ကူးစက္ မႈေတြ တရွိန္ ထုိးတက္လာ တဲ့ အိမ္နီး ခ်င္း ႏုိင္ ငံေတြနဲ႕ အထူးသတိ ထားရမယ့္ျမန္မာျပည္

မိမိႏိုင္ ငံ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လို႔ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ကုိဗစ္ဟာ ပိုအေရးႀကီးလာပါၿပီ…

ျမန္မာရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယရဲ႕ ကူးစက္မႈကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိပါပဲ။ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ အီတလီရဲ႕ ပိုးေတြ႕ လူနာ အေရအတြက္ကုိ မေန႔ကစၿပီး ေက်ာ္တက္သြားပါၿပီ။ ေန႔စဥ္ လူတစ္ေသာင္းေလာက္ ပိုးေတြ႕ေနရၿပီး လူ ၂ သိန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ ပိုးေတြ႕ေနပါၿပီ.. ေသဆုံးသူ ၇၀၀၀ နီးပါး ရွိလာပါၿပီ…

Bangladesh ကလဲ ေန႔စဥ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀၀ ေလာက္ပိုးေတြ႕ရွိရၿပီး ပိုးေတြ႕သူ ၆ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ တရိပ္ရိပ္တက္လာေနပါၿပီ..

အရင္က ေတြးထင္ထားခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြမို႔ ကုိယ္ခံအား ေကာင္းမယ္တို႔ BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးခဲ့ရလို႔တို႔ ငပိစားလို႔တို႔ ဒီအယူအဆေတြ က မမွန္ႏို္ငေတာ့ပါဘူး.. လက္ရွိ သက္ဆိုင္ရာက စီမံမႈေတြေကာင္းလို႔သာ မကူးတာပါ.. သတိမူၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာဝင္ေပါက္ေတြကို ဆက္လက္ ထိန္းထားနိင္ၾကပါေစ..

Dr KhinKhin Htar