ျမန္ မာနိုင္ငံရဲ့ ဘုရားပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ခ်ားရဟတ္စီးတဲ့အေလ့ဟာ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း သတင္းတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီ ဗီဒီယိုေလးကေတာ့ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္က ခ်ားရဟတ္လည္ပတ္ေနပုံကို တင္ျပထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ားရဟတ္လုပ္သားေတြဟာ ရဟတ္လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ 20မီတာအျမင့္ရွိတဲ့ ရဟတ္ေပၚတတ္ကာ လွည့္ရတာကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ျမင္ေနၾကျဖစ္မွာပါ။

ထိုရဟတ္လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ လူ၁၅ေယာက္အင္အားနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရၿပီး ရဟတ္အရွိန္ျမင့္လာတဲ့အခါမွာလည္း အျမန္ခုန္ဆင္းေရွာင္တိမ္းရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျမင့္တတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဘာလုံျခဳံေရးကိရိယာမွမပါဘဲ လုပ္ကိုင္ရတာေၾကာင့္ ဒါဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးမားတဲ့အလုပ္တစ္ခုပါပဲ။

ဒီလုပ္ငန္းဟာ ပြဲေတာ္ေတြရွိတဲ့ ၉လလုံးလုံး တစ္ရက္မွမပ်က္ဘဲ လုပ္ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရၿပီး လုပ္သားေတြဟာ တစ္လကို ေဒၚလာ ၇၀မွ ၁၀၀အထိ ရရွိၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan )
Source-South China Morning Post