ကံပြင့္ လာဘ္ပြင့္ ကာ ထူးထူးျခားျခားအက်ိဳးေပးၿပီး ဝင္ေငြတိုးခ်င္သူေတြအတြက္ ႏွင္းဆီပန္း (၁၀) ပြင့္(ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ကိုအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္) ကို ဆူးမပါေအာင္ ေသခ်ာသန႔္စင္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕မွာ ခုန္အျမင့္ေပၚတင္ၿပီး ဘုရားအားကပ္လႉပါ။

ၿပီးလ်င္ ‘နေမာ ဗုဒၶႆ’ ဂါထာကို ပုတီး (၁၀) ပတ္စိတ္ရပါမည္။ စေနေန႔မွ စတင္၍ (၁၀)ရက္တိတိ အဓိ႒ာန္ျဖင့္စိတ္ပါ၊ ဆယ္ရက္အတြင္းႏွင္းဆီပန္းမ်ားညႇိုးသြားလၽွင္ အသစ္ျပန္လဲၿပီး ကပ္လႉေပးပါ။

ႏွင္းဆီဆယ္ခက္စီးပြားတက္ ၊ ထူးထူးျခားျခားအက်ိဳးေပးၿပီး ကံပြင့္လာဘ္ပြင့္ကာ ဝင္ေငြတိုးခ်င္ေသာခုႏွစ္ရက္သားသမီး မိတ္ေဆြမ်ား အလ်င္အျမန္အက်ိဳးထူးကို ရရွိေစမည့္ႏွင္းဆီဆယ္ခက္ စီးပြားတက္ အဓိ႒ာန္ စခန္းဝင္နည္း ။

ႏွင္းဆီပန္း (၁၀) ပြင့္ (ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ကိုအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္)ကို ဆူးမပါေအာင္ ေသခ်ာသန႔္စင္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕မွာ ခုန္အျမင့္ေပၚတင္ၿပီး ဘုရားအားကပ္လႉပါ။။

ၿပီးလၽွင္ သံဃာ့မဟာနယက ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဆယ္ပါးဂါထာကို ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပတ္လၽွင္ ပုတီး ( ၁ ) ပတ္စိတ္ရပါမည္။

ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါးစီ၏ အေရွ႕မွ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ကိုထည့္၍ ရြတ္ဆိုရပါမည္ ။

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ ။ သမၼာသမၺဳေဒါၶ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၼေႏၵာ

သုေဂတာ၊ ေလာကဝိဒူ၊ အႏုတၱေရာ၊ ပုရိသဒမၼသာရထိ

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ ဗုေဒါၶ၊ ဘဂဝါ

ကိုယ္လက္သန႔္စင္ၿပီး သန႔္ျပန႔္တဲ့ အဝတ္အထည္ကိုလဲလွယ္ပါ ၊ အခ်ိန္မွန္ေအာင္လည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ ။ ေစေနေန႔မွ စတင္၍ ဆယ္ရက္တိတိ အဓိ႒ာန္ျဖင့္စိတ္ပါ ၊ဆယ္ရက္အတြင္းႏွင္းဆီပန္းမ်ားညႇိုးသြားလၽွင္ အသစ္ျပန္လဲၿပီး ကပ္လႉေပးပါ။

Writer ; Kwee (Jeeptoolay)

Source ; ဆရာစန္မင္းထိုက္