တ ရုတ္ ကုိဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ၉၉ % ထိေရာက္မႈရွိ ဟု ဆုိ၊ လူ သန္း(၁၀၀) စာ အရင္ ထုတ္မ ည္

တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဇီ၀နည္းပညာကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Sinovac ရဲ႕ ကုိဗစ္ ကာကြယ္ေဆးက ၉၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း ထိေရာက္မႈရွိၿပီး စိတ္ခ်ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီေဆးကုိ လူေပါင္း သန္းရာနဲ႔ခ်ီအတြက္ ေပးႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ ေဆးကို အဆင့္၂ စမ္းသပ္မႈေတြျပဳလုပ္ ထားခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမွာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ စမ္းသပ္ထား ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ၎ကုမၸဏီက ဆိုပါတယ္။ Sinovac ရဲ႕သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေလာင္ပိုင္ရွန္က ဒီကာကြယ္ေဆးရဲ႕စမ္းသပ္မႈေတြ မွာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္တာ အေသအခ်ာပါပဲလို႔ ေျပာၾကားထားခဲ့တာပါ။

Co-ronaVac လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ သူတို႔ ကုမၸဏီရဲ႕ကာကြယ္ေဆးက ၿပီးခဲ့လတုန္း က ေမ်ာက္ေတြနဲ႔ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးႏိုင္တာကို ေတြ႕ ခဲ့ၾကၿပီလို႔ သိပၸံစာေစာင္မွာလည္း ေဖာ္ျပေရးသားထားခဲ့ပါေသးတယ္။

ကာကြယ္ ေဆးရဲ႕အဆင့္ ၃ စမ္းသပ္မႈေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပမွာ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔ကို ဆက္ သြယ္ကာ ကနဦးညႇိႏႈိင္းေျပာဆိုထားၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္ မႈစက္႐ုံကို ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္ ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး လူေပါင္းသန္း ၁၀၀ စာအ တြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။