တစ္ေယာက္ တည္းသြားလာရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကဳံေတြ႕နိုင္တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္တတ္ဖို႔ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။

အခုဗြီဒီ ယိုေလးထဲမွာဆိုရင္ မိန္းကေလးတစ္ဦးဟာ မိမိကိုအႏၲရာယ္ေပးမယ့္ကားရဲ့ရန္ကေန ျဖတ္ထိုးဉာဏ္သုံးကာ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္လိုက္နိုင္တာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးဟာ သူ႔အနားကိုခ်ဥ္းကပ္လာတဲ့ မသကၤာစရာကားရဲ့ အႏၲရာယ္မွကင္းေအာင္ လမ္းနားမွာေတြ႕ရတဲ့ကားရဲ့အနားမွ ထိုကားထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္အထိ ေနေနတာကို ကင္မရာမွာ ရိုက္ကူးမိထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီဗီဒီယိုေလးကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြလည္း ကိုယ့္အႏၲရာယ္မွ ကိုယ္ ကာကြယ္နိုင္ၾကပါေစေနာ္။

Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan )
Source-Investigation Inventory