ယာဥ္တိုိက္ မွု(၁၀)မ်ိဳးႏွ င့္ အမွား အမွန္ခြဲျခားနည္း ဥပေ ဒ

၁။ရပ္ထားေသာယာဥ္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္မိျခင္း။

ရပ္ထားေသာယာဥ္ကို အျခားယာဥ္တစ္စီးမွ ဝင္ေရာက္မိတဲ့အခါမွာ တိုက္တဲ့ယာဥ္အမွားပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္္ ညအခ်ိန္အေမွာင္ထဲမွာ ေဘးမီးဖြင့္မထားဘဲ လမ္းမေပၚရပ္ထားခဲ့မယ္။

အႏၲရာယ္မျဖစ္နိုင္ေအာင္ သတိိေပးမယ့္သူရွိမေနခဲ့ရင္ေတာ့ ရပ္ထားတဲ့ယာဥ္မွာလည္း တာဝန္ရွိနိုင္ပါတယ္။

၂။ေရွ႕ယာဥ္အားေနာက္ယာဥ္မွ ဝင္ေရာက္တိုက္မိျခင္း။

ေနာက္ကယာဥ္မွာတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာတခ်ိဳ႕ကေျပာၾကပါတယ္။ေရွ႕ယာဥ္က ႐ုတ္တရက္ ဘရိတ္အုပ္လို႔တိုက္ရတာပါလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ယာဥ္သြားလာမွုစည္းကမ္း နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၅မွာ ေရွ႕ယာဥ္႐ုတ္တရက္ရပ္တန္႔လၽွင္ ေနာက္မွယာဥ္သည္ ထိခိုက္မွုမျဖစ္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအကြာအေဝးမွ လိုက္ရမည္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာအကြာအေဝး ဆိုိတာကေတာ့ ပုံေသမရွိနိုင္ပါဘူး။ ေရွ႕ယာဥ္အရွိန္မ်ားရင္ မ်ားသလို အရွိန္နည္းရင္နည္းသလို ထိခိုက္မွုမရွိပဲ ရပ္တန္႔နိုင္မယ့္အကြာအေဝးကို ခ်ိန္ဆေမာင္းႏွင္ရမွာပါ။

အဲ့ဒီအတြက္္ ေရွ႕ယာဥ္မွ ေခြးျဖတ္ေျပးလို႔ျဖစ္ျဖစ္ လူျဖတ္ေျပးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းတစုံရာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ခ်ိန္မွာ ေနာက္ယာဥ္သည္လည္း ထိခိုက္မွုမရွိေအာင္ ရပ္တန္႔နိုင္ရပါမယ္။

ဖရီးေၾကာလို႔ေခၚတဲ့ ရပ္မ်ဥ္းမရွိတဲ့ ေကြ႕ေၾကာ တည့္ေၾကာမွာတိုက္ရင္ေတာ့ ေရွ႕ယာဥ္အမွားျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းညႊန္အမွတ္အသားကို လိုက္နာျခင္းမရွိတဲ့ အတြက္ပါ။

၃။လမ္းဆုံတြင္ယာဥ္(၂)စီးတိုိက္ျခင္း။

မိိန္းလမ္းမႀကီးနဲ႔ လမ္းသြယ္ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းသြယ္ယာဥ္ရဲ့တာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၉(ခ)အရ လမ္းမႀကီးမွ ယာဥ္သည္ ဦးစားေပးရတဲ့အတြက္ပါ။

တကယ္လို႔ တူညီလမ္းဆုံမွာဆိုရင္ေတာ့ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၉(က)အရ လက္ယာဘက္ယာဥ္သည္ ဦးစားေပးရပါတယ္။

တူညီလမ္းဆုံသို႔ ယာဥ္(၂)စီးတၿပိဳင္တည္း ေရာက္ရွိလၽွင္ ဦးစြာေရာက္ရွိေသာယာဥ္ကို ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တခ်ိန္တည္းေရာက္ရွိလၽွင္ လက္ယာဘက္ယာဥ္ကို ဦးစားေပးရမည္လို႔သက္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ပါ။

