ျမစ္ေရခမ္းခ်ိန္မွာ ေပၚလာ တဲ့ ေက်ာက္သားျပင္ေပၚက ထူးထူးဆန္းဆန္း အမွတ္အသားမ်ား

အိႏၵိယ shalmala ျမစ္ေၾကာင္းထဲမွာ သမိုင္းမွာတစ္ခါမွမျဖစ္ဖူးတဲ့ ျမစ္ေရခမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ေရမရွိေတာ့တဲ့ၾကမ္းခင္းတြင္ပုံမွာေဖာ္ျပထားတဲ့အရာမ်ားေပၚထြက္လာသည္။

Conspiracy theory လို႔ေခၚေသာလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ရွိသည္ဟုယူဆေနသူမ်ားဟာ ၿဂိဳလ္သားေတြဟာကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ အမွတ္အသားလုပ္ထားၿပီးကမာၻသို႔ ျပန္လာနိုင္ရန္မွတ္သားထားသည္ဟု ယူဆေနၾကပါသည္။

ေက်ာက္သားေတြကိုနည္းပညာအကူညီမပါပဲအလြယ္တကူျပဳလုပ္ရန္မလြယ္လွပါ။ Shiva ခတ္ဆိုတာလဲကမာၻ႔သမိုင္းတြင္အတိအက်ရက္စြဲတပ္မရေသးေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္သမိုင္းမရွိလ်င္ဒဏၣရီသာ အတိျပဳရပါလိမ့္မည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမႈအေျဖရွာမရေသာအထူးအဆန္း တစ္ခုအေနနဲ႕ မွ်ေဝျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

Hla Than Aung