လက္ခုုပ္ႏွ စ္ဖက္တီး၍ သိုက္တံခါးဖြင့္ခဲ့သည့္္ ဦးက်ိဳင္းႏွင့္ဦးသိုင္း

ေဒးစြန္ပါေတာင္ေတာ္ကိုိ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္္ မူတဲ့ ဦးက်ိဳင္းနဲ႔ ဦးသိုင္းတို႔ဟာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား မ်ားျဖစ္ၿပီး အေႏၲဝါသိကဆရာကဦးေအာင္ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဦးေအာင္ျမတ္ကို တစ္ခ်ိဳ႕မွတ္္ တမ္းေတြမွာ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ဆိုပီးေဖာ္ျပၾက ပါတယ္ ။

ပညာသင္ၾကာျခင္း

ဦးက်ိဳင္းနဲ႔ ဦးသိုင္းဟာ ပညာမ်ားသင္ယူစဥ္ကပဲဲ သင္ေပးသမၽွအကုန္တတ္ေျမာက္ပီး ဆရာႀကီး ကို္လည္း မိဘသဖြယ္ အလြန္ရိုေသတဲ့အတြက္ ဆရာႀကီးကလည္း သားသမီးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွွတ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဦးက်ိဳင္းနဲ႔ဦးသိုိင္းတို႔မွာ ေရႊဇင္ဥဆိုတဲ့ညီမေလး တစ္ေယာက္ရွိပီး ေရႊဇင္ဥကလည္း အကိုႏွစ္ဦး နဲ႔ အတူ ဆရာႀကီးထံမွာ ပညာသင္ခဲ့တဲ့အတြက္္ အင္းပညာကို ထူးခၽြန္စြာတက္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္ ။

တေန႔မွာ ဆရာႀကီးက ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ကိုိ ေခၚၿပီး မင္းတို႔ိဟာ အင္းအတတ္ပညာကိုတဖက္္ ကမ္းခတ္ တက္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ ဆရာလည္း ေရွ႕ဆက္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဂႏၶာရီခရီး

ထြက္ဖို႔အခ်ိန္က်ေနၿပီ မင္းတို႔ေတြ ဒီပညာနဲ႔ လူသားေတြေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳပါ ။

သာသနာေတာ္ကိုိေစာင့္ေရွာက္ပါ။လူသားေတြ ကိုကယ္တင္ပါ ကံ ငါးပါးကို လုံျခဳံေအာင္ေစာင့္္ထိိန္းပါ အထူးသျဖင့္ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးကို မျပစ္မွား မက်ဳးလြန္ဖို႔ အထူးမွာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

ဆရာႀကီးက ေမာင္ႏွွမသုံးေယာက္ရဲ့လက္ဖဝါး မွာ အင္းတစ္ကြက္စီကို စုတ္ျဖင့္ေရးထိုးၿပီး သိဒၶိ တင္ေပးခဲ့ပါတယ္ ။

မင္းတို႔ေတြ ဒီအင္းကအေရး ၾကဳံရင္ သုံးဖို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္ဖဝါးရိုက္ၿပီး အမိိန္႔ေပးရင္ ဘာမဆိုေအာင္ျမင္နိုင္တယ္ ဥာဏ္ နဲ႔ယွဥ္ၿပီး သုံးၾကပါလို႔မွာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္ကေန ဂႏၶာရီီခရီး ထြက္သြားပါတယ္ ။

ဦးက်ိဳင္း ဦးသိုိင္းတို႔ဟာ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ၾက ေသာ္လည္္း အဆင္မေၿပ ။ ဘုရားတည္ ေက်ာင္း ေဆာက္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္လိုၾက

ေပမယ့္လည္း လက္ထဲမွာ ေငြကမရွိ ညီမေလး ေရႊႊဇင္ဥကလည္း အရြယ္ေရာက္လာၿပီး လွခ်င္ပ ခ်င္ စိတ္မ်ားရွိေပလိမ့္မည္ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြရွာရန္္

အေရးႀကီးလွေပသည္။ ေငြရွိမွသာ ဘုရားတည္ သာသာနာျပဳလုပ္ငန္းလုပ္နိုင္ၿပီး ညီမကိုလည္း အဝတ္အစား လက္ဝတ္ရတနာ ဆင္နိုင္မွာလို႔ိ ေတြးမိပါတယ္ ။

သို္က္တူးမယ့္အႀကံ

တစ္ေန႔မွာ ဦးက်ိဳင္းက ညီေလး ငါတို႔ ညီအကို္ ႏွစ္ေယာက္ ဟံသာဝတီမွာရွိတဲ့ ေဒးစြန္ပါေတာင္္ ကိုိ သြားရင္ေကာင္းမယ္ထင္တယ္ ။

အဲဲသည္မွာ သို္က္ေတြတူးၿပီး ေရႊေငြရတနာေတြယူၾကမယ္ ။ ဒါမွ တို႔လည္း သာသနာျပဳနိုင္မယ္ ညီမေလးကိုိ လည္း လက္ဝတ္ရတနာဆင္ေပးနိုင္မယ္လို႔ တိုင္္ ပင္ တဲ့အခါမွာ …