၄။လမ္းလယ္တြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တိုက္မိျခင္း။

ဒါကေတာ့ယာဥ္္(၂)စီးလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ လက္ယာကပ္ေမာင္းစနစ္ျဖစ္တဲ့ ဒီနိုင္ငံမွာ သာမန္အားျဖင့္ မည္သည့္ယာဥ္မဆို လက္ယာကပ္ေမာင္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။

နည္းဥပေဒပုုဒ္မ ၁၄၁မွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အျမန္လမ္းေတြလို ယာဥ္ေၾကာ(၃)ေၾကာရွိတဲ့လမ္းဆို လက္ဝဲဘက္အစြန္းေၾကာသည္ ေက်ာ္တက္ရန္ႏွင့္အျမန္ေမာင္းႏွင္ရန္မွာသာအသုံးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။T ပုံသ႑န္လမ္းဆုံတြင္ တိုက္မိျခင္း။

Tလမ္းဆုံမွာတိုက္ရင္လည္း လမ္းမေပၚေကြ႕ထြက္တဲ့ဲယာဥ္က အမွားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။တည့္ယာဥ္ႏွင့္ဝဲဘက္သို႔ ‘ဂ’ေကြ႕ေကြ႕ေသာယာဥ္တိုိက္မိျခင္း။

နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၈ နဲ႔ ၁၅၀ အရတည့္တည့္္လာေနတဲ့ ယာဥ္မရွင္းပဲဲ ေကြ႕တဲ့ယာဥ္က အမွားပဲျဖစ္ပါတယ္။”လြတ္မယ္ထင္လို႔ ေကြ႕တာပါ” တို႔ “ေရွ႕ကတည့္တည့္လာတဲ့ယာဥ္က အရွိန္မ်ားတာ” တို႔ ေျပာတက္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာရွင္းရမွာပါပဲ။

၇။လမ္းေျပာင္းျပန္ေက်ာ္တက္၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ယာဥ္ႏွင့္တိုက္မိျခင္း။

နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၆အရ ေရွ႕မွမ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္လာေသာ ယာဥ္မရွင္းဘဲလမ္းေျပာင္းျပန္ ေက်ာ္တက္တက္တဲ့ယာဥ္မွာတာဝန္ရွိပါတယ္။

၈။ေဘးခ်င္းယွဥ္ေက်ာ္တက္၍ ပြတ္တိုက္ျခင္း။

လက္ဝဲဘက္မွေက်ာ္တက္ ပြတ္တိုက္မိသည့္ယာဥ္သာ အမွားျဖစ္ပါတယ္။

၉။အဝိုင္းတြင္ယာဥ္(၂)စီး တိုက္မိျခင္း။

နည္းဥပေဒပုဒ္မ၁၄၉အရ အဝိုင္းပတ္ေနတဲ့ယာဥ္သာအမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဝိုင္းပတ္ယာဥ္ဦးစားေပးရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဝိုင္းပတ္ေနတဲ့ယာဥ္ေတြကပဲ ရပ္ေပးေနတာကိုျမင္ေနရပါတယ္။

၁၀။ယာဥ္မွလူကိုတိုက္ျခင္း

စက္တပ္ယာဥ္နဲ႔လူ တိုက္မိၿပီဆိုရင္ေတာ့ စက္တပ္ယာဥ္သာအမွားျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာစရာေတာင္မလိုေလာက္ပါဘူး။

ယာဥ္တိုက္မွုျဖစ္ပြားရတဲ့အေၾကာင္အရင္းေတြကေတာ့ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားရဲ့ေပါ့ေလ်ာ့မွု/ရာသီဥတု/ ယာဥ္ရဲ့စက္ပစၥည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမွု/လမ္းအသုံးျပဳသူမ်ားရဲ့ေပါ့ေလ်ာ့မွုေတြေၾကာင့္အျဖစ္မ်ားပါတယ္။

လမ္းအသုံးျပဳသူမ်ားအားလုံးယာဥ္/လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာၾကပါစို႔

ေဘးအႏၲရာယ္အေပါင္းမွကင္းေဝးၾကပါေစ

bozay