အေ နာက္ဘက္မွ ေ႐ြ႕လ်ားလာသည့္ ေလေပြလႈိင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုး႐ြာ သြန္းႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးလွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပိုင္းေတြ မိုးရႏိုင္ပါတယ္။ ကခ်င္တို႔၊ စစ္ကိုင္းအထက္တို႔၊ ရွမ္းတို႔ေပါ့ ။ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ နည္းနည္းပါႏိုင္တယ္။ ဒီအခ်ိန္က အေနာက္ဘက္က ေလေပြလႈိင္း ျဖတ္တဲ့ ရာသီအခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေလေပြလႈိင္းေတြရဲ႕ အင္အားေပၚမူတည္ၿပီး မို႐ြာသြန္းမႈကရွိတယ္။ အေနာက္ဘက္က ေလ ေပြလႈိင္းေတြျဖတ္ေပမယ့္ မ႐ြာတာေတြရွိတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြက လကုန္အထိ မိုး႐ြာႏိုင္မယ့္ အလားအလာသိပ္မေတြ႕ရဘူး။ ေအးေနတဲ့အခ်ိန္ကေန ေႏြးလာရင္ မိုး႐ြာဖို႔အလားအလာရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာ၊ မိုး႐ြာ ၿပီးရင္ ျပန္ေအးသြားမယ္။ မိုးက သိပ္အမ်ား ႀကီးေတာ့ မ႐ြာႏိုင္ဘူး။ ၂၇ ကေန ၃၁ ရက္ ငါးရက္အတြင္းမွာ ကခ်င္က တစ္လက္မ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရမယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြက ႐ြာေတာ့႐ြာမယ္ နည္းတယ္” ဟု ဦးလွ ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာန၏ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ရက္ မိုးေလဝသအေျခအေနထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာခဲ့ၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ညအပူခ်ိန္မ်ားအေနျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္တို႔ေအာက္ ၃ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္မွ ၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာလ၏ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္တို႔ေအာက္ ၂ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာလ၏ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ခန႔္သာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထူးျခားသည့္ ညအပူခ်ိန္မ်ားအေနျဖင့္ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟား ခါးၿမိဳ႕တြင္ ၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္စီ၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၃ ဒီ ဂရီစင္တီဂရိတ္စီ၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕၊ သီေပါၿမိဳ႕၊ လား ရႈိးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳင္းတုံ ၿမိဳ႕၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္စီတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးဇလ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာ ကြက္က်ားမိုးအနည္းငယ္႐ြာႏိုင္ၿပီး႐ြာရန္ ရာႏႈန္း ၆၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးဇလက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္အတြက္ ခန႔္မွန္းခ်က္ အေနျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ညအပူခ်ိန္ မ်ား အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေၾကာင္း မိုးဇလက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source-EMG