေသာပညာရပ္ကိုဆည္းပူးရမည္။မိမိအလိုဆႏၵအတိုင္း ပညာေရးတိုးတတ္ေအာင္ျမင္နိုင္သည္။

ထိုျပင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင္ပညာေရးတန္းဖိုးျမင့္တတ္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရကိန္းၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။စီပြားေရး..ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ေရႊထည္၊စက္အပိုပစၥည္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရမည္။ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကိုင္ရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာတိုက္ကို စိုးပိုင္ထားရသူလည္းျဖစ္သည္။စီးပြားေရးစေတာ့ေဈးကြက္မ်ားဝယ္ယူနိုင္သလို႔ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိထင္ရာ တဇြတ္ထိုးမလုပ္ဘဲ အျမဲတေစ ႏွီေႏွာတိုင္ပင္လုပ္ကိုင္ပါ။

နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာကိစၥမ်ားလူမ်ိဳးျခားႏွင့္တြဲပီးလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ပညာေရးႏွဆိုင္ရမ်ားေႏွာင္ေႏွးတတ္သည္။ေဆြမ်ိဳ းသားခ်င္းမ်ားအတြက္လူမႈေရးအပူေသာကမ်ားဝင္လတတ္သည္။

အေပ်ာ္အပါးႏွင့္လူေနထပ္ေသာေနရာမ်ားသြားလာရာတြင္ျပသာနာမ်ားေျဖရွင္းရကိန္းရွိသည္။ေနာက္ၿပိး ကိုယ္က်ိဴ းအတြက္ လႊဲမွားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား မသုံးမိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္တြင္းေရး သာယာမႈကိုဦးစားေပးသင့္သည္။

အိမ္ေထာင္ေရး သားသမီးရတနာထြန္းကားၿပီးသတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။အခ်စ္ေရး..လူငယ္ လူရြယ္မ်ားမိန္းမခိုးျခင္း ေယာက်္ားေနာက္လိုက္ျခင္းမ်ားလုပ္လၽွင္ ေဆြပ်က္မ်ိဳးပ်က္ျဖစ္ကုန္တတ္ေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မေမ်ာ္လင့္ေသာ ေပ်ာ္ရြင္မႈမ်ားရရွိလာမည္။ မိမိအား အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံလာျခင္းကိုေတြ႕ရမည္။ သို႔ေသာ္ အသုံးခ်ခံမျဖစ္ရေလေအာင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။ ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားမိမိဆႏၵႏွင့္တိုက္ဆိုင္မႈေဝးကြာျခင္းခဏခဏေပၚလာမည္။ေဝးကြာေနသူမ်ားျပန္လွန္ဆုံစည္းရကိန္းရွိသည္။

ထိုျပင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားကေတာ့ မိမိအိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ႕က သားသမီး အပူေသာက၊ မိဘ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြ႕ေၾကာင့္ အပူေသာကမ်ားတတ္ၿပိး အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ားတတ္သည္။အမ်ိဴ းသားေတြ႕ကေတာ့ အျပင္ ေလာက သာယာလိုသူမ်ားအတြက္ ေငြကုန္လက္ပမ္းျဖစ္ရတတ္သည္။

က်န္းမာေရးတြင္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊မီးယပ္ေရာဂါ၊ေသြးအားနည္းျခင္း၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္း၊ခြဲစိတ္ကုသရေသာအနာေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။အစြဲပေယာဂ၊ လူပေယာဂမ်ားစြဲကပ္တတ္သည္။

ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရးလိုက္စားသင့္ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ယုံၾကည္ရာဘာသာတရားအတိုင္းအပတ္စဥ္၊လစဥ္၊ဒါနကုသိုလ္၊သီလကုသိုလ္၊ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ပါ။

အလြန္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသူ တနလၤာဖြားမ်ားအတြက္ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္စီးျခင္းခံရတတ္သည္။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးမ်ား အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွတိုက္ခိုက္ေသာအႏၲရယ္မ်ားကို သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားျဖင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိမွသာ သင့္ေတာ္သည္။

အထူး – စာခ် ု ပ္ခ် ု ပ္ဆိုျခင္း၊အာမခံျခင္းကိစၥမ်ားတတ္နိုင္သမၽွေရွာင္ေပးရမည္။အမွားတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘဝတစ္သက္ ေမွာက္ရတတ္အခြင္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးရတတ္သည္။ေငြႏွင့္လိုက္လၽွင္ရႈံးသြားတက္ပါ၏။ ပစၥည္းမငွါးရမ္းပါႏွင့္ဆုံးသြားလိမ့္မည္။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနလၤာသားသမီမ်ားတို႔သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစာဆင္ျခင္ၿပိးသတိႏွင့္လုပ္ကိုင္သင့္၏။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနလၤာသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့”ေသာၾကာ ,စေန” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

ထီးထိုးရန္-အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{ဈ၊၊ည၊ဇ၊}{၄,၂,၉,၁} ၄အစ, ၄,၁အဆုံး ထီးထိုးေပးပါ။

အက်ိဴ းေပးအကၡရာ -{ဈ၊၊ည၊ဆ၊ဇ၊ }

အက်ိဴ းေပးဂဏန္း-{၄,၂,၉,၁}

အက်ိဴ းမေပးေနနံ-{“ေသာၾကာ,စေန”}

အက်ိဴ းေပးအေရာင္- အျဖဴေရာင္,ပန္ေရာင္

အက်ိဴ းမေပးအေရာင္- အနီ၊ အညိဳေရာင္

ေဆာင္ရန္- အျဖဴေရာင္ ပုလဲ

ယၾတာ – မိမိေမြးေန႔တြင္ ဇြန္ညႊန႔္၊ခေရညႊန႔္၊ဂႏၶာပန္းအျဖဴေရာင္(၁၅)ပြင့္ႏွင့္ဆီးမီးသက္ေစ့ပူေဇာ္ေပးပါ။သရက္သီး၊သေဘၤာသီးတို႔ကိုစိပ္၍ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉဆုေတာင္းပါ။

Credit – Original uploader