ဦးသိုင္းက ဥစၥာသို္က္နန္းေတြ ေဒးစြန္ပါမွာ ရွိလို႔ လားလိုိ႔ ေမးေတာ့ ဟိုးအရင္ ပေဒသရာဇ္မင္္း ေတြဟာ ၿမိဳ႕ျပနိုင္ငံငယ္ေလးေတြတည္ေထာင္ၿပီး သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း မင္းျပဳခဲ့ၾကတယ္ ။

အခ်င္း ခ်င္းတိုက္ခိုိက္ၿပီး ႀကီးနိုင္ငယ္ညႇင္းလုပ္ခဲ့ၾကတယ္ စစ္ရွုံးတဲ့ ဘုရင္ေတြ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေရႊေငြေတြယူၿပီး ထြက္ေျပးၾက တယ္ ။

တခ်ိဳ႕က ေဒးစြန္းပါေတာင္ကိုိေရာက္ၿပီး သူတို႔ပစၥည္းေတြကို ေျမမွာျမႇုပ္ၿပီး ဘုရားတည္္ ၾကတာေတြရွိတယ္ အဲသည္ရတနာေတြကိုငါတို႔ ပညာနဲ႔ရွာလို႔ရရင္ ငါတို႔ဆႏၵေတြျပည့္ၿပီလို႔ ရွင္းျပတဲ့အတြက္ ညီအကိုႏွစ္ဦးဟာ ေဒးစြန္ပါေတာင္ ကိုိသြားၾကဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ညီမျဖစ္သူကိုေခၚၿပီး ၾကည္လင္ေနတဲ့ေရအျပည့္ ထည့္ထားတဲ့ ပုုလင္းတလုံးကိုေပးၿပီး ဒီပုလင္းကိုိ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာတင္ထားပါ အကိုတို႔ေတြေဒးစြန္ပါကိုသြားေနတဲ့အခါ ပုလင္းထဲကေရကိုအျမဲၾကည့္ထားပါ

ေရအေရာင္က ၾကည္ေနရင္္ အကိုိတို႔မွာ အႏၲရာယ္မရွိဘူး။ ပန္းေရာင္ေျပာင္း သြားရင္အကိုတို႔အႏၲရာယ္ရွိၿပီလို႔မွတ္ပါ

အကယ္၍မ်ား အနီေရာင္ေျပာင္းသြားရင္ေတာ့ အကိုတို႔ ေသၿပီလို႔သာမွတ္လိုက္ေတာ့ညီမေလးလို႔ေျပာၿပီး ေဒးစြြန္ပါေတာင္ကို ခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ညီအကိုႏွွစ္ေယာက္ ေဒးစြန္ပါကိုေရာက္ၿပီး ရက္္ အတန္ၾကာေအာင္ ဥစၥာေစာင့္ သိုက္နန္းမ်ားကို ရွာေဖြေနခဲ့ပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာေတာ့ ညီေလး ဒီေတာင္က ဥစၥာေစာင့္ေတြရွိတဲ့ေတာင္ေပမယ့္ ေတာင္မွာလည္း ဘုရားေစတီလဲမရွိဘူး ဘုရား သိုက္ေတာ့မျဖစ္နိုင္ဘူး ဒီေတာ့ငါတို႔တူးရေအာင္

ဆိုၿပီး အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း စည္းဝိုင္းျခင္း မႏၲာန္မ်ားရြတ္ဖတ္မန္းမူတ္ၿပီး အသင့္ပါလာတဲ့ အင္းတစ္ခ်ပ္နဲဲ႔ လွမ္းေပါက္လိုက္ပါတယ္ ။

အင္းခ်ပ္ပစ္လိုက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ တဝုန္း ဝုန္း တေဝါ ေဝါ ငလ်င္သံႀကီးလို အသံႀကီးေတြျမည္ ဟီးပီး ေဒးစြန္ပါတစ္ေတာင္လုံးကို ေၾကာက္မက္္ဖြယ္ ဖုံးလြမ္းသြားပါတယ္ ။

သိုိက္တခါးမပြင့္ပဲ သိုက္ေစာင့္နာနာဘာဝမ်ားသာ အလ်ိဳလၽွို ထြက္္ လာခဲ့ပါတယ္ ။

နာနာဘာဝေတြဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသြင္္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တင္းပုတ္ႀကီးမ်ား ပုဆိန္ႀကီးမ်ား ကိုိင္ေဆာင္ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ၾကတဲ့အခါမွာ အင္းခ်ပ္မ်ား ဂါထာ မႏၲာန္မ်ား ေဆးလုံးမ်ားနဲ႔ထပ္မံံ ပစ္ေပါက္ၿပီး ရွင္းလင္းဖယ္ရွားနိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

အဲသည္ေနာက္မွာေတာ့႔ဦးက်ိဳင္းက ညီေလးေရ ငါတို႔လက္ဖဝါးမွာရွိတဲ့အင္းနဲ႔ လက္ဖဝါးျခင္းရိုက္္ပီး သိုိက္တံခါးဖြင့္ရေအာင္ဆိုပီး လက္ဖဝါးျခင္း ရိုိက္ကာ သိုက္တံခါးပြင့္ေစလို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တာ

