ကမၻာ့ ဘာသာႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ အာဖရိကတိုက္မွာ ထြန္းကားလ်က္ရွိေနပါတယ္။

အာဖရိကသားေတြအေနနဲ႕ ဗုဒၶဘာသာေျပာင္းလဲမႈတခ်ိဳ႕ရွိေနၿပီး အာဖရိကတိုက္ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုက ေတာ့ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ သီရိလကၤာနဲ႕ ဂ်ပန္တို႔က ဆင္းသက္လာၾကတဲ့ အာရွသားအမ်ားစုျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေတာင္အာဖရိကဟာ အာဖရိကတိုက္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္လူဦးေရအမ်ားဆုံးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ ေတာင္အာဖရိကမွာ နိုင္ငံလူဦးေရ ဝ.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဝ.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အေရအတြက္ တိုးပြားလာခဲ့ပါတယ္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာထဲက အာဖရိကနိုင္ငံေတြမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ဦးေရ သိသိသာသာရွိေနပါတယ္။ ေျမာက္အာဖရိကမွာလည္း လစ္ဗ်ားနိုင္ငံရဲ႕ ဝ.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ လူဦးေရႏွစ္ေသာင္းေလာက္ဟာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာစင္တာႏွစ္ခုရွိေနပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာစင္တာနဲ႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို ေဘာ့ဆြာနာ၊ ကင္မ႐ြန္း၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ ဂန္နာ၊ ဂီနီယာ၊ ကင္ညာ၊ လီဆိုသို၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ မာလာဝီ၊ မာလီ၊ နမ္မီဘီယာ၊ နိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဆင္နီေဂါ၊ ဆီရာလီယြန္၊ ဆြာဇီလန္၊ တန္ဇန္နီးယား၊ တိုဂို၊ ယူဂန္ဒါ၊ ဇမ္ဘီယာနဲ႕ ဇင္ဘာေဘြနိုင္ငံတို႔မွာလည္း ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။

#UgandaBuddishCentre