ရန္ကုန္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ငါးခုတြင္ ညအပူခ်ိန္မ်ား ေလ်ာ့က်လာေနၿပီး အေအးပိုလာႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ အေအးပိုလာမည့္ ေဒသမ်ားစာရင္းကို မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏွစ္ရက္အတြင္း အေအးပိုလာႏိုင္ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ဘက္က ေလေအးေတြ ျပန္အားေကာင္းလာေန လို႔ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ေအာက္ပိုင္းေဒသေတြ ျပန္ေအးလာဖို႔ရွိတယ္’’ဟု မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အထက္ပါ ေဒသမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွ လလယ္ ခန႔္အထိ ပုံမွန္ထက္ အေအးပိုခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွလြဲ၍ က်န္ေဒသ မ်ားတြင္ အေအးသိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေအးပိုလာ ႏိုင္ေျခရွိေနသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းတို႔ တြင္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုး႐ြာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္မိုးႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ပုံမွန္ထက္ အေအးပိုမည့္ အေျခအေနကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေနသည္။