နဲ႔ တေဝါးးးေဝါ းးျမည္ဟီးသံနဲ႔အတူ ေတာင္ထိပ္က ေျမစိုိင္ေျမခဲေတြ တဖြားဖြား ပဲ့က်လာၿပီးေနာက္ ေအာက္ေျခမွာ ေက်ာက္တံခါးႀကီးတစ္ခ်ပ္ ဘြား ကနဲ ေပၚလာပီး သိုက္တံခါး ပြင့္သြားပါတယ္ ။

အထဲမွာ ငိုယိုေနတဲ့ဥစၥာေစာင့္ေတြကိုေတြ႕တဲ့ဲ အခါ ခ်ည္မန္းကြြင္းနဲ႔ပစ္ပီး တုပ္ေႏွာင္ထား လိုိက္ပါတယ္ ။

ညီအကိုႏွွစ္ေယာက္ဟာ အားရ ဝမ္းသာစြာနဲ႔ သိုက္နန္းထဲကိုဝင္သြားတဲ့အခါ အထဲမွာရွိိတဲ့ရတနာပစၥည္းေတြ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားနဲ႔ ေရႊအတိ

ၿပီးတဲ့ဲ အိုးခြက္ပန္းကန္ေတြ လက္ဝတ္ရတနာ ေတြကို ေတာင္ပုံယာပုံေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ေလာဘရမက္ေတြတက္သြားပါတယ္ ။

တကယ္ေတာ့ သူတို႔တူးတဲ့သိုက္ဟာဘုရားသိုက္္ ျဖစ္ပီး အေပၚမွာတည္ထားတဲ့ေစတီကငလ်င္ဒါဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားလို႔ ဘုရားကိုမေတြ႕ရတာပါ ။ ဥစၥာေစာင့္ေတြက ဒီသိုိက္ကဘုရားသိုက္ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရားသိုက္က ပစၥည္းေတြကို မယူေကာင္း

ပါဘူးလို႔ ငိုယို္ပီးေတာင္းပန္ၾကေပမယ့္ ေလာဘ ေဇာကပ္ေနတဲ့ ညီအကိုႏွစ္ဦးကေတာ့ နားမဝင္ၾကတဲ့အျပင္္ အနႏၲငါးပါးကို မျပစ္မွားမိေလနဲ႔လို႔ိ မွာၾကားထားတဲ့ ဆရာ့စကားကိုလည္း ေမ့ေနၾက ပါတယ္ ။

ေနဝင္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္္ ရတနာပစၥည္းေတြ ကိုိ မနက္ေစာေစာမွ လာယူေတာ့မယ္ဆိုၿပီး သိုက္ တံခါးကို ျပန္ပိိတ္ခဲ့ၿပီး ညီအကိုႏွစ္ဦးျပန္လာခဲ့ၾက ပါတယ္ ။

ဘုရားသိုိက္ကိုျပစ္မွားမိၿပီ

ဦးက်ိဳင္းနဲ႔ ဦးသိုင္းဟာ ေဒးစြန္ပါေတာင္နားက ေတာင္ညြန္႔ဆိုတဲ့ ရြာအထြက္မွာေနထိုိင္ၾကပီး ရြာနံေဘးမွာေဒးစြန္ပါေတာင္ကို ရစ္ေခြစီးဆင္း ေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းကေလးတခုရွိပါတယ္ ။

စမ္း ေခ်ာင္းေဘးမွာ ကရင္မႀကီးအမိုး ေနထိုိင္တဲ့ အိိမ္ကေလးရွိၿပီး အမိုးရဲ့သမီးဟာ ကေလးမီးဖြား ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ ။

အမိုးဟာ မီးေနသည္ရဲ့ မသန္႔ရွင္းတဲ့အဝတ္္ ေတြကို စမ္းေခ်ာင္းမွာ ေလ်ာ္ဖြတ္ေနတဲ့တြက္္ အညစ္အေၾကးေတြကလည္း စမ္းေခ်ာင္းတစ္ ေလ်ာက္ ေမ်ာပါစီးဆင္းေနပါတယ္ ။

ညီအကိုိႏွစ္ေယာက္ ျပန္အလာ စမ္းေခ်ာင္းေလးကိုိ ျဖတ္တဲ့အခါ မသန္႔ရွင္းတဲ့ေရနဲ႔ ထိမိတဲ့အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ေတြ ယားယံပူေလာင္လာပါတယ္ ။

ဒါကိုသတိမထားမိပဲ စမ္းေခ်ာင္းမွာမ်က္ႏွာသစ္္ ေသာက္သုံးမိိတဲ့အခါမွာ ေျခလက္မွာထိုးထား တဲ့ အင္းမ်ား ေဆးမ်ား အာေခါင္မွာထိုးထားတဲ့

ေဆးမ်ား အင္းမ်ားဟာ အစြမ္းသတၱိေတြပ်က္္ ျပယ္ကုန္ပီး အင္းေစာင့္ေဆးေစာင့္နတ္ဘီလူး ေတြလည္း ထြက္ခြါသြားၾကပါေတာ့တယ္ ။

