မိိဖုရားတစ္ဦး ၏ အဆင့္အ တန္းႏွ င့္ေနရ မည့္ လကၡဏာ

အ လြန္ေတြ႕ရခဲေသာ အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ လကၡဏာေဟာေျပာမႈ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်မေတြ႕ဖူးခဲ့ရေပ။ေတြ႕ခဲ့ရေသာအမွတ္အသားမ်ားကား ဆံုးျဖတ္ရ ခက္ခဲေသာ၊ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္႐ွဳပ္ေထြးေသာပံုစံမ်ားႏွင့္သာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဆရာႀကီးစံတင္ေအာင္(ေရႊဘို) ကလည္းဤကဲ့သို႔ေသာလကၡဏာရွင္ကို ေတြ႕ခဲ့ဘူးသည္ဟု သူ၏လကၡဏာသင္တန္းမူ ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕ကၽြမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္ကို မဖတ္ခဲ့ဘူးပါ။

” ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ ” က ထိုလမ္းေၾကာင္းကို “ေက်းေတာသူမွ မိဖုရားေခါင္ႀကီးသို႔”ဟု သူ၏ (၉) ႏွစ္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္ငယ္တြင္ ၁၆-ရာစုလက္ဝါးျပင္ပံုစံႏွင့္အတူေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္႐ွဳရခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးကိုင္႐ို၏ကိုယ္ေတြ႕လကၡဏာက်မ္းတစ္ေနရာ၌ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္္ ဝါရွင္တန္ျမိဳ႕၌ ေဟာေျပာစဥ္ သားအမိႏွစ္ဦးတို႔ ကၽြႏ္ုပ္ထံလကၡဏာလာေရာက္ ၾကည့္ရႈၾကသည္။ မိခင္ျဖစ္သူက သူမ၏သမီးကို လကၡဏာဖတ္ေပးရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ Miss Lester ၏ လက္ဝါးျပင္အား ေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ သူမ၏ မိခင္ႀကီးေရွ႕တြင္ ပင္ ” သင္ဟာ သင္ႏွင့္မ်ိဳး႐ိုးမတူေသာ လူမ်ိဳးကြဲႏွင့္လက္ထပ္ရမယ္။

အိမ္္ေထာင္ရွင္ဘဝေရာက္ရွိၿပီး ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းျပည္ တစ္ခုမွာ မိဖုရားတစ္ဦးရဲ႕ အဆင့္အတန္းနဲ႔ တူညီေသာဘဝမ်ိဳးနဲ႔ ေနရလိမ့္မယ္ ” လို႔ေဟာခဲ့သည္။

ဒီလိုတစ္ထစ္ခ်ေဟာရျခင္းကေတာ့ Miss Lester ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ လမ္းခြဲတစ္ခုက ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ထိေတြ႕ရပ္တည္ေနလို႔ပါဘဲ။

Miss Lester ဟာ ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ လူမ်ိဳးျခား ေလာကဇြန္းနဲ႔လက္ထပ္ၿပီး ႏွစ္အနည္း ငယ္အၾကာမွာ ေလာကဇြန္းဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး သူမသည္လည္း ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရဲ႕မိဖုရားျဖစ္ခဲ့ သည္။

ဆရာႀကီးကိုင္႐ိုဟာ Miss Lester ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းက လမ္းခြဲတစ္ခုက ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ထိေသာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးကြဲနဲ႔ညားၿပီး မိဖုရားအဆင့္အတန္းနဲ႔ ေနရမယ္လို႔ေဟာခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာအိိမ္ေထာင္ ေရးလမ္းေၾကာင္း အဖ်ားႏွစ္ခု ကြဲထြက္ၿပီး ခက္ရင္းသ႑န္ဟာ လူမ်ိဳးကြဲ ဘာသာျခားနဲ႔အိမ္ေထာင္က် တတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေနပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင္႔ကၽြႏ္ုပ္၏ “လကၡဏာဆရာျဖစ္သင္က်မ္း “တြင္ အိိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအဖ်ား၌ ခရင္းခြသ႑ာန္အမွတ္သားကိုေတြ႕ရမည္ဆိုလွ်င္၊ လကၡဏာရွင္သည္ လူမ်ိဳးကြဲဘာသာျခားႏွင့္လက္ထပ္ရမည္၊

(သို႔တည္းမဟုတ္) မိမိႏွင့္အယူအဆ မတူသူတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ရလိမ့္မည္ဟု ဆရာႀကီးကိုင္႐ို၏ အေဟာက်မ္းကိုကိုးကားၿပီး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ပံုမွာျပထားေသာ လကၡဏာပံုစံကေတာ့ အိိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုက ေအာင္ျမင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းကို ထိိထားတဲ့ပံုစံေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပထားတဲ့ပံုမွာကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ ခရင္းခြသ႑ာန္အမွတ္အသားမပါဘဲျပထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အႏွီပံုစံကေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့သူနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီး၊ မိဖုရားတစ္ဦးရဲ႕ အဆင့္အတန္းနဲ႔ေနရမယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရေစပါတယ္။

နန္းမေတာ္မယ္ႏုက သာမာန္ေက်းေတာသူမွ ဘုရင္မိဖုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္လာရတာဟာ ဒီလိုပံုစံျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာႀကီးမင္းသိခၤၤက ယူဆထားပံုေပၚပါတယ္။

ယေန႔မွာေတာ့ ဒီီလိုပံုစံမ်ိဳးေတြ႕ရဖ္ို႔ ခက္ခဲပါတယ္…..။ ေတြ႕ရရင္ေတာ့ ထိုလက္ပိုင္ရွင္မိန္းကေလးဟာ ျမန္မာျပည္ အတြက္ေတာ့( Fist Lady ) သမၼတကေတာ္ျဖစ္ရမွာ ဧကန္မလြဲေတာ့ေပ။

ဆရာေရႊမင္း(လကၡဏာပါရဂူ)

၀၉-၇၉၀၄၀၀၄၆၄

Shwe Min