ေသာၾကာ သားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္စြန႔္စြန႔္စားစားလုပ္ကိုင္ရမည္။မိမိကိုယ္ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝထားရွိသူသူျဖစ္ပါကဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္ျခင္းပန္းတိုင္ကလက္ကမ္းႀကိဳ းဆိုလ်က္ရွိေနပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူဆိုလၽွင္ရင္းႏွီးျမႇင္ႏွံမႈအစုစုကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ျပဳ လုပ္နိုင္ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္(၁၅-၁-၂၀၂၀)မွစ၍(၁၅-၃-၂၀၂၀)အထိစီးပြားေရးမ်ားသတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားတိုင္းအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ၾကဳံ ေတြ႕ရမည္။ ကတိေပးမွားတာ၊ စာခ်ဳပ္မွားတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။အေမြအႏွစ္ကိစၥအတြက္ေဆြမ်ိဳ းမ်ားႏွင့္အျငင္းပြားၿပီးဥပေဒႏွင့္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

(၁၆-၄-၂၀၂၀)မွစ၍(၁၅-၇-၂၀၂၀)အထိ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ေနရာသစ္၊ဝန္းက်င္သစ္မ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။လူသစ္၊မိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ျခင္းမ်ားအက်ိဳ းေပးမည္။စီးပြားေရး..အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေရာင္းဝယ္ျခင္းပုလဲ၊ငါးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွဝင္ေငြရရွိနိုင္သည္။မိမိရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈရွိသေလာက္အက်ိဳ းအျမတ္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

လူမႈေရရာ..မေမၽွာ္လင့္ဘဲဘာသာေရးကိစၥ၊အလႉ အတန္းကိစၥမ်ားထူးျခားစြာေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္။အဖြဲ႕အစည္းသက္ဆိုင္သူေသာၾကာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔သည္လည္းမိမိသျဇာအာဏာလႊမ္းမိုးနိုင္ရန္အဖက္ဖက္မွ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရန္ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္သည္။စက္ပစၥည္းႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္။လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္စေနႏွင့္တနလၤာသားသမီးမ်ားတြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။

ပညာေရး..စာေပသင္ၾကားေနသူမ်ားမိမိတို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာစြာထားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။နိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ထားရွိသူမ်ားအလိုဆႏၵျပည့္ဝပါမည္။

က်န္းမာေရးေၾကာင့္ပညာေရးတြင္အေႏွာင့္အယွက္အနည္းငယ္ရွိနိုင္သည္။

ပ်ိဳ ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ကိုဖြင့္ေျပာရန္ဝတ္ေလးၿပီးႏႈတ္ခမ္းေႏွးျခင္းေၾကာင့္တစ္ပါးသူလက္သို႔ခ်စ္သူပါးသြားတတ္သည္။အခ်စ္ေရးသမားအတြက္မိမိတို႔ရရွိလာေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုပိုင္နိုင္စြာမသုံးခ်တတ္မွသာလၽွင္ပန္းပန္နိုင္သူျဖစ္ပါမည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးသာယာဝေျပာၿပီးစည္းစိမ္ဥစၥာတိုးပြားေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယုံၾကည္မႈေကာင္းစြာရရွိသူမ်ားအတြက္အက်ိဳ းေပးေကာင္းမြန္ပါမည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားရံဖန္ရံခါစကားျငင္းဆိုမႈမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ေပၚလာမည္။မိသားစုအတြင္းျပင္ပျပႆ နာမ်ားဝင္လာၿပီးအေျပာအဆိုခံရတတ္သည္။စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနမည္။အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားရွိပါကက်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ေသာၾကာေန႔ဖြားဂ႐ုစိုက္ရပါမည္။က်န္းမာေရးတြင္ဖ်ားနားျခင္း၊အစားအေသာက္မွားျခင္း၊ေသြးအားနည္းျခင္း၊ဗိုက္ေအာင့္၊ေလနာေရာဂါမ်ားဂ႐ုစိုက္ရမည္။အနာေရာဂါရွိသူမ်ားျဖစ္ပါကေဆးဝါးကုသခံယူျခင္းျဖင့္၎၊တရားဓမၼနည္း၊ေယာဂက်င့္စဥ္နည္းတို႔ျဖင့္ကုသေသာနည္းမ်ားပါက်င့္သုံးရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။

ထီးထိုးရန္-အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{လ၊ယ၊စ၊ဆ}

၆ အစ, ဝ အဆုံး ထီးထိုးေပးပါ။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ သားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “စေန,တနလာၤ” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

အက်ိဴ းေပးအကၡရာ -{လ၊ယ၊စ၊ဆ}

အက်ိဴ းေပးဂဏန္း-{၆၊၈၊၂၊ဝ}

အက်ိဴ းမေပးေနနံ-{“စေန,တနလာၤ”}

အက်ိဴ းေပးအေရာင္- အျဖဴ ၊အစိမ္း၊ေရႊေရာင္

အက်ိဴ းမေပးအေရာင္- အမဲ့ေရာင္၊ခရမ္းေရာင္

ေဆာင္ရန္- စိန္ရတနာ

ယၾတာ – ယၾတာ-မိမိေမြးေန႔တြင္အျဖဴ ေရာင္သစၥာပန္း၊အျဖဴေရာင္ႏွင္းဆီပန္း၊သဇင္ပန္း၊ဇီညြန႔္(၁၁)ညႊန႔္ဘုရားတြင္လႉေပးပါ။အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွာတန္ေဆာင္ျပဳ လုပ္လႉ ဒါန္းျခင္း၊ေလွကားျပဳ ျပင္လႉ ဒါန္းျခင္းျပဳ လုပ္ပါ

credit-0rginal uploader