( အခ်ိဳ႕မူကြဲမွာ ေသာက္ေရအိုးထဲက မသန္႔တဲ့ဲ ေရကိုေသာက္မိျခင္း မီးေနထမိိန္စသြယ္တန္း ထားတဲ့ ဇရပ္ထဲဝင္မိျခင္းေၾကာင့္လို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္ ႏွစ္သက္ရာယူပါ )

သိုိက္ဆရာမ်ားရဲ့ အစြမ္းမ်ားပ်ယ္သြားတဲ့ အခါ ဥစၥာေစာင့္သိုိက္နန္းရွင္မ်ားလည္း ခ်ည္ေႏွာင္ခံ ထားျခင္းက လြြတ္ေျမာက္သြားပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ မွာက်န္ခဲ့တဲ့ ညီမျဖစ္သူေရႊဇင္ဥဟာ ဘုရားစင္္ မွာ တင္ထားတဲ့ ေရပုလင္းကို အမွတ္မထင္ၾကည့္ မိိရာက ပုလင္းထဲကေရေတြ ပန္းေရာင္ေျပာင္း ေနတာေတြ႕တဲ့ခါ ငါ့အကိုႀကီးႏွစ္ေယာက္ေတာ့

ဒုကၡေရာက္ေနၾကပီီ ငါအျမန္လိုက္သြားမွပဲလိုိ႔ ဆိုပီး ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို အေဖာ္ျပဳလို႔ သူ႔ အကိုေတြေနာက္ကို လိုိက္လာပါေတာ့တယ္ ။

ေလာဘသားေကာင္

ေနာက္တေန႔နံံနက္ေစာေစာမွာေတာ့ ညီျဖစ္တဲ့ ဦးသို္င္းဟာ ေလာဘရမက္တက္ၿပီး သိုက္နန္းက ေရႊေငြမ်ားကို တစ္ဦးတည္းယူဖို႔ ထြက္လာခဲ့ပါ တယ္ ။

အကိုႀကီး ဦးက်ိဳင္း နိုးလာတဲ့အခါမွာ ညီျဖစ္သူကို မေတြ႕လို႔ စိတ္ထဲမွာ ထင့္သြားပီး ငါတို႔ ညီအကို ဒုကၡေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ သူ႔ ညီေနာက္ကိုအျမန္လိုက္သြားခဲ့ပါတယ္ ။

အခု ဓါးထိုးေတာင္လို႔္ ေခၚတဲ့ေနရာကို ေရာက္ ႏွင့္ေနတဲ့ ကိုသိုင္းဟာ ေနာက္ကလိုက္လာတဲ့ ကိုက်ိဳင္းကို သူ႔ဆီကိုမာန္စြယ္ေဖြးေဖြးနဲ႔ေတာ ဝက္ႀကီးတေကာင္ လာေနတယ္လို႔ျမင္ပီး ဓါးကိုအသင့္ကိုိင္ထားလိုက္ပါတယ္။

သိုိက္နန္းရွင္မ်ား ရဲ့ပေယာဂေၾကာင့္ ေတာေမွာက္ ေတာေျခာက္္ ပီး ကိုက်ိဳင္းကလည္း သူ႔ညီကို ေတာဝက္ႀကီးလို႔ ျမင္တာနဲ႔ ညီအကိုႏွစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ဓါးနဲ႔ထိုးၾကရင္း ႏွွစ္ေယာက္လုံးဓါးဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေသဆုံးသြားပါေတာ့တယ္ ။

ေရႊႊဇင္ဥလက္ထဲက ေရပုလင္းဟာ အနီေရာင္္ ေျပာင္းသြားပီး တစ္ေတာဝင္္ တေတာထြက္ ခရီး ၾကမ္းႏွင္လာခဲ့ေပမယ့္္ ခရီးေဝးကြာလွတဲ့အတြက္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ေဒးစြန္ပါကိုေရာက္ရွိခဲ့ တဲ့အတြက္ အကိုိေတြကို မကယ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး ။

အျဖစ္အမွန္ကိုိသိရတဲ့အခါမွာ သိုိက္နန္းရွင္ေတြ ကို ကလဲ့စားေခ်ဖို႔အတြက္္ ေဆးႏြား ႏွစ္ေကာင္္ စီရင္ၿပီး အင္းကြက္ေရးကာ ဥစၥာေစာင့္ေတြရွိတဲ့ ေတာင္မ်ားကို ၿဖိဳခ်ေစပါေတာ့တယ္ ။

ေဆးႏြားေတြ ေဝွ႕တာခံရတဲ့အတြက္္ ၿပိဳက်ေနတဲ့ ေတာင္ကမ္းပါးမ်ားကို ယခုတိုင္ေတြ႕ျမင္နိုင္ပီးမည္သည့္အပင္မၽွလည္း ေပါက္ေရာက္ျခင္းမရွိိပါဘူး ။

