စ္ တိုးရီးယားေလး အမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဦးသကၠမိုးညိဳထံသို႔ သမီးေလး၏ ဖခင္မွ မက္ေဆ့ခ္်ေဘာက္ကို ေပးပို႔လာေသာ စာအား ျပန္လည္ေဝမၽွေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ဗစ္တိုးရီးယား၏ ဖခင္မွ ယခုလိုေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။’ ကၽြန္ေတာ့္ သမီးငယ္ေလးအတြက္ အမွန္တရား ရွာေဖြရာမွာ အၿပီးမသတ္နိုင္လို႔ ကိုယ္စိတ္မခ်မ္းေျမ့မိတာက တပိုင္းပါ။ က်န္တဲ့ တပိုင္းမွာေတာ့ ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး ကူညီသူေတြ၊ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ျခင္းနဲ႔ ကူညီဖို႔ အားထုတ္သူေတြ၊ ျပင္ပမွာျဖစ္ျဖစ္ လူမႈကြန္ယက္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ဝန္းရံသူ ျပည္သူ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရပါတေက်းဇူးတင္ရပါတယ္

လမ္း ခ်င္းမတူသည့္တိုင္ ပန္းတိုင္ခ်င္း တူၾကပါတယ္။ စာနာစိတ္ျဖင့္ ကူညီခဲ့ၾကတဲ့ မီဒီယာသမားေတြ(အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရပ္ဝန္းက မီဒီယာသမားေတြ)ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

သမီးေလးအမွန္တရားေပၚေပါက္ဖို႔ ဆက္လက္ဝန္းရံေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။သမီးေလးေဖေဖ/သကၠမိုးညိဳ/Justice_for_Victoria