စင္ကာ ပူ ေက်ာင္း သား ၅ ေယာက္ ေရာဂါ လကၡဏာ မျပ ဘဲ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရ

စု စုေပါင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေယာက္ ၁၀၀ နဲ႔ ပညာေရးဝန္ထမ္း ၂၉ ေယာက္ကို ပ်က္ကြက္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အိမ္မွ ာ Q ဝင္ဖို႔ အမိန႔္ ေပးထားပါတယ္။ အခု ၁၂၉ ေယာက္ဟာ ပုိးေတြ႕သူ ၅ ေယာက္နဲ႔ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြကို အိမ္မွာ Q ဝင္အမိန႔္ အစနဲ႔ အဆုံးမွာ Test ႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ကုိဗစ္ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းေတြကို ပိုးသန႔္စင္ေရးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပိုးေတြ႕သူ ငါးေယာက္ဟာ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ေက်ာင္းအဝင္ ကိုယ္ပူခ်ိန္တိုင္းခ်ိန္မွ ာကိုယ္ပူမရွိသလို၊ ေရာဂါလကၡဏာဘာတစ္ခုမွလည္းမျပပါဘူး။

အခုလို ေက်ာင္းသား(သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဝန္ထမ္းထဲက ၅ ေယာက္ေတြ႕ခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းေတြကို ဆက္ဖြင့္ထားမယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ျဖန္ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ရင္ ထုံးစံအတိုင္း Primary 1,2,3 နဲ႔ 6 ေနာက္ၿပီးေတာ့ Secondary 3,4 နဲ႔ 5 က ေက်ာင္းတက္ရၿပီး က်န္အတန္းေတြက အိမ္သင္ၾကားေရးစနစ္နဲ႔ သင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ေတြ႕ႏိုင္သမွ်ေတြ႕ေအာင္ ရွာၿပီး ေတြ႕တာနဲ႔ ဖယ္ထုတ္ၿပီး အိမ္မွာ Q ဝင္ရမယ့္ အမိန္႔ (HQO) နဲ႔ ထားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Richard Myo Thant
7-June-2020