ကူးစက္မႈ မ်ား တၿပဳိင္နက္ ေပၚလာ ပါ က မထိ န္းႏုိင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးေျပာ

ျပည္ေ တာ္ျပန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၃ ဦးတြင္ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ရုတ္တရက္ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲ၍ မႏိုင္မနင္းျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက သတိေပးလုိက္ပါတယ္။

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေသာ ဝန္ႀကီး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ အထိ ျပည္တြင္းကူးစက္ခံရသူ လူနာ ၁ ဦးမွ လြဲ၍ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္ပမွ ျပန္လာေသာ ျမန္မာမ်ားတြင္ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း၊ ယင္းလူနာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊

ကူးစက္ေရာဂါ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ကပ္ေရာဂါ၏ သေဘာသဘာဝဆိုသည္မွာ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္လာျခင္း၊ တန္႔ေနျခင္း ေလ်ာ့က်သြားျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္အေျခအေနသို႔ ဦးတည္သြားမည္ကို အတိအက်ခန႔္မွန္းေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေစာလြန္းေနေသးေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက သတိေပးထားပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာသူမ်ား၊ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာသူမ်ား၊ တိတ္တဆိတ္ သယ္ေဆာင္သူမ်ား ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား တၿပဳိင္နက္ အမ်ားအျပား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ တၿပဳိင္နက္ ျဖစ္လာပါက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲၿပီး မႏုိင္မနင္း ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါသည္ ကမာၻတြင္ အသစ္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေရာဂါျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာဂါ၏ သေဘာသဘာဝမ်ားကို အျပည့္အ၀ မသိရွိရေသးေၾကာင္း၊ ကပ္ေရာဂါ အသြင္ျဖစ္ေနေသာ ေရာဂါတစ္ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုတ္ခ်ည္းလႊတ္လိုက္ပါက စပရိန္တစ္ခုသဖြယ္ အရွိန္ျဖင့္ ျပန္တြန္းကန္တတ္သည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုံးဝ(လုံးဝ) မေပါ့ဆၾကရန္ ဝန္ႀကီးက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္ ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ (၂၄၃) ဦးရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၆ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။