ေနာက္ဆုံးမွာ ညီမျဖစ္သူေရႊႊဇင္ဥလည္း အကို ေတြနဲ႔ ေသကြဲ ကြဲရတဲ့အတြက္ ရင္ကြဲနာ က် ၿပီးေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားေစာင္းတန္း အတက္ ဘယ္ဘက္မွာ ယခုတိုင္ ရင္ကြဲဇရပ္္ ေနရာကို အထင္ကရေတြ႕ျမင္နိုင္ပါတယ္ ။

ဦးက်ိဳင္္း ဦးသိုိင္းတို႔ဟာ သိုိက္အုပ္ဘိုးေတာ္မ်ား ျဖစ္သြားပီး ေဒးစြန္ပါေတာင္နဲ႔ ေဒးစြန္ပါဘုရား ကို ေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္လိုိ႔ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

သူတို႔ိအတြက္ ႏြားေဝွ႕ေတာင္မွာနတ္နန္းတည္ေဆာက္ထားပီး လျပည့္လကြယ္ေန႔မ်ားမွာ ႏြားျခဴ သံ ႏြားတြန္သံနဲ႔ ႏြားလည္ပတ္သံေတြၾကားရတဲ့ခါ ေနာက္ေန႔မနက္မွာ ေတာင္ၿပိဳတာကို ေတြရေလ့ရွိပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္ ။

ျမၾကာျဖဴ

Arkar Thaung

Unicode

လက်ခုပ်နှစ်ဖက်တီး၍ သိုက်တံခါးဖွင့်ခဲ့သည့် ဦးကျိုင်းနှင့်ဦးသိုင်း

ဒေးစွန်ပါတောင်တော်ကို စောင့်ရှောက်တော် မူတဲ့ ဦးကျိုင်းနဲ့ ဦးသိုင်းတို့ဟာ ရှမ်းအမျိုးသား များဖြစ်ပြီး အန္တေဝါသိကဆရာကဦးအောင်မြတ် ဖြစ်ပါတယ် ။

ဦးအောင်မြတ်ကို တစ်ချို့မှတ် တမ်းတွေမှာ တိမ်ကြားမင်းခေါင်ဆိုပီးဖော်ပြကြ ပါတယ် ။

ပညာသင်ကြာခြင်း

ဦးကျိုင်းနဲ့ ဦးသိုင်းဟာ ပညာများသင်ယူစဉ်ကပဲ သင်ပေးသမျှအကုန်တတ်မြောက်ပီး ဆရာကြီး ကိုလည်း မိဘသဖွယ် အလွန်ရိုသေတဲ့အတွက် ဆရာကြီးကလည်း သားသမီးများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ် ။

ဦးကျိုင်းနဲ့ဦးသိုင်းတို့မှာ ရွှေဇင်ဥဆိုတဲ့ညီမလေး တစ်ယောက်ရှိပီး ရွှေဇင်ဥကလည်း အကိုနှစ်ဦး နဲ့ အတူ ဆရာကြီးထံမှာ ပညာသင်ခဲ့တဲ့အတွက် အင်းပညာကို ထူးချွန်စွာတက်မြောက်ခဲ့ပါတယ် ။

တနေ့မှာ ဆရာကြီးက မောင်နှမသုံးယောက်ကို ခေါ်ပြီး မင်းတို့ိဟာ အင်းအတတ်ပညာကိုတဖက် ကမ်းခတ် တက်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ဆရာလည်း ရှေ့ဆက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဂန္ဓာရီခရီး

ထွက်ဖို့အချိန်ကျနေပြီ မင်းတို့တွေ ဒီပညာနဲ့ လူသားတွေကောင်းကျိုးအတွက် အသုံးပြုပါ ။

သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါ။လူသားတွေ ကိုကယ်တင်ပါ ကံ ငါးပါးကို လုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်းပါ အထူးသဖြင့် အနန္တော အနန္တငါးပါးကို မပြစ်မှား မကျုးလွန်ဖို့ အထူးမှာကြားခဲ့ပါတယ် ။

ဆရာကြီးက မောင်နှမသုံးယောက်ရဲ့လက်ဖဝါး မှာ အင်းတစ်ကွက်စီကို စုတ်ဖြင့်ရေးထိုးပြီး သိဒ္ဓိ တင်ပေးခဲ့ပါတယ် ။

မင်းတို့တွေ ဒီအင်းကအရေး ကြုံရင် သုံးဖို့ နှစ်ဦးသဘောတူ လက်ဖဝါးရိုက်ပြီး အမိန့်ပေးရင် ဘာမဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ် ဉာဏ် နဲ့ယှဉ်ပြီး သုံးကြပါလို့မှာကြားပြီး ရှမ်းပြည်ကနေ ဂန္ဓာရီခရီး ထွက်သွားပါတယ် ။

ဦးကျိုင်း ဦးသိုင်းတို့ဟာ တောင်ယာလုပ်ကိုင်ကြ သော်လည်း အဆင်မပြေ ။ ဘုရားတည် ကျောင်း ဆောက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်လိုကြ

ပေမယ့်လည်း လက်ထဲမှာ ငွေကမရှိ ညီမလေး ရွှွှေဇင်ဥကလည်း အရွယ်ရောက်လာပြီး လှချင်ပ ချင် စိတ်များရှိပေလိမ့်မည် ထို့ကြောင့် ငွေရှာရန်

အရေးကြီးလှပေသည်။ ငွေရှိမှသာ ဘုရားတည် သာသာနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ပြီး ညီမကိုလည်း အဝတ်အစား လက်ဝတ်ရတနာ ဆင်နိုင်မှာလို့ိ တွေးမိပါတယ် ။

သိုက်တူးမယ့်အကြံ

တစ်နေ့မှာ ဦးကျိုင်းက ညီလေး ငါတို့ ညီအကို နှစ်ယောက် ဟံသာဝတီမှာရှိတဲ့ ဒေးစွန်ပါတောင် ကို သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် ။

အဲသည်မှာ သိုက်တွေတူးပြီး ရွှေငွေရတနာတွေယူကြမယ် ။ ဒါမှ တို့လည်း သာသနာပြုနိုင်မယ် ညီမလေးကို လည်း လက်ဝတ်ရတနာဆင်ပေးနိုင်မယ်လို့ တိုင် ပင် တဲ့အခါမှာ …

ဦးသိုင်းက ဥစ္စာသိုက်နန်းတွေ ဒေးစွန်ပါမှာ ရှိလို့ လားလို့ မေးတော့ ဟိုးအရင် ပဒေသရာဇ်မင်း တွေဟာ မြို့ပြနိုင်ငံငယ်လေးတွေတည်ထောင်ပြီး သူတစ်လူ ငါတစ်မင်း မင်းပြုခဲ့ကြတယ် ။

အချင်း ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီး ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်ခဲ့ကြတယ် စစ်ရှုံးတဲ့ ဘုရင်တွေ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေက သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရွှေငွေတွေယူပြီး ထွက်ပြေးကြ တယ် ။

တချို့က ဒေးစွန်းပါတောင်ကိုရောက်ပြီး သူတို့ပစ္စည်းတွေကို မြေမှာမြှုပ်ပြီး ဘုရားတည် ကြတာတွေရှိတယ် အဲသည်ရတနာတွေကိုငါတို့ ပညာနဲ့ရှာလို့ရရင် ငါတို့ဆန္ဒတွေပြည့်ပြီလို့ ရှင်းပြတဲ့အတွက် ညီအကိုနှစ်ဦးဟာ ဒေးစွန်ပါတောင် ကိုသွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။

ညီမဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီး ကြည်လင်နေတဲ့ရေအပြည့် ထည့်ထားတဲ့ ပုလင်းတလုံးကိုပေးပြီး ဒီပုလင်းကို ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာတင်ထားပါ အကိုတို့တွေဒေးစွန်ပါကိုသွားနေတဲ့အခါ ပုလင်းထဲကရေကိုအမြဲကြည့်ထားပါ

ရေအရောင်က ကြည်နေရင် အကိုတို့မှာ အန္တရာယ်မရှိဘူး။ ပန်းရောင်ပြောင်း သွားရင်အကိုတို့အန္တရာယ်ရှိပြီလို့မှတ်ပါ

အကယ်၍များ အနီရောင်ပြောင်းသွားရင်တော့ အကိုတို့ သေပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ညီမလေးလို့ပြောပြီး ဒေးစွန်ပါတောင်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ် ။

ညီအကိုနှစ်ယောက် ဒေးစွန်ပါကိုရောက်ပြီး ရက် အတန်ကြာအောင် ဥစ္စာစောင့် သိုက်နန်းများကို ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။

တစ်နေ့မှာတော့ ညီလေး ဒီတောင်က ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့တောင်ပေမယ့် တောင်မှာလည်း ဘုရားစေတီလဲမရှိဘူး ဘုရား သိုက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီတော့ငါတို့တူးရအောင်

ဆိုပြီး အစီအမံများဆောင်ရွက်ခြင်း စည်းဝိုင်းခြင်း မန္တာန်များရွတ်ဖတ်မန်းမူတ်ပြီး အသင့်ပါလာတဲ့ အင်းတစ်ချပ်နဲ့ လှမ်းပေါက်လိုက်ပါတယ် ။

အင်းချပ်ပစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် တဝုန်း ဝုန်း တဝေါ ဝေါ ငလျင်သံကြီးလို အသံကြီးတွေမြည် ဟီးပီး ဒေးစွန်ပါတစ်တောင်လုံးကို ကြောက်မက်ဖွယ် ဖုံးလွမ်းသွားပါတယ် ။

သိုက်တခါးမပွင့်ပဲ သိုက်စောင့်နာနာဘာဝများသာ အလျိုလျှို ထွက် လာခဲ့ပါတယ် ။

နာနာဘာဝတွေဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် အသွင် အမျိုးမျိုးနဲ့ တင်းပုတ်ကြီးများ ပုဆိန်ကြီးများ ကိုင်ဆောင်ပြီး ခြောက်လှန့်ကြတဲ့အခါမှာ အင်းချပ်များ ဂါထာ မန္တာန်များ ဆေးလုံးများနဲ့ထပ်မံံ ပစ်ပေါက်ပြီး ရှင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။

အဲသည်နောက်မှာတော့ဦးကျိုင်းက ညီလေးရေ ငါတို့လက်ဖဝါးမှာရှိတဲ့အင်းနဲ့ လက်ဖဝါးခြင်းရိုက်ပီး သိုက်တံခါးဖွင့်ရအောင်ဆိုပီး လက်ဖဝါးခြင်း ရိုက်ကာ သိုက်တံခါးပွင့်စေလို့ အမိန့်ပေးလိုက်တာ

နဲ့ တဝေါးးးဝေါ းးမြည်ဟီးသံနဲ့အတူ တောင်ထိပ်က မြေစိုင်မြေခဲတွေ တဖွားဖွား ပဲ့ကျလာပြီးနောက် အောက်ခြေမှာ ကျောက်တံခါးကြီးတစ်ချပ် ဘွား ကနဲ ပေါ်လာပီး သိုက်တံခါး ပွင့်သွားပါတယ် ။

အထဲမှာ ငိုယိုနေတဲ့ဥစ္စာစောင့်တွေကိုတွေ့တဲ့ဲ အခါ ချည်မန်းကွင်းနဲ့ပစ်ပီး တုပ်နှောင်ထား လိုက်ပါတယ် ။

ညီအကိုနှစ်ယောက်ဟာ အားရ ဝမ်းသာစွာနဲ့ သိုက်နန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါ အထဲမှာရှိတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေ အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့ ကျောက်သံပတ္တမြားများနဲ့ ရွှေအတိ

ပြီးတဲ့ဲ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ လက်ဝတ်ရတနာ တွေကို တောင်ပုံယာပုံတွေ့လိုက်ရတော့ လောဘရမက်တွေတက်သွားပါတယ် ။

တကယ်တော့ သူတို့တူးတဲ့သိုက်ဟာဘုရားသိုက် ဖြစ်ပီး အပေါ်မှာတည်ထားတဲ့စေတီကငလျင်ဒါဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားလို့ ဘုရားကိုမတွေ့ရတာပါ ။ ဥစ္စာစောင့်တွေက ဒီသိုက်ကဘုရားသိုက်ဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသိုက်က ပစ္စည်းတွေကို မယူကောင်း

ပါဘူးလို့ ငိုယိုပီးတောင်းပန်ကြပေမယ့် လောဘ ဇောကပ်နေတဲ့ ညီအကိုနှစ်ဦးကတော့ နားမဝင်ကြတဲ့အပြင် အနန္တငါးပါးကို မပြစ်မှားမိလေနဲ့လို့ိ မှာကြားထားတဲ့ ဆရာ့စကားကိုလည်း မေ့နေကြ ပါတယ် ။

နေဝင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရတနာပစ္စည်းတွေ ကို မနက်စောစောမှ လာယူတော့မယ်ဆိုပြီး သိုက် တံခါးကို ပြန်ပိတ်ခဲ့ပြီး ညီအကိုနှစ်ဦးပြန်လာခဲ့ကြ ပါတယ် ။

ဘုရားသိုက်ကိုပြစ်မှားမိပြီ

ဦးကျိုင်းနဲ့ ဦးသိုင်းဟာ ဒေးစွန်ပါတောင်နားက တောင်ညွန့်ဆိုတဲ့ ရွာအထွက်မှာနေထိုင်ကြပီး ရွာနံဘေးမှာဒေးစွန်ပါတောင်ကို ရစ်ခွေစီးဆင်း နေတဲ့ စမ်းချောင်းကလေးတခုရှိပါတယ် ။

စမ်း ချောင်းဘေးမှာ ကရင်မကြီးအမိုး နေထိုင်တဲ့ အိမ်ကလေးရှိပြီး အမိုးရဲ့သမီးဟာ ကလေးမီးဖွား နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။

အမိုးဟာ မီးနေသည်ရဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့အဝတ် တွေကို စမ်းချောင်းမှာ လျော်ဖွတ်နေတဲ့တွက် အညစ်အကြေးတွေကလည်း စမ်းချောင်းတစ် လျောက် မျောပါစီးဆင်းနေပါတယ် ။

ညီအကိုနှစ်ယောက် ပြန်အလာ စမ်းချောင်းလေးကို ဖြတ်တဲ့အခါ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ ထိမိတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တွေ ယားယံပူလောင်လာပါတယ် ။

ဒါကိုသတိမထားမိပဲ စမ်းချောင်းမှာမျက်နှာသစ် သောက်သုံးမိတဲ့အခါမှာ ခြေလက်မှာထိုးထား တဲ့ အင်းများ ဆေးများ အာခေါင်မှာထိုးထားတဲ့

ဆေးများ အင်းများဟာ အစွမ်းသတ္တိတွေပျက် ပြယ်ကုန်ပီး အင်းစောင့်ဆေးစောင့်နတ်ဘီလူး တွေလည်း ထွက်ခွါသွားကြပါတော့တယ် ။

( အချို့မူကွဲမှာ သောက်ရေအိုးထဲက မသန့်တဲ့ဲ ရေကိုသောက်မိခြင်း မီးနေထမိန်စသွယ်တန်း ထားတဲ့ ဇရပ်ထဲဝင်မိခြင်းကြောင့်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ် နှစ်သက်ရာယူပါ )

သိုက်ဆရာများရဲ့ အစွမ်းများပျယ်သွားတဲ့ အခါ ဥစ္စာစောင့်သိုက်နန်းရှင်များလည်း ချည်နှောင်ခံ ထားခြင်းက လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။

ရှမ်းပြည် မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ညီမဖြစ်သူရွှေဇင်ဥဟာ ဘုရားစင် မှာ တင်ထားတဲ့ ရေပုလင်းကို အမှတ်မထင်ကြည့် မိရာက ပုလင်းထဲကရေတွေ ပန်းရောင်ပြောင်း နေတာတွေ့တဲ့ခါ ငါ့အကိုကြီးနှစ်ယောက်တော့

ဒုက္ခရောက်နေကြပီ ငါအမြန်လိုက်သွားမှပဲလို့ ဆိုပီး ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို အဖော်ပြုလို့ သူ့ အကိုတွေနောက်ကို လိုက်လာပါတော့တယ် ။

လောဘသားကောင်

နောက်တနေ့နံံနက်စောစောမှာတော့ ညီဖြစ်တဲ့ ဦးသိုင်းဟာ လောဘရမက်တက်ပြီး သိုက်နန်းက ရွှေငွေများကို တစ်ဦးတည်းယူဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါ တယ် ။

အကိုကြီး ဦးကျိုင်း နိုးလာတဲ့အခါမှာ ညီဖြစ်သူကို မတွေ့လို့ စိတ်ထဲမှာ ထင့်သွားပီး ငါတို့ ညီအကို ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူ့ ညီနောက်ကိုအမြန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ် ။

အခု ဓါးထိုးတောင်လို့် ခေါ်တဲ့နေရာကို ရောက် နှင့်နေတဲ့ ကိုသိုင်းဟာ နောက်ကလိုက်လာတဲ့ ကိုကျိုင်းကို သူ့ဆီကိုမာန်စွယ်ဖွေးဖွေးနဲ့တော ဝက်ကြီးတကောင် လာနေတယ်လို့မြင်ပီး ဓါးကိုအသင့်ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။

သိုက်နန်းရှင်များ ရဲ့ပယောဂကြောင့် တောမှောက် တောခြောက် ပီး ကိုကျိုင်းကလည်း သူ့ညီကို တောဝက်ကြီးလို့ မြင်တာနဲ့ ညီအကိုနှစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဓါးနဲ့ထိုးကြရင်း နှစ်ယောက်လုံးဓါးဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးသွားပါတော့တယ် ။

ရွှွှေဇင်ဥလက်ထဲက ရေပုလင်းဟာ အနီရောင် ပြောင်းသွားပီး တစ်တောဝင် တတောထွက် ခရီး ကြမ်းနှင်လာခဲ့ပေမယ့် ခရီးဝေးကွာလှတဲ့အတွက် ရက်ပေါင်းများစွာကြာမှ ဒေးစွန်ပါကိုရောက်ရှိခဲ့ တဲ့အတွက် အကိုတွေကို မကယ်နိုင်တော့ပါဘူး ။

အဖြစ်အမှန်ကိုသိရတဲ့အခါမှာ သိုက်နန်းရှင်တွေ ကို ကလဲ့စားချေဖို့အတွက် ဆေးနွား နှစ်ကောင် စီရင်ပြီး အင်းကွက်ရေးကာ ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့ တောင်များကို ဖြိုချစေပါတော့တယ် ။

ဆေးနွားတွေ ဝှေ့တာခံရတဲ့အတွက် ပြိုကျနေတဲ့ တောင်ကမ်းပါးများကို ယခုတိုင်တွေ့မြင်နိုင်ပီးမည်သည့်အပင်မျှလည်း ပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး ။

နောက်ဆုံးမှာ ညီမဖြစ်သူရွှွှေဇင်ဥလည်း အကို တွေနဲ့ သေကွဲ ကွဲရတဲ့အတွက် ရင်ကွဲနာ ကျ ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။

ဘုရားစောင်းတန်း အတက် ဘယ်ဘက်မှာ ယခုတိုင် ရင်ကွဲဇရပ် နေရာကို အထင်ကရတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။

ဦးကျိုင်း ဦးသိုင်းတို့ဟာ သိုက်အုပ်ဘိုးတော်များ ဖြစ်သွားပီး ဒေးစွန်ပါတောင်နဲ့ ဒေးစွန်ပါဘုရား ကို စောင့်ရှောက်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။

သူတို့ိအတွက် နွားဝှေ့တောင်မှာနတ်နန်းတည်ဆောက်ထားပီး လပြည့်လကွယ်နေ့များမှာ နွားခြူ သံ နွားတွန်သံနဲ့ နွားလည်ပတ်သံတွေကြားရတဲ့ခါ နောက်နေ့မနက်မှာ တောင်ပြိုတာကို တွေရလေ့ရှိပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ် ။

မြကြာဖြူ

Arkar